БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 951/35234

Про затвердження Порядку надання / блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень

Відповідно до пункту 9 Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (н) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137, Положення про Міністерство цифрової трансформації України (856-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання / блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень, що додається.
2. Директорату системного розвитку надання публічних послуг (Рябуха О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л.С.
Перший заступник Міністра
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової
трансформації України
25 серпня 2020 року № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 951/35234

ПОРЯДОК

надання / блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання / блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб суб'єктів розгляду звернень (далі - посадові особи) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія) у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги" (5203-17) , інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього, Законах України "Про інформацію (2657-12) ", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , а також Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (1137-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137.
3. Надання/блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб до Порталу Дія здійснюється на безоплатній основі на підставі:
заяви про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єкта розгляду звернень (додаток 1 до цього Порядку) (далі - Заява про надання доступу);
заяви про блокування доступу до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єкта розгляду звернень (додаток 2 до цього Порядку) (далі - Заява про блокування доступу).
Зазначені заяви надсилаються суб'єктами розгляду звернень в електронній формі разом з відповідними супровідними листами довільної форми з накладенням кваліфікованого електронного підпису до державного підприємства "ДІЯ", яке є технічним адміністратором Порталу Дія (далі - Технічний адміністратор) на електронну пошту portal@diia.gov.ua.
4. Для обміну інформацією, передбаченою цим Порядком Держатель (Мінцифри), Технічний адміністратор, суб'єкт розгляду звернень та його посадові особи використовують електронну пошту.
5. Обробка персональних даних, що обробляються під час процедури надання/блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .

II. Надання доступу посадовим особам до Порталу Дія

1. Для отримання доступу (підключення робочих місць) (далі - доступ) посадових осіб до Порталу Дія суб'єкт розгляду звернень надсилає Технічному адміністратору на електронну пошту portal@diia.gov.ua відповідний супровідний лист довільної форми, належним чином завірену копію документа, що підтверджує співробітництво суб'єкта надання адміністративної послуги та суб'єкта розгляду звернень (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 (523-2014-р) "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 (691-2019-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" та інших нормативно-правових актів) (за наявності) та Заяву про надання доступу, в якій зазначає перелік посадових осіб, яким потрібно надати доступ до Порталу Дія та провести відповідне навчання.
Інформація про перелік посадових осіб, що вказується у Заяві про надання доступу надається також у форматі Excel.
2. За результатом розгляду Заяви про надання доступу Технічний адміністратор передає інформацію до Мінцифри для проведення відповідного навчання.
3. Мінцифри забезпечує організацію та проведення навчання посадових осіб на безоплатній основі.
Навчання може проводитися Технічним адміністратором.
4. За результатами навчання посадові особи проходять тестування.
Інформацію про результати проходження такого тестування Мінцифри надає Технічному адміністратору в електронній формі із зазначенням того, які посадові особи пройшли тестування та які посадові особи не пройшли тестування, для подальшого надання Технічним адміністратором доступу до Порталу Дія посадовим особам, які пройшли тестування.
5. Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Мінцифри інформації про результати проходження тестування надає доступ відповідній посадовій особі, яка пройшла тестування, та надсилає на електронну пошту суб'єкта розгляду звернень відповідну технічну інструкцію щодо користування Порталом Дія для ознайомлення.
Технічний адміністратор також повідомляє суб'єкта розгляду звернень про надання доступу до Порталу Дія посадовим особам, які пройшли тестування, а також повідомляє про посадових осіб, які не пройшли тестування та яким відповідно не надано доступ до Порталу Дія.
6. Технічний адміністратор може проводити навчання посадових осіб стосовно порядку користування Порталом Дія для надання відповідної адміністративної послуги.
7. Посадова особа зобов'язана:
не розголошувати інформацію про особисті ключі, та не передавати їх іншим особам, в тому числі іншим посадовим особам;
не використовувати Портал Дія, зокрема електронний кабінет користувача, для вчинення протиправних діянь.
8. За зверненням Держателя Технічний адміністратор зобов'язаний надати інформацію про підключених посадових осіб до Порталу Дія, а також надавати іншу інформацію, що потрібна Держателю для виконання його повноважень.
9. Суб'єкт розгляду звернень зобов'язаний повідомляти Технічного адміністратора про зміну даних щодо себе та своїх посадових осіб, зазначених у Заяві про надання доступу, протягом одного робочого дня з дня, коли відбулись такі зміни, шляхом надсилання Технічному адміністратору на електронну пошту portal@diia.gov.ua в електронній формі відповідного супровідного листа довільної форми та заяви про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб вносить необхідні зміни.

III. Блокування доступу до Порталу Дія

1. Блокування доступу до Порталу Дія посадових осіб здійснюється Технічним адміністратором на підставі:
Заяви про блокування доступу;
інформації про виявлення факту (ознак) компрометації особистого ключа посадової особи;
виявлення факту надання адміністративної послуги з порушенням законодавства.
2. Суб'єкт розгляду звернення надсилає Технічному адміністратору Заяву про блокування доступу у разі наявності підстав, що унеможливлюють виконання завдань / повноважень посадовою особою (припинення трудових відносин, відсторонення від виконання обов'язків, відсутності на робочому місці протягом більш як чотирьох місяців підряд, ліквідації суб'єкта розгляду звернення тощо).
3. Суб'єкт розгляду звернення зобов'язаний надіслати Технічному адміністратору Заяву про блокування доступу у той же день, коли він дізнався про обставини, що є підставою для блокування доступу до Порталу Дія, але не пізніше наступного робочого дня.
4. Технічний адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної Заяви про блокування доступу блокує доступ посадовій особі до Порталу Дія.
5. У разі виявлення факту (ознак) компрометації особистого ключа або надання адміністративної послуги з порушенням законодавства Технічний адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації, блокує доступ такої посадової особи до Порталу Дія, про що повідомляє суб'єкта розгляду звернення із зазначенням підстав блокування.
6. У разі блокування доступу посадовій особі до Порталу Дія такий доступ не може бути відновлений. Надання нового доступу до Порталу Дія таким посадовим особам здійснюється відповідно до розділу II цього Порядку.
У разі подання суб'єктом розгляду звернення щодо посадової особи, якій було заблоковано доступ до Порталу Дія, Заяви про надання доступу протягом року з дати блокування такого доступу, такій посадовій особі надається новий доступ до Порталу Дія на підставі Заяви про надання доступу без необхідності проходження відповідного навчання та складання за його результатами тестування.
Заступник
Міністра цифрової
трансформації України
Л. Рабчинська
Додаток 1
до Порядку надання / блокування доступу
(підключення робочих місць)
до Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг посадових осіб
суб'єктів розгляду звернень
(пункт 3 розділу I)

ЗАЯВА

про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень

( Див. текст (z0951-20F58) )
Додаток 2
до Порядку надання / блокування доступу
(підключення робочих місць)
до Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг посадових осіб
суб'єктів розгляду звернень
(пункт 3 розділу I)

ЗАЯВА

про блокування доступу до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг посадових осіб суб'єкта розгляду звернень

( Див. текст (z0951-20F59) )
Додаток 3
до Порядку надання / блокування доступу
(підключення робочих місць)
до Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг посадових осіб
суб'єктів розгляду звернень
(пункт 9 розділу II)

ЗАЯВА

про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб

( Див. текст (z0951-20F61) )