БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            20.08.2004 N 669


        Про організаційні заходи, спрямовані
        на виконання Комплексної програми
    забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних
     і вищих навчальних закладів сучасними технічними
      засобами навчання з природничо-математичних
          і технологічних дисциплін


   Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня
2004 р. N 905 ( 905-2004-п ) "Про  затвердження Комплексної
програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін" (додається).
   З метою підвищення якості освіти, впровадження у навчальний
процес   сучасних   технічних   засобів   навчання   з
природничо-математичних і технологічних дисциплін Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на
виконання першого етапу - 2005-2006 роки реалізації Комплексної
програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін (додаток N 1).

   2. Структурним  підрозділам  Міністерства освіти і науки
України забезпечити реалізацію зазначених заходів у визначені
терміни.

   3. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
передбачити кошти на реалізацію Комплексної програми.

   4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних Київської та Севастопольської
міської державних адміністрацій  довести  постанову  Кабінету
Міністрів  України до керівників та педагогічних працівників
навчальних закладів.

   5. Затвердити склад  Координаційної  ради  з  реалізації
"Комплексної   програми   забезпечення   загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих  навчальних  закладів  сучасними
технічними  засобами  навчання  з  природничо-математичних  і
технологічних дисциплін (додаток N 2).

   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.

 Міністр                        В.Г.Кремень


                   Додаток N 1


               ЗАХОДИ
    на виконання постанови Кабінету Міністрів України
      від 13.07.2004 р. N 905 "Про затвердження
        Комплексної програми забезпечення
     загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
       навчальних закладів сучасними технічними
      засобами навчання з природничо-математичних
          і технологічних дисциплін"
             ( 905-2004-п )


