БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2020 № 1825

Про внесення змін до деяких наказів Мінекономіки

Відповідно до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 (179-2005-п) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (із змінами), підпунктів 319 і 320 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (із змінами), НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про департамент аграрної політики (v0026915-20) , затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21.01.2020 № 26, такі зміни:
пункт 2.1 розділу 2 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення ведення реєстрів сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;";
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим;
в абзацах двадцять шостому та двадцять восьмому пункту 4.3 слова "департаментом кадрового забезпечення" замінити словами "департаментом управління персоналом".
2. Унести до Положення про директорат сільського розвитку (v0266915-20) , затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 266, такі зміни:
абзац сімнадцятий пункту 2.1 розділу 2 виключити;
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять восьмим;
в абзацах шістнадцятому та вісімнадцятому пункту 4.3 слова "департаментом кадрового забезпечення" замінити словами "департаментом управління персоналом".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського
господарства України
І. Петрашко
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )