БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.09.2020 N 4063/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо подачі податкової та фінансової звітності при реорганізації (перетворенні) державного підприємства на приватне акціонерне товариство та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
За інформацією, наданою платником, ДП "" відповідно до наказу Фонду державного майна України перетворене шляхом реорганізації на АТ "", який є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків ДП "".
У платника виникли питання стосовно подання податкової та фінансової звітності при реорганізації (перетворенні) державного підприємства на приватне акціонерне товариство, та чи повинно підприємство подавати податкову та фінансову звітність окремо по 21.07.2020 р. по державному підприємству, а з 22.07.2020 р. по акціонерному товариству.
Відповідно до ст. 108 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ (435-15) ) перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.
У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.
Відповідно до статей 64 та 67 Кодексу (2755-17) та розділів III, XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (z1562-11) , взяття на облік / зняття з обліку за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV " (755-15) Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755).
Згідно з п. 6 ст. 4 Закону N 755 у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.
У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.
Згідно з п. 137.4 ст. 137 Кодексу (2755-17) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу (2755-17) , є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 Кодексу (2755-17) ).
Для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році встановлюється річний податковий (звітний) період (пп. "а" п. 137.5 ст. 137 Кодексу (2755-17) ).
Перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 Кодексу (2755-17) ).
Строки подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (z1415-15) (далі - декларація), для платників, які використовують базовий звітний період квартал або рік, встановлені п. 49.18 ст. 49 Кодексу (2755-17) .
Так, відповідно до пп. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 Кодексу (2755-17) податкова декларація за звітний (податковий) рік подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого п. 46.2 ст. 46 Кодексу (2755-17) , є додатком до декларації та її невід'ємною частиною.
При цьому, абзацами першим - третім п. 46.2 ст. 46 Кодексу (2755-17) визначено, що платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону N 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу (2755-17) .
Таким чином, для підприємства, що ліквідується останнім звітним періодом є період, який починається з початку року і закінчується днем, на який припадає дата його ліквідації (у вашому випадку - 21.07.2020 р.).
Таке підприємство разом із податковою декларацією подає фінансову звітність за цей період як додаток до неї.
Першим податковим (звітним) періодом для новоствореного товариства - платника податку на прибуток є звітний період, який розпочинається з дати початку його обліку (у вашому випадку з 22.07.2020 р.) і закінчується останнім днем звітного (податкового) року.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.