БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
30.09.2020 № 1779

Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ

Відповідно до статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Кодексу газотранспортної системи (z1378-15) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, такі зміни:
1) у розділі ХІІІ:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Замовники послуг транспортування зобов'язані своєчасно врегульовувати свої небаланси. Оператор газотранспортної системи вчиняє балансуючі дії виключно з метою підтримання звичайного рівня функціонування газотранспортної системи в разі недотримання замовниками послуг транспортування своїх підтверджених номінацій/реномінацій. При здійсненні таких дій оператору газотранспортної системи забороняється використовувати власний природний газ із газосховища.";
у пункті 3:
у підпункті 1 слова "за конкурсною процедурою та за ринковими цінами" замінити словами "використання послуг балансування";
підпункт 4 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Оператор газотранспортної системи має право використовувати потужності газосховищ (закачування та відбору) відповідно до умов договору зберігання (закачування, відбору) природного газу для покриття виробничо-технологічних втрат та витрат природного газу в газотранспортній системі.";
пункти 5 - 7 виключити.
У зв’язку з цим пункти 8 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 9;
пункт 6 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6 - 9 вважати відповідно пунктами 5 - 8;
2) у главі 8 розділу XIV:
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"За результатами проведення аналізу ефективності витрат та доходів оператора газотранспортної системи, пов’язаних із вчиненням балансуючих дій, Регулятор може прийняти рішення про неефективність понесених таких витрат/доходів. У такому разі оператор газотранспортної системи зобов’язаний здійснити коригування ставки плати за нейтральність балансування та плати за нейтральність балансування, ураховуючи величину неефективних понесених витрат/доходів, у строки, визначені рішенням Регулятора.";
у пункті 6:
абзац перший замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:
"6. Плата за нейтральність балансування визначається пропорційно до обсягів транспортування замовника послуг транспортування газового місяця М, крім обсягів транспортування природного газу, що транспортується в митному режимі транзиту та митному режимі митного складу, (ОВГ) які визначаються за формулою
ОВГ = MAX (ВХІД+ТС; ВИХІД+ТС) - MIN (ТС(ВХІД); ТС(ВИХІД)),
де
ВХІД+ТС - сума обсягів подач газу в точках входу до газотранспортної системи з урахуванням обсягів набуття газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, тис.м-3;
ВИХІД+ТС - сума обсягів відборів газу в точках виходу з газотранспортної системи з урахуванням обсягів відчуження газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, тис.м-3;
ТС(ВХІД) - загальний обсяг набуття газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, тис.м-3;
ТС(ВИХІД) - загальний обсяг відчуження газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, тис.м-3;
MAX (ВХІД+ТС; ВИХІД+ТС) - максимальне значення з двох значень;
MIN (ТС(ВХІД); ТС(ВИХІД)) - мінімальне значення з двох значень
.".
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
у пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Для газових років 2019/2020 та 2020/2021 починаючи з 01 березня 2020 року плата за нейтральність балансування застосовується відповідно до цього пункту.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"За газові роки 2019/2020 та 2020/2021 плата за нейтральність балансування не стягується та не виплачується.";
у пункті 10:
абзац перший викласти в такій редакції:
"10. Для газового року 2021/2022 плата за нейтральність балансування застосовується відповідно до цього пункту.";
в абзаці третьому цифри та знак "2020/2021", "2022", "2021" замінити відповідно цифрами та знаком "2021/2022", "2023", "2022";
в абзаці четвертому цифри та знак "2020/2021" замінити цифрами та знаком "2021/2022";
у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Для газового року 2022/2023 та наступних газових років плата за нейтральність балансування застосовується відповідно до цього пункту.".
2. Унести до Кодексу газосховищ (z1380-15) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, такі зміни:
1) пункт 3 глави 4 розділу I виключити;
2) пункт 5 глави 1 розділу VII виключити.
У зв’язку з цим пункти 6 - 13 вважати відповідно пунктами 5 - 12.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім підпункту 1 пункту 1 та пункту 2 цієї постанови, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк