БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 885
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 278

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 278 (278-2020-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст. 1134) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 885

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 278

1. У постанові (278-2020-п) :
1) пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"4) можливість передачі засобами Порталу Дія за бажанням особи електронної копії відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у її паспорті громадянина України у формі картки, та/або електронної копії відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в її паспорті громадянина України для виїзду за кордон, до інших інформаційних систем.";
2) доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Міністерству цифрової трансформації та Державній податковій службі забезпечити технічну можливість перевірки відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з використанням мобільного додатка Порталу Дія.".
2. Пункт 9 Порядку застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"9. Перевірка достовірності е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон у випадках, передбачених законодавством, проводиться за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду тощо), який забезпечує отримання даних з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС на запит Порталу Дія.
Особа може подавати електронну копію е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, як електронну копію паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Особа може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) засобами Порталу Дія, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних.
Перевірка відповідності та підтвердження даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків реєстраційним даним особи, внесених до Державного реєстру, здійснюються Порталом Дія шляхом інформаційної взаємодії з Державним реєстром з урахуванням вимог законодавства з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Електронна копія е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон (інформації, що в них міститься), а також підтвердження інформації, що міститься в е-паспорті та/або е-паспорті для виїзду за кордон, формується засобами Порталу Дія та передається в мобільний додаток Порталу Дія особи за її запитом. Особа з використанням мобільного додатка Порталу Дія приймає рішення про передачу електронної копії та/або підтвердження інформації, що міститься в е-паспорті та/або е-паспорті для виїзду за кордон, до інформаційних систем визначених нею юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підключених до Порталу Дія.
Електронна копія е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон (інформації, що в них міститься) засвідчується кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія у порядку, встановленому законодавством.
Юридичні особи та фізичні особи - підприємці можуть підключити власні інформаційні системи до Порталу Дія для реалізації можливості отримання за рішенням особи електронної копії е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон, підтвердження інформації, що міститься у е-паспорті та/або е-паспорті для виїзду за кордон, шляхом укладення з технічним адміністратором Порталу Дія Договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія, який є Договором приєднання.
Інформаційні системи, що підключаються до Порталу Дія для реалізації можливості отримання за рішенням особи електронної копії е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон, підтвердження інформації, що міститься в е-паспорті та/або е-паспорті для виїзду за кордон, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Юридичні особи та фізичні особи - підприємці забезпечують виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) у зв’язку з отриманням за рішенням особи електронної копії е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон.".