БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2020 № 1356/604
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2020 р.
за № 918/35201

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 25 червня 2014 року № 2062/415

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законами України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї" (1767-17) , "Про освіту" (2145-19) НАКАЗУЄМО:
1. У заголовку , преамбулі та тексті наказу Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 25 червня 2014 року № 2062/415 (z0818-14) "Про проведення Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед дітей-інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 року за № 818/25595, слова "дітей-інвалідів" та "інвалідів" замінити відповідно словами "дітей з інвалідністю" та "осіб з інвалідністю".
2. Внести до Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед дітей-інвалідів (z0818-14) , затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 25 червня 2014 року № 2062/415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 року за № 818/25595, такі зміни:
1) у розділі III:
в абзацах другому і третьому пункту 1 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладах освіти";
пункт 2 після абзацу п’ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:
"бочча (діти з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату);".
У зв’язку з цим абзаци шостий-сімнадцятий вважити відповідно абзацами сьомим-вісімнадцятим;
2) у пункті 2 розділу IV слова "про визнання дитини інвалідом" замінити словами "про встановлення інвалідності у дитини";
3) пункт 4 розділу V викласти у такій редакції:
"4. Направлення дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія" для участі у фіналі Спартакіади здійснюється відповідно до Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів" (z0517-20) , затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 02 червня 2020 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2020 року за № 517/34800.";
4) у тексті Положення (z0818-14) :
слова "діти-інваліди" в усіх відмінках замінити словами "діти з інвалідністю" у відповідних відмінках;
слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
3. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Міністерства молоді та спорту України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра молоді та спорту України Сергія Симонова і на заступника Міністра соціальної політики України Бориса Лебедцова.
Міністр
молоді та спорту України
В. Гутцайт
Міністр
соціальної політики України
М. Лазебна
ПОГОДЖЕНО:
Президент Української федерації
спорту інвалідів з ураженням
опорно-рухового апарату
Президент
Спортивної федерації незрячих в Україні
Президент Української спортивної
федерації інвалідів з вадами розумового
і фізичного розвитку
Президент Спортивної федерації глухих України
Президент Національного комітету
спорту інвалідів України,
Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю
О.А. Зайцева
Л. Жильцова
О. Скугарева
Л.Ф. Касіцький
В. Сушкевич