БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 914
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України", що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 914

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Прискорення інвестицій у сільське господарство України" (далі - бюджетні кошти) для реалізації проекту, що фінансується відповідно до Угоди про позику "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (996_005-19) від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA (далі - Угода про позику).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінфін.
Виконавцями бюджетної програми відповідно до Угоди про позику (996_005-19) є Мінекономіки, Мін’юст, Мінрегіон, Держгеокадастр, Держпродспоживслужба (далі - виконавці).
3. Бюджетні кошти розподіляються шляхом передачі виконавцям бюджетних призначень, передбачених за програмою 3511650 "Прискорення інвестицій у сільське господарство України", за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
4. Бюджетні кошти використовуються виконавцями для здійснення заходів за напрямами, визначеними Угодою про позику (996_005-19) .
Мінфін за рахунок бюджетних коштів сплачує початкову разову комісію відповідно до Угоди про позику (996_005-19) .
5. Використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням умов Угоди про позику (996_005-19) та договорів, укладених у рамках зазначеної бюджетної програми, на підтримку сільськогосподарської галузі, управління земельними ресурсами, безпечності харчових продуктів, які є передумовою для успішного розвитку сільськогосподарської галузі.
6. Критеріями розподілення бюджетних коштів відповідно до пункту 3 цього Порядку є:
обсяг видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік (294-20) , за рахунок відповідних бюджетних програм виконавців, які спрямовуватимуться на заходи, визначені Угодою про позику (996_005-19) ;
ступінь досяжності результатів, передбачених Угодою про позику (996_005-19) у 2020 році;
стан виконання у 2020 році заходів, спрямованих на забезпечення досягнення показників, прив’язаних до освоєння коштів, які наведені в Угоді про позику (996_005-19) .
7. Виконавці відкривають в установленому законодавством порядку рахунки в АТ "Укрексімбанк". Мінфін перераховує бюджетні кошти із спеціального рахунка, відкритого Мінфіном в АТ "Укрексімбанк" в іноземній валюті (долари США), на відповідні рахунки виконавців, відкриті в АТ "Укрексімбанк".
Гривневий еквівалент перерахованих головним розпорядником валютних коштів на рахунки виконавців розраховується за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.
8. Розрахунок виконавців з постачальниками товарів (виконавцями робіт або послуг) здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунків виконавців відповідно до договорів, що укладаються у рамках даної програми, з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.
9. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.
Бюджетні кошти не повинні використовуватися для фінансування заходів у великих обсягах закупівель товарів (робіт, консультаційних і неконсультаційних послуг), кошторисна вартість яких перевищує встановлені Міжнародним банком реконструкції та розвитку відповідно до Угоди про позику (996_005-19) граничні рівні.
10. Витрати, пов’язані з курсовою різницею та конвертацією коштів за рахунками виконавців, несуть кінцеві бенефіціари.
11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) .
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться в установленому законодавством порядку.
Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва (1764-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) та за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’ єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (995-97-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків в АТ "Укрексімбанк", операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються виконавцями в установленому законодавством порядку.
Виконавці з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині надходжень і видатків державного бюджету подають Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком.
Казначейство забезпечує відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині надходжень і видатків державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації (v0011201-11) у відповідному гривневому еквіваленті доларів США, що перебувають на рахунках виконавців, на підставі розпорядження, отриманого від виконавців, відповідно до абзацу другого цього пункту.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів виконавцями здійснюються в установленому законодавством порядку.
14. Виконавці подають Мінфіну до 25 січня року, наступного за звітним, зведені програмні фінансові звіти за формою, визначеною Мінфіном.
Додаток
до Порядку

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст (914-2020-пF38) )