БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 року № 285

Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Лузана О.В., висунутого Слов’янською партією в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року

До Центральної виборчої комісії 18 вересня 2020 року надійшла заява Слов’янської партії разом з іншими документами щодо реєстрації Лузана Олександра Васильовича, висунутого 2 вересня 2020 року на 21 З’їзді цієї партії, кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.
Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.
Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) положення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) (далі - Закон) щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України.
За змістом частини першої статті 59 Закону (4061-17) та пункту 1 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 3 (v0003359-20) , Центральна виборча комісія реєструє кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, за умови отримання нею документів, передбачених частиною першою статті 55 Закону (4061-17) , які обов’язково повинні містити відомості, зазначені в указаній нормі Закону (4061-17) .
Так, відповідно до пункту 5 частини першої статті 55 Закону (4061-17) для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, до Центральної виборчої комісії подається декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата в депутати відповідно до статті 57 Закону (4061-17) .
Згідно з частиною першою статті 57 Закону (4061-17) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
За змістом частини першої статті 45 зазначеного Закону (1700-18) подання декларації здійснюється шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою ним формою.
Відповідно до пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 січня 2020 року № 4 (v0004359-20) , на проміжних виборах народних депутатів України декларація (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) кандидата в депутати разом з іншими, передбаченими статтею 55 Закону (4061-17) документами, подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації особи кандидатом у депутати після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:
на паперових носіях - роздруковану декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчену підписом кандидата в депутати шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;
в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.
Однак на порушення пункту 5 частини першої статті 55 Закону (4061-17) серед поданих для реєстрації Лузана О.В. кандидатом у народні депутати України документів відсутня декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидата в народні депутати України відповідно до статті 57 Закону (4061-17) .
Також усупереч пункту 5-1 частини першої статті 55 Закону (4061-17) до Комісії не подано заяви Лузана О.В. про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Крім того, пунктом 6 частини першої статті 55 Закону (4061-17) передбачено, що для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, необхідно подати до Центральної виборчої комісії документ про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону (4061-17) .
Так, згідно з частиною другою статті 56 Закону (4061-17) політична партія, яка висунула кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі десяти розмірів мінімальної заробітної плати. При цьому Центральна виборча комісія зауважує, що на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року розмір грошової застави кандидата в народні депутати України з 1 вересня 2020 року становить 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень.
Натомість визначеного пунктом 6 частини першої статті 55 Закону (4061-17) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 56 Закону (4061-17) , необхідного для реєстрації кандидатом у народні депутати України Лузана О.В., висунутого Слов’янською партією, до Комісії не подано.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 60 Закону (4061-17) Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в народні депутати України в разі відсутності документів, зазначених у частині першій статті 55 Закону (4061-17) .
Також Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 55 Закону (4061-17) для реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого політичною партією у відповідному одномандатному виборчому окрузі, до Центральної виборчої комісії подається заява особи про згоду балотуватися кандидатом у народні депутати України від цієї політичної партії (за підписом відповідного кандидата) із зобов’язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв’язку з участю у виборах, а також із зобов’язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає).
Проте всупереч викладеному заява Лузана О.В. про згоду балотуватися кандидатом у народні депутати України від Слов’янської партії не містить зобов’язання у разі обрання його народним депутатом України припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та законів України несумісні з мандатом народного депутата України.
Враховуючи викладене, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , частини першої статті 55, частини другої статті 56, частини першої статті 57, частин першої, шостої статті 59, пункту 2 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) , керуючись статтями 11 -13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Відмовити в реєстрації кандидата в народні депутати України Лузана Олександра Васильовича, висунутого Слов’янською партією в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.
2. Копію цієї постанови видати представнику Слов’янської партії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО