БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.10.2020 № 140

Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів

Відповідно до статей 7, 15, 36, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою наближення процесу визначення розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринку України до найкращих міжнародних практик Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів (v0148500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2019 року № 148 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
1) котирування BFIX - значення середньозважених курсових/цінових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) іноземних валют/банківських металів на ринку спот до долара США (або долара США до іноземних валют/банківських металів), які щоденно розраховуються торговельно-інформаційною системою BLOOMBERG (далі - TIC BLOOMBERG) станом на 15.30 за київським часом і інформація про які надходить до Національного банку від TIC BLOOMBERG із використанням спеціальних рішень передавання даних;
2) оверсайт індикаторів валютного ринку - діяльність Національного банку із забезпечення безперервного, надійного та ефективного визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів, визначених у пункті 4 цього Положення. Оверсайт індикаторів валютного ринку передбачає здійснення моніторингу, аналізу та ухвалення рішень щодо будь-яких питань, пов'язаних із їх визначенням, розрахунком та оприлюдненням.";
пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) розраховує довідкове значення курсу гривні до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00 (далі - довідкове значення курсу гривні до долара США) з метою надання суб'єктам валютного ринку України оперативного індикатора курсу гривні до долара США.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Національний банк здійснює оверсайт таких індикаторів валютного ринку: офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США.";
розділ доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів використовуються резидентами та нерезидентами України:
1) для відображення в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою та банківськими металами;
2) для проведення валютних операцій, що здійснюються Національним банком з Державною казначейською службою України;
3) в інших випадках, визначених законодавством України.
Уточнений офіційний курс гривні до СПЗ, зазначений у підпункті 4 пункту 7 розділу III цього Положення, використовується для складання місячного балансу та іншої бухгалтерської й статистичної звітності Національного банку.
Національний банк, резиденти та нерезиденти України мають право використовувати офіційний курс гривні до іноземних валют, облікову ціну банківських металів та довідкове значення курсу гривні до долара США для укладання угод на грошовому та валютному ринках, однак не мають жодних зобов'язань цього робити.";
2) пункт 12 розділу III виключити;
3) пункт 14 розділу IV виключити.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. Голови
Ю. Гелетій