БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 28 вересня 2020 року № 304

Про Порядок виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів

Відповідно до частини одинадцятої статті 33, частини шостої статті 73, пунктів 4, 10 частини першої статті 205, пункту 10 частини другої статті 206, частини першої статті 209, статей 235, 242 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів (додаток 1).
2. Встановити форми:
акта про передачу місцевим органом виконавчої влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування штампа "Вибув" територіальній виборчій комісії (додаток 2);
відомості про передачу штампа "Вибув" територіальною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям (додаток 3);
акта про передачу штампа "Вибув" дільничною виборчою комісією територіальній виборчій комісії (додаток 4);
акта про передачу штампа "Вибув" територіальною виборчою комісією місцевому органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування на зберігання (додаток 5).
3. Встановити, що під час проведення місцевих виборів використовуються штампи "Вибув", які перебувають на зберіганні в місцевих органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, виготовлені раніше за зразками, затвердженими Центральною виборчою комісією.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 1 вересня 2015 року № 213 (v0213359-15) "Про Роз’яснення щодо порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання штампа "Вибув" під час проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ";
пункт 1 постанови Центральної виборчої комісії від 3 листопада 2015 року № 523 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".
5. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних виборчих комісій.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 вересня 2020 року № 304

ПОРЯДОК

виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів

Цей Порядок відповідно до частини першої статті 235, частини тринадцятої статті 242 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) врегульовує питання виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів.

1. Загальні положення

1.1. Штамп "Вибув" використовується для внесення змін до виборчого бюлетеня, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу (далі - інформаційні плакати та інформаційні буклети) членами дільничної виборчої комісії на засіданні цієї виборчої комісії.
Дільничні виборчі комісії використовують штампи "Вибув", виготовлені раніше за зразками, затвердженими постановами Центральної виборчої комісії, та які перебувають на зберіганні в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування.
Заходи щодо забезпечення кожної дільничної виборчої комісії необхідною кількістю штампів "Вибув" із розрахунку не менше одного такого штампа на одну виборчу дільницю вживає територіальна виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії.
Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії, отримує не пізніш як за 10 днів до дня голосування штампи "Вибув" від місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, в яких такі штампи перебувають на зберіганні, про що складається акт (додаток 2), та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям за відомістю (v0304359-20) (додаток 3) відповідно до вимог Кодексу (396-20) та цього Порядку.
1.2. У разі недостатньої кількості штампів "Вибув" у зв’язку з їх пошкодженням, знищенням, втратою тощо територіальна виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії, не пізніш як за сім днів до дня голосування забезпечує їх виготовлення у необхідній кількості за зразком (v0122359-20) , затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".
Витрати, пов’язані з виготовленням штампів "Вибув", здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у межах затвердженого відповідною територіальною виборчою комісією єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.
1.3. Зміни до виборчого бюлетеня з використанням штампа "Вибув" вносяться в разі прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі чи єдиному багатомандатному виборчому окрузі, скасування реєстрації кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про вибуття такого кандидата з балотування у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після їх виготовлення.
1.4. Зміни до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів із використанням штампа "Вибув" вносяться в разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) або вибуття такого кандидата в депутати з балотування у період виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів або після їх виготовлення, але за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування таких інформаційних плакатів та інформаційних буклетів.
1.5. У випадку, передбаченому пунктом 1.3 цього Порядку, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчих бюлетенів, копія якого невідкладно передається територіальною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії.
Зазначене рішення територіальної виборчої комісії невідкладно передається відповідним територіальним виборчим комісіям нижчого рівня для передачі дільничним виборчим комісіям або безпосередньо дільничним виборчим комісіям, що забезпечують організацію підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, для внесення ними змін до виборчих бюлетенів за допомогою штампа "Вибув".
Штамп "Вибув" передається дільничним виборчим комісіям одночасно з рішенням територіальної виборчої комісії, зазначеним у пункті 1.3 цього Порядку, та рішенням про внесення у зв’язку з цим змін до виборчих бюлетенів.
1.6. У випадку, передбаченому пунктом 1.4 цього Порядку, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, яке негайно передається відповідним територіальним виборчим комісіям нижчого рівня або безпосередньо дільничним виборчим комісіям, що забезпечують організацію підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, для внесення ними змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів за допомогою штампа "Вибув".
Штамп "Вибув" передається дільничним виборчим комісіям одночасно з рішенням про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів.
1.7. Територіальна виборча комісія виготовляє необхідну кількість копій рішень, передбачених пунктами 1.5, 1.6 цього Порядку, що засвідчуються головою (його заступником) та секретарем виборчої комісії, а також печаткою цієї виборчої комісії (з розрахунку для всіх виборчих дільниць, на яких організовується голосування з відповідних виборів).
У разі якщо в дільничній виборчій комісії є штамп "Вибув", переданий їй у порядку та строки, передбачені цим Порядком, відповідній дільничній виборчій комісії передаються лише копії відповідних рішень територіальної виборчої комісії, передбачених пунктами 1.5, 1.6 цього Порядку.
1.8. Використання штампа "Вибув" дільничною виборчою комісією для внесення змін до виборчих бюлетенів, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів без отримання відповідного рішення територіальної виборчої комісії забороняється.
1.9. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання рішення територіальної виборчої комісії про внесення змін до виборчих бюлетенів, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, а також штампа "Вибув" на своєму засіданні вносить відповідні зміни до виборчих бюлетенів, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів. Такі зміни не пізніше часу початку голосування вносяться одним із членів дільничної виборчої комісії, визначеним її рішенням.
1.10. Використання в день голосування інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, до яких не внесено зміни відповідно до рішення територіальної виборчої комісії або внесено зміни без зазначеного рішення чи зміни, що не відповідають такому рішенню, забороняється (частина третя статті 235 Кодексу (396-20) ).
1.11. Про зміни, внесені до виборчих бюлетенів, інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, повідомляється кожен виборець під час видачі виборчого бюлетеня.
1.12. У разі проведення повторного голосування штамп "Вибув", якщо його уже було передано до дільничної виборчої комісії у порядку та строки, передбачені цим Порядком, залишається у дільничної виборчої комісії та використовується нею відповідно до вимог Кодексу (396-20) та цього Порядку.
1.13. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду та несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

2. Внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув"

2.1. Зміни до виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) для голосування в територіальному виборчому окрузі в межах єдиного республіканського багатомандатного чи єдиного багатомандатного виборчого округу вносяться в разі скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному виборчому окрузі шляхом проставляння штампа "Вибув".
Штамп "Вибув" проставляється горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадрат - для волевиявлення щодо місцевої організації політичної партії та квадрат із нанесеним трафаретом - для волевиявлення щодо кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії, а також частину відомостей про назву місцевої організації політичної партії та кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером, розміщених ліворуч від порожнього квадрата, та частину відомостей щодо кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії, розміщених праворуч квадрата з нанесеним трафаретом.
При цьому відтиск штампа "Вибув" не повинен охоплювати відомостей (частину відомостей) про іншу місцеву організацію політичної партії.
2.2. Зміни до виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) для голосування в багатомандатному виборчому окрузі та з виборів сільського, селищного, міського голови для голосування в єдиному одномандатному сільському, селищному, міському виборчому окрузі вносяться шляхом проставлення штампа "Вибув" горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадрат для волевиявлення щодо кандидата, розміщений праворуч, та частину відомостей про кандидата.
Штамп "Вибув" проставляється таким чином, щоб його відтиск не охоплював відомостей щодо іншого кандидата.
2.3. Про проставлення на виборчому бюлетені штампа "Вибув", що засвідчує внесення змін до виборчого бюлетеня, дільничні виборчі комісії невідкладно письмово повідомляють територіальну виборчу комісію, яка прийняла рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня.
2.4. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це акт у двох примірниках за формою (v0277359-20) , затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів".

3. Внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів з використанням штампа "Вибув"

3.1. Зміни до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів з використанням штампа "Вибув" вносяться членами дільничних виборчих комісій того територіального виборчого округу, до територіального виборчого списку в якому включений відповідний кандидат у депутати.
3.2. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член цієї комісії проставляє на кожному інформаційному плакаті та інформаційному буклеті відповідної місцевої організації політичної партії (у двох місцях - у єдиному багатомандатному та відповідному територіальному виборчих списках) відбиток штампа "Вибув" на номері та прізвищі відповідного кандидата. Відбиток штампа проставляється горизонтально і не повинен охоплювати номера та прізвища іншого кандидата в депутати.
3.3. У разі якщо до інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів внесено зміни без відповідного рішення територіальної виборчої комісії або зміни, які не відповідають такому рішенню, дільнична виборча комісія вилучає і знищує такі плакати та/або буклети про що на своєму засіданні складає акт у двох примірниках за формою (v0277359-20) , затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 277 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів".

4. Передача штампа "Вибув" до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на зберігання

4.1. Дільнична виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів передає отриманий нею штамп "Вибув" до відповідної територіальної виборчої комісії, яка її утворила, про що складає відповідний акт (додаток 4).
4.2. Не пізніш як на десятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів відповідна територіальна виборча комісія передає штамп "Вибув" на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, про що складає акт у двох примірниках (додаток 5), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування, інший - у територіальній виборчій комісії.
Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування забезпечують збереження переданих їм штампів "Вибув".
Секретар засідання
Центральної виборчої комісії
О.БОЯРЧУК
( Додатки 2-5 ) ( Див. текст (v0304359-20F62) )