БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2020 N 100
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
28 вересня 2020 р.
за N 942/35225

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (109/2008) та з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 02 березня 2017 року N 30 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України" (z0430-17) , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за N 430/30298 (z0430-17) .
3. Юридичному управлінню (Колтирін О. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ващенка К. О.
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр
О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 
14 вересня 2020 року N 100

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державним секретарем, керівниками структурних підрозділів Мінреінтеграції.
2. Особистий прийом громадян здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за адресами: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-а та площа Лесі Українки, 1, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Мінреінтеграції.
У разі відсутності першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державного секретаря особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.
3. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.
4. Особистий прийом першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповідно до розподілу обов'язків та повноважень, державним секретарем проводиться за попереднім записом у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому керівником структурного підрозділу відповідно до компетенції.
5. Попередній запис громадян на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державного секретаря здійснюється не пізніше ніж за сім днів до дня особистого прийому структурним підрозділом Мінреінтеграції, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян (далі - відповідальний структурний підрозділ). Запис може здійснюватися по телефону.
Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
6. Відповідальний структурний підрозділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державного секретаря, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у структурних підрозділах Мінреінтеграції відповідно до компетенції не пізніше ніж за сім днів до дня особистого прийому.
Структурні підрозділи Мінреінтеграції надають довідку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу не пізніше ніж за три дні до дня особистого прийому.
Списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом, не пізніше ніж за два дні до дня особистого прийому.
7. Під час особистого прийому громадянин має пред'явити документ, що посвідчує його особу.
Представляти інтереси громадян під час особистого прийому можуть їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
8. Посадова особа Мінреінтеграції під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень.
У разі якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Мінреінтеграції, посадова особа Мінреінтеграції, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.
9. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених громадянином питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Мінреінтеграції або одержати від них необхідну інформацію.
10. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.
11. Відповідь на звернення, що подане під час особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державним секретарем, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадовою особою, яка виконує її обов'язки.
12. Звернення, подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу.
13. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідальним структурним підрозділом.
Начальник Юридичного управління
О. Колтирін