БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
01.02.2022 N 144/2/99-00-04-03-03-02
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо роз'яснення питань і в межах компетенції повідомляє:
Згідно із частиною другою ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ) (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).
Пунктом 19-1.1 ст. - 19-1 ПКУ передбачено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, установлених Кодексом, а також надають індивідуальні податкові консультації з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Згідно з частиною третьою ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП (322-08) ) працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 413 (413-2015-п) , зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 413).
Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту (далі - Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби України за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Порядку N 413 (413-2015-п) до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.
Враховуючи норми Постанови N 413 (413-2015-п) , Державна податкова служба України лише приймає від суб'єктів господарювання Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених ст. 24 КЗпП.
Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (459-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року N 124 (124-2021-п) ), Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці, трудових відносин.
Отже, надання роз'яснень стосовно законодавства про працю в частині заповнення та подання Повідомлення знаходиться в правовому полі Мінекономіки.
З повагою
В. о. першого заступника Голови
Владислав БУГАСОВ