БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.09.2020 N 3910/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що є фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку третьої групи та платником ПДВ і займається вантажними перевезеннями по Україні.
У зв'язку з великою кількістю змін, внесених до Кодексу платник податків просить надати консультацію з наступних питань:
Чи має право фізична особа - підприємець - платник ПДВ віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку зі здійсненням витрат, пов'язаних з придбанням запасних частин, шин, акумуляторів, автомобільного скла, мастил та дизельного палива, які призначаються для використання в господарській діяльності?;
Чи має фізична особа - підприємець - платник ПДВ відобразити у Книзі обліку доходів і витрат платника єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, вищезазначені витрати?
Загальний порядок формування податкового кредиту з ПДВ як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб, зареєстрованих платниками ПДВ, регламентується ст. 198 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до пп. "а" п. 198.1 ст. 198 Кодексу (2755-17) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.
Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу (2755-17) (п. 198.6 ст. 198 Кодексу (2755-17) ).
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Кодексу (2755-17) ).
При цьому, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу (2755-17) , та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (пп. "г" п. 198.5 ст. 198 Кодексу (2755-17) ).
Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з пп. 26 п. 6 розділу I "Загальні положення" Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 р. N 550 (z1453-13) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 р. за N 1453/23985 (z1453-13) , утримання транспортного засобу - це забезпечення державної реєстрації, дотримання умов безпечності технічного та санітарного стану, проведення обов'язкового технічного контролю, своєчасного виконання технічного обслуговування і ремонту, охорони, передання транспортного засобу та його швидкозношуваних складників на утилізацію або видалення відповідно до законодавства.
Таким чином, фізична особа - підприємець, платник ПДВ, у якого виникає необхідність здійснення витрат, пов'язаних з придбанням запасних частин, акумуляторів, шин скла, які в свою чергу призначаються для використання в господарській діяльності платника податків, має право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку зі здійсненням таких витрат, за умови підтвердження зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними.
Разом з тим суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку зі здійсненням операцій з придбання пально-мастильних матеріалів для ведення господарської діяльності фізична особа - підприємець, платник ПДВ має право віднести до складу податкового кредиту в межах, які визначають Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. N 43 (v0043361-98) . Витрати палива понад такі норми вважаються використанням палива в негосподарській діяльності суб'єкта господарювання.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.
Відповідно до пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу (2755-17) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.
Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 579 (z0800-15) затверджено Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі - Порядок).
Відомості, які платник податку заносить до Книги у розділі II "Витрати", визначено п. 6 Порядку (z0800-15) .
Так, у графах 2 і 3 Книги відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (пп. 2 п. 6 Порядку (z0800-15) ).
У графі 6 Книги зазначається сума інших витрат, які понесені у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрат на зв'язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо (пп. 5 п. 6 Порядку (z0800-15) ).
Отже, у графах 2, 3 та 6 Книги відображаються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю платника податку, на підставі первинних документів.
Відповідно до інформації, наведеної у Вашому зверненні основним видом Вашої діяльності, як фізичної особи - підприємця, є надання послуг вантажним автомобільним транспортом. Для ведення господарської діяльності з надання зазначених послуг використовуються вантажні автомобілі, які в свою чергу потребують проведення ремонту, а також заміни шин та акумуляторів.
Враховуючи зазначені вище норми Кодексу, а також фактичні обставини, викладені у зверненні, вартість придбаних запасних частин, акумуляторів, шин, скла, які використовуються в господарській діяльності платника податків, фізична особа - підприємець має право відобразити в Книзі в розділі II "Витрати".
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.