------------------------------------------------------------------
|NN |Зміст заходів     |Термін     |Виконавці      |
|п/п|            |виконання   |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|1 |Розроблення Концепції |I квартал   |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |створення та      |2005      |(за згодою)     |
|  |впровадження в     |        |АПН Биков В.Ю.   |
|  |навчальний процес   |        |(за згодою)     |
|  |сучасних засобів    |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |навчання        |        |МОН Полянський П.Б.,|
|  |            |        |Болюбаш Я.Я.,    |
|  |            |        |Супрун В.В.     |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|2 |Розроблення переліку  |грудень    |АПН Биков В.Ю.   |
|  |державних стандартів  |2004      |(за згодою)     |
|  |на засоби навчання   |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |для загальноосвітніх, |        |МОН Полянський П.Б.,|
|  |професійно-технічних, |        |Болюбаш Я.Я.,    |
|  |вищих навчальних    |        |Супрун В.В.     |
|  |закладів        |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|3 |Розроблення державних |III      |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |стандартів на засоби  |квартал    |АПН Биков В.Ю.   |
|  |навчання для      |2005      |(за згодою)     |
|  |загальноосвітніх    |        |МОН Полянський П.Б. |
|  |навчальних закладів  |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|4 |Розроблення      |грудень    |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |класифікатора на    |2005      |АПН Биков В.Ю.   |
|  |засоби навчання для  |        |(за згодою)     |
|  |загальноосвітніх    |        |МОН Полянський П.Б. |
|  |навчальних закладів  |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|5 |Спрямувати       |грудень    |МОН Свіженко В.О.  |
|  |науково-дослідні    |2004      |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |роботи, що виконуються |        |(за згодою)     |
|  |у межах ДНТП 4.4    |        |          |
|  |"Науково-навчальне   |        |          |
|  |приладобудування" на  |        |          |
|  |виконання завдань   |        |          |
|  |Комплексної програми  |        |          |
|  |( 905-2004-п )     |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|6 |Розроблення переліку  |грудень    |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |класифікаторів     |2005      |АПН Биков В.Ю.   |
|  |засобів навчання для  |        |(за згодою)     |
|  |професійно-технічних  |        |МОН Болюбаш Я.Я.,  |
|  |та вищих навчальних  |        |Супрун В.В.     |
|  |закладів        |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|7 |Розроблення переліків |листопад    |АПН Биков В.Ю.   |
|  |засобів навчання для  |2004      |(за згодою)     |
|  |кабінетів фізики,   |        |НМЦ Левківський К.М.|
|  |хімії та біології для |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |загальноосвітніх    |        |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |навчальних закладів  |        |(за згодою)     |
|  |для забезпечення    |        |МОН Полянський П.Б. |
|  |проведення пілотного  |        |          |
|  |проекту        |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|8 |Розроблення переліків |січень     |АПН Биков В.Ю.   |
|  |засобів навчання та  |2006      |(за згодою)     |
|  |обладнання кабінетів з |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |природничо-математичних|        |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |і технологічних    |        |(за згодою)     |
|  |дисциплін для     |        |НМЦ Левківський К.М.|
|  |професійно-технічних  |        |МОН Болюбаш Я.Я.,  |
|  |і вищих навчальних   |        |Супрун В.В.     |
|  |закладів для      |        |          |
|  |забезпечення проведення|        |          |
|  |пілотного проекту   |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|9 |Придбання зразків   |грудень    |Сумська обласна   |
|  |засобів навчання для  |2004 (за рах. |державна      |
|  |проведення пілотного  |Сумської    |адміністрація    |
|  |проекту в       |обл. держ.   |МОН Куліков П.М.  |
|  |загальноосвітніх    |адміністрації),|НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |навчальних закладах  |II квартал   |          |
|  |            |2005      |          |
|  |            |(за рахунок  |          |
|  |            |державного   |          |
|  |            |бюджету)    |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|10 |Передбачити на     |2004      |МОН Куліков П.М.  |
|  |II квартал 2005 р. за |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |рахунок державного   |        |          |
|  |бюджету видатки на   |        |          |
|  |закупівлю зразків   |        |          |
|  |засобів навчання для  |        |          |
|  |проведення пілотного  |        |          |
|  |проекту        |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|11 |Придбання зразків   |III квартал  |МОН Куліков П.М.  |
|  |засобів навчання для  |2005      |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |проведення пілотного  |        |          |
|  |проекту в       |        |          |
|  |професійно-технічних  |        |          |
|  |та вищих навчальних  |        |          |
|  |закладах        |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|12 |Передбачити при    |2004      |МОН Куліков П.М.  |
|  |корегуванні бюджету  |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |на II півріччя 2004 р. |        |          |
|  |за рахунок державного |        |          |
|  |бюджету видатки на   |        |          |
|  |розроблення Концепції |        |          |
|  |створення та      |        |          |
|  |впровадження в     |        |          |
|  |навчальний процес   |        |          |
|  |новітніх засобів    |        |          |
|  |навчання; переліків  |        |          |
|  |засобів навчання для  |        |          |
|  |кабінетів фізики,   |        |          |
|  |хімії та біології для |        |          |
|  |загальноосвітніх    |        |          |
|  |навчальних закладів  |        |          |
|  |для забезпечення    |        |          |
|  |проведення пілотного  |        |          |
|  |проекту; методичних  |        |          |
|  |рекомендацій щодо   |        |          |
|  |проведення пілотного  |        |          |
|  |проекту в       |        |          |
|  |загальноосвітніх    |        |          |
|  |навчальних закладах  |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|13 |Розроблення методичних |листопад    |АПН Биков В.Ю.   |
|  |рекомендацій щодо   |2004      |(за згодою),    |
|  |проведення пілотного  |        |Савченко О.Я.    |
|  |проекту в       |        |(за згодою)     |
|  |загальноосвітніх    |        |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |навчальних закладах  |        |(за згодою)     |
|  |            |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |            |        |Управління освіти  |
|  |            |        |і науки Сумської  |
|  |            |        |обласної державної |
|  |            |        |адміністрації    |
|  |            |        |Чирва В.Ф.     |
|  |            |        |МОН Полянський П.Б. |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|14 |Розроблення методичних |грудень    |АПН Биков В.Ю.   |
|  |рекомендацій щодо   |2005      |(за згодою)     |
|  |проведення пілотного  |        |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |проекту в       |        |(за згодою)     |
|  |професійно-технічних  |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |та вищих навчальних  |        |НМЦ Левківський К.М.|
|  |закладах        |        |МОН Болюбаш Я.Я.,  |
|  |            |        |Супрун В.В.     |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|15 |Розроблення методичних |2005/2006   |АПН Биков В.Ю.   |
|  |рекомендацій щодо   |        |(за згодою)     |
|  |застосування засобів  |        |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |навчання (перша    |        |(за згодою)     |
|  |редакція)       |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|16 |Проведення пілотного  |2005/2006   |Управління освіти  |
|  |проекту в       |        |і науки Сумської  |
|  |загальноосвітніх    |        |обласної державної |
|  |навчальних закладах в |        |адміністрації    |
|  |метою апробації    |        |Чирва В.Ф.     |
|  |зразків сучасних    |        |АПН Биков В.Ю.   |
|  |технічних засобів   |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |навчання з       |        |МОН Полянський П.Б. |
|  |природничо-математичних|        |          |
|  |дисциплін та      |        |          |
|  |здійснення його    |        |          |
|  |науково-методичного  |        |          |
|  |супроводу       |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|17 |Проведення пілотного  |II півріччя  |НАН Сторіжко В.Ю.  |
|  |проекту в       |2006      |(за згодою)     |
|  |професійно-технічних  |        |АПН Биков В.Ю.   |
|  |та вищих навчальних  |        |(за згодою)     |
|  |закладах в метою    |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |апробації зразків   |        |НМЦ Левківський К.М.|
|  |сучасних технічних   |        |МОН Болюбаш Я.Я.,  |
|  |засобів навчання з   |        |Супрун В.В.     |
|  |природничо-математичних|        |          |
|  |дисциплін та здійснення|        |          |
|  |його          |        |          |
|  |науково-методичного  |        |          |
|  |супроводу       |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|18 |Підготувати педагогічні|II квартал   |ЦІППО Олійник В.В. |
|  |кадри загальноосвітніх |2005 р.    |(за згодою)     |
|  |навчальних закладів  |        |ОІППО МОН      |
|  |для проведення     |        |Полянський П.Б.   |
|  |пілотного випробування |        |          |
|  |засобів навчання    |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|19 |Підготувати      |II квартал   |ЦІППО Олійник В.В. |
|  |педагогічні кадри   |2006 р.    |(за згодою)     |
|  |професійно-технічних  |        |          |
|  |та вищих навчальних  |        |          |
|  |закладів для проведення|        |          |
|  |пілотного випробування |        |          |
|  |засобів навчання    |        |          |
|---+-----------------------+---------------+--------------------|
|20 |Підготувати пропозиції |2004      |МОН Куліков П.М.  |
|  |до проекту бюджету   |        |НМЦ Ханюк Т.О.   |
|  |України про надання  |        |АПН Биков В.Ю.   |
|  |дозволу Міністерству  |        |(за згодою)     |
|  |щодо придбання зразків |        |          |
|  |засобів навчання у   |        |          |
|  |виробника ФІВЕ     |        |          |
|  |Німеччина без     |        |          |
|  |застосування      |        |          |
|  |процедури тендеру   |        |          |
------------------------------------------------------------------

 Додаток 2 не наводиться.