БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 25 вересня 2020 року № 299

Про Роз’яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на чергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України про вибори в частині утворення дільничних виборчих комісій для організації підготовки та проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року, забезпечення реалізації виборчих прав, відповідно до статей 202, 204 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2 частини другої статті 16, пунктами 2, 4, 13 статті 17, пунктами 1, 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Роз’яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на чергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року (додається).
2. Цю постанову надіслати Київській міській та Голосіївській, Дарницькій, Деснянській, Дніпровській, Оболонській, Печерській, Подільській, Святошинській, Солом’янській, Шевченківській районним у місті Києві територіальним виборчим комісіям.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 вересня 2020 року № 299

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на чергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року

Це Роз’яснення спрямоване на забезпечення однакового застосування окремих положень законодавства України про вибори щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на чергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року.
1. Відповідно до частини першої статті 202 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:
1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;
2) територіальні виборчі комісії:
а) виборча комісія Автономної Республіки Крим;
б) обласні виборчі комісії;
в) районні виборчі комісії;
г) міські виборчі комісії;
ґ) районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
д) селищні, сільські виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених Кодексом (396-20) повноважень у відповідному виборчому окрузі щодо виборів депутатів міських рад та міських голів.
2. Статтею 204 Кодексу (396-20) внормовано порядок утворення дільничної виборчої комісії.
2.1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною міською чи районною у місті, сільською, селищною виборчою комісією не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
Постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172 (v0172359-20) "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій" утворено та сформовано склад, зокрема, Київської міської територіальної виборчої комісії, а також 10 районних у місті Києві територіальних виборчих комісій: Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Оболонської, Печерської, Подільської, Святошинської, Солом’янської, Шевченківської.
Отже, утворення дільничних виборчих комісій з чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року здійснюватиметься зазначеними районними у місті Києві територіальними виборчими комісіями.
2.2. Згідно з частиною першою статті 204 Кодексу (396-20) право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають:
1) місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори;
3) місцеві організації політичних партій, від яких зареєстровано кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад;
4) кандидати в депутати сільських, селищних, міських (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) рад;
5) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови.
Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
У разі якщо до складу дільничної виборчої комісії одночасно внесено подання щодо кандидатур від двох і більше організацій однієї політичної партії, то до складу такої комісії підлягає включенню кандидатура від організації партії вищого щодо інших організацій партії рівня (абзац п’ятнадцятий частини першої статті 204 Кодексу (396-20) ).
Частиною четвертою статті 204 Кодексу (396-20) передбачено, що місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а у разі її відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше двох осіб до складу кожної дільничної виборчої комісії).
Місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються місцеві вибори, місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад, а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії).
При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб’єктами подання, визначеними пунктами 3 - 5 частини першої статті 204 Кодексу (396-20) , за результатами жеребкування, що проводиться у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, не пізніш як на восьмий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії.
3. Відповідно до частини першої статті 133 Конституції України (254к/96-ВР) систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
Частиною другою зазначеної статті Конституції України (254к/96-ВР) визначено, що до складу України входять, зокрема, Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь, а відповідно до частини третьої цієї статті міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
Статус міста Києва регламентується Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" (401-14) . При цьому згідно з частиною першою статті 2 вказаного Закону (401-14) систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.
4. Правові засади діяльності політичних партій в Україні визначає Закон України "Про політичні партії в Україні" (2365-14) , відповідно до статті 12 якого політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) , цим Законом та іншими законами України, та брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України.
Згідно з частиною восьмою статті 10 Закону України "Про політичні партії в Україні" (2365-14) обласні, міські, районні організації, первинні осередки партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
5. Частина четверта статті 204 Кодексу (396-20) чітко не визначає рівня місцевих організацій політичних партій (районні, міські, районні у містах тощо), які мають право вносити подання з кандидатурами до складу дільничних виборчих комісій (на відміну від порядку формування територіальних виборчих комісій (частини четверта - сьома статті 203 Кодексу (396-20) ).
Також Кодекс не містить окремих положень щодо суб’єктів внесення подань кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у місті Києві з урахуванням особливостей статусу та адміністративно-територіального устрою міста Києва та рівнів місцевих організацій політичних партій у місті Києві, аналогічних частині четвертій статті 203 Кодексу (396-20) , що регулює формування територіальних виборчих комісій.
Таким чином, за змістом пунктів 1, 2 частини першої, частини четвертої статті 204 Кодексу (396-20) суб’єктом внесення подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій може бути будь-яка місцева організація політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, а отже, застосовуючи це положення щодо міста Києва, такими суб’єктами можуть бути як київські міські, так і районні у місті Києві організації політичних партій, визначених пунктами 1, 2 частини першої статті 204 Кодексу (396-20) .
6. Правом висування кандидатів у депутати Київської міської ради відповідно до частини п’ятої статті 217 Кодексу (396-20) наділені київські міські організації політичних партій.
Таким чином, відповідно до пункту 3 частини першої статті 204 Кодексу (396-20) суб’єктом внесення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у місті Києві може бути лише київська міська організація політичної партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати Київської міської ради.
7. Враховуючи вищевикладене та системний аналіз положень Кодексу (396-20) , під час організації підготовки та проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2020 року:
- дільничні виборчі комісії утворюються відповідно Голосіївською, Дарницькою, Деснянською, Дніпровською, Оболонською, Печерською, Подільською, Святошинською, Солом’янською, Шевченківською районними у місті Києві територіальними виборчими комісіями не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів (до 9 жовтня 2020 року включно);
- суб’єктами внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій є:
1) районні у місті Києві або київські міські організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (не більше двох осіб до складу кожної дільничної виборчої комісії);
2) районні у місті Києві або київські міські організації політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії);
3) київські міські організації політичних партій, від яких зареєстровано кандидатів у депутати Київської міської ради (не більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії);
4) кандидати на посаду Київського міського голови.
7.1. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів вносяться не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів (до 30 вересня 2020 року включно).
7.2. У разі одночасного внесення подань районною у місті Києві та київською міською організацією однієї політичної партії, визначеної в підпунктах 1, 2 пункту 7 цього Роз’яснення, включенню до складу дільничних виборчих комісій підлягають кандидатури від київської міської організації політичної партії.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА