БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2005 N 349

Про план заходів МОН України щодо виконання у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"

З метою забезпечення реалізації у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" (n0001120-05) у 2005 році (додається).
2. Першим заступникам міністра Жебровському Б.М., Гуржію А.М., заступникам міністра Богомолову А.Г., Огнев'юку В.О., Степку М.Ф. забезпечити дієвий контроль за виконанням плану заходів міністерства, затвердженого даним наказом.
3. Директорам департаментів, відділів та структурних підрозділів міністерства забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" у 2005 році та інформування про виконання заходів. Інформацію подавати для узагальнення адміністративно-господарському департаменту до 20 липня та 20 січня.
4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) забезпечити узагальнення інформації про виконання заходів для подальшого подання до Міністерства економіки до 01.08.05 р. та 01.02.06 р.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра Жебровського Б.М.
Міністр
С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.06.2005 N 349

ПЛАН

заходів Міністерства освіти і науки щодо виконання Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" ( n0001120-05 ) у 2005 році

------------------------------------------------------------------ 
|N п/п |     Зміст заходу      | Відповідаль-|Строк  | 
|   |                 | ні за    |виконання| 
|   |                 | виконання  |     | 
------------------------------------------------------------------ 

Розділ I. ВІРА Сімейні цінності

   Надання цілеспрямованої  підтримки  закладам  позашкільної 
освіти та виховання. Здійснення повноцінної підготовки молоді, яка 
здобула вищу чи середню професійну освіту, до самостійного життя в 
суспільстві. Запровадження ефективного механізму для збільшення 
доступу молоді до високоякісної освіти та ринку праці 
------------------------------------------------------------------ 
|1(15) |Розробити проект Закону України | Болюбаш Я.Я.| серпень| 
|   |"Про залучення роботодавців до  | Десятов Т.М.|     | 
|   |підготовки та перепідготовки   |       |     | 
|   |кадрів, освітніх та наукових   |       |     | 
|   |процесів"            |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Досягнення належного рівня фізичного здоров'я молоді 
------------------------------------------------------------------ 
|2(22) |Підготувати проект постанови   |Операйло С.І.|серпень | 
|   |Кабінету Міністрів України    |       |     | 
|   |"Про розроблення та впровадження |       |     | 
|   |спортивно-патріотичного комплексу|       |     | 
|   |фізичного розвитку та тестування |       |     | 
|   |дітей "Козацький гарт"      |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
              Освіта і наука 
   Забезпечення доступності високоякісної середньої та вищої 
освіти; запровадження системи державної підтримки для отримання 
вищої та середньої спеціальної освіти 
------------------------------------------------------------------ 
|3(27)|Підготувати пропозиції Кабінету  |Болюбаш Я.Я. |червень | 
|   |Міністрів України щодо поетапної |Домніч В.І. |     | 
|   |передачі до сфери управління МОН |Бурлаков 0.М.|     | 
|   |України вищих навчальних     |       |     | 
|   |закладів, які перебувають у    |       |     | 
|   |підпорядкуванні інших       |       |     | 
|   |центральних органів виконавчої  |       |     | 
|   |влади, з урахуванням специфіки  |       |     | 
|   |підготовки фахівців        |       |     | 
|-----+----------------------------------+-------------+---------| 
|4(28)|Сприяти прийняттю Закону України |Болюбаш Я.Я. |листопад | 
|   |"Про внесення змін до Закону   |Свириденко  |     | 
|   |України "Про вищу освіту" в    |А.М.     |     | 
|   |частині працевлаштування     |       |     | 
|   |випускників вищих навчальних   |       |     | 
|   |закладів та розвитку       |       |     | 
|   |студентського самоврядування   |       |     | 
|-----+----------------------------------+-------------+---------| 
|5(29)|Підготувати проект постанови   |Куліков П.М. |грудень | 
|   |Кабінету Міністрів України "Про  |Болюбаш Я.Я. |     | 
|   |внесення зміни до постанови    |       |     | 
|   |Кабінету Міністрів України від  |       |     | 
|   |16 червня 2003 р. N 916" (щодо  |       |     | 
|   |залучення установ банківської   |       |     | 
|   |системи до надання пільгових   |       |     | 
|   |цільових державних кредитів для  |       |     | 
|   |здобуття вищої освіти)      |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Створення і розвиток  національної  науково-дослідної  та 
освітньої  мережі,  що  забезпечує взаємодію науково-освітніх 
закладів України і Європи, корпоративних комп'ютерних мереж для 
наукових та освітніх цілей з поступовим формуванням єдиного 
віртуального науково-освітнього простору, сприяння  розширенню 
наукових зв'язків, забезпечення доступу до світових електронних 
бібліотек та інтеграції у світовий науково-освітній простір 
------------------------------------------------------------------ 
|6(30)|Підготувати проект розпорядження |Ханюк Т.0.  |листопад | 
|   |Кабінету Міністрів України "Про  |       |     | 
|   |схвалення Концепції Державної   |       |     | 
|   |цільової програми та розвитку   |       |     | 
|   |комп'ютерної мережі освіти та   |       |     | 
|   |науки"              |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Розроблення і впровадження нового покоління вітчизняних, у 
тому числі електронних підручників, навчальних посібників та 
засобів навчання відповідно до сучасного рівня розвитку високих 
технологій, створення умов для використання у школах Інтернету 
------------------------------------------------------------------ 
|7(З1)|Підготувати проект постанови   |Десятов Т.М. |червень | 
|   |Кабінету Міністрів України "Про  |       |     | 
|   |затвердження Державної програми  |       |     | 
|   |розвитку професійно-технічної   |       |     | 
|   |освіти на 2005-2010 роки"     |       |     | 
|-----+----------------------------------+-------------+---------| 
|8(32)|Розробити Державні стандарти та  |Ханюк Т.О.  |грудень | 
|   |класифікатор на засоби навчання  |       |     | 
|   |для загальноосвітніх навчальних  |       |     | 
|   |закладів             |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Запровадження єдиної  системи тестування вступу до вищих 
навчальних закладів 
------------------------------------------------------------------ 
|9(ЗЗ)|Підготувати проект постанови,   |Полянський  |жовтень | 
|   |Кабінету Міністрів України "Про  |П.Б.     |     | 
|   |затвердження положень про     |       |     | 
|   |Український центр оцінювання   |       |     | 
|   |якості освіти та його       |       |     | 
|   |регіональні підрозділи"      |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Створення загальнонаціональної системи пошуку, відбору та 
державної підтримки обдарованої молоді, в тому числі  дітей - 
членів Малої академії наук 
------------------------------------------------------------------ 
|10  |Підготувати проект розпорядження |Десятов Т.М. |грудень | 
|(34) |Кабінету Міністрів України "Про  |Болюбаш Я.Я. |     | 
|   |схвалення Концепції        |Полянський  |     | 
|   |загальнонаціональної системи   |П.Б.     |     | 
|   |пошуку, відбору та державної   |       |     | 
|   |підтримки обдарованої молоді"   |       |     | 
|-----+----------------------------------+-------------+---------| 
|11  |Підготувати проект постанови   |Десятов Т.М. |червень | 
|(35) |Кабінету Міністрів України щодо  |       |     | 
|   |визначення розміру стипендії   |       |     | 
|   |Президента України для призерів  |       |     | 
|   |та учасників всеукраїнських    |       |     | 
|   |конкурсів фахової майстерності  |       |     | 
|   |серед учнів професійно-технічних |       |     | 
|   |навчальних закладів та грантів  |       |     | 
|   |Президента України для      |       |     | 
|   |випускників професійно-технічних |       |     | 
|   |навчальних закладів        |       |     | 
|   |(запроваджених Указом Президента |       |     | 
|   |України від 28 грудня 2004 р.   |       |     | 
|   |N 1561)              |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Відновлення у суспільстві уваги до вчителя, гарантування 
працівникам освіти достатньої заробітної плати 
------------------------------------------------------------------ 
|12  |Підготувати проект постанови   |Куліков П.М. | жовтень | 
|(36) |Кабінету Міністрів України "Про  |       |     | 
|   |реформування системи оплати праці |       |     | 
|   |працівників освіти, стимулювання |       |     | 
|   |їх до творчої діяльності та    |       |     | 
|   |забезпечення соціальних гарантій" |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
   Оптимізація діяльності  Національної  академії  наук  з 
орієнтацією на зближення академічної  науки  з  освітою  та 
промисловістю 
------------------------------------------------------------------ 
|13  |Підготувати проект спільного   |Болюбаш Я.Я. |вересень | 
|(37) |наказу МОН України, НАН України та|Свіженко В.О.|     | 
|   |Мінпромполітики про заходи щодо  |       |     | 
|   |інтеграції діяльності наукових та |       |     | 
|   |виших навчальних закладів з метою |       |     | 
|   |поліпшення цільової підготовки  |       |     | 
|   |висококваліфікованих кадрів для  |       |     | 
|   |наукової сфери та промисловості  |       |     | 
------------------------------------------------------------------ 
              Духовність 
   Задоволення освітніх та культурних потреб національних меншин 
України, створення належних умов для відродження, збереження і 
всебічного розвитку етнічних спільнот, їх національно-культурних 
традицій 
------------------------------------------------------------------ 
|14  |Підготувати проект постанови   |Полянський П.Б|жовтень | 
|(63) |Кабінету Міністрів України "Про  |Болюбаш Я.Я. |    | 
|   |затвердження Порядку обрання   |Десятов Т.М. |    | 
|   |мови навчання"          |       |    | 
|   |                 |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 
   Налагодження конструктивного  співробітництва  держави  і 
релігійних  організацій,  неухильне  дотримання   принципу 
відокремлення держави від церкви; створення державою рівних умов 
для діяльності релігійних організацій, недопущення чинення на них 
тиску.  Заохочення участі релігійних організацій у виконанні 
властивих їм соціальних функцій 
------------------------------------------------------------------ 
|15  |Розробити проект Закону України  |Полянський П.Б|грудень | 
|(67) |"Про внесення змін до Закону   |Болюбаш Я.Я. |    | 
|   |України "Про загальну середню   |Десятов Т.М. |    | 
|   |освіту" (щодо створення умов для |       |    | 
|   |вивчення учнями світської етики  |       |    | 
|   |у навчальному процесі та     |       |    | 
|   |релігійної            |       |    | 
|   |(християнської) етики у      |       |    | 
|   |недільних школах)         |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 
           Інформаційна політика 
   Забезпечення ефективного  захисту  прав  інтелектуальної 
власності 
------------------------------------------------------------------ 
|16  |Затвердити Методичні       |Паладій М.В. |грудень | 
|(79) |рекомендації           |       |    | 
|   |щодо виявлення фактів порушення  |       |    | 
|   |прав інтелектуальної власності  |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 

Розділ II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ Правова політика

   Запровадження чітких  правових   норм   для   захисту 
інтелектуальної власності з одночасним посиленням на міжнародному 
рівні механізмів захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів 
господарювання України 
------------------------------------------------------------------ 
|17  |Підготувати проект постанови   |Паладій М.В. |грудень | 
|(92) |Кабінету Міністрів України "Про  |       |    | 
|   |затвердження методичних рекоменда-|       |    | 
|   |цій щодо захисту прав       |       |    | 
|   |інтелектуальної власності у    |       |    | 
|   |процесі міжнародного економічного,|       |    | 
|   |науково-технічного, військово-  |       |    | 
|   |технічного співробітництва з   |       |    | 
|   |іншими державами"         |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 

Розділ III. ГАРМОНІЯ Регуляторна політика

   Радикальне спрощення процедури започаткування підприємницької 
діяльності.  Скасування зайвої регламентації порядку поточної 
діяльності суб'єктів господарювання 
------------------------------------------------------------------ 
|18  |Підготувати пропозиції щодо    |Домніч В.І.  |серпень | 
|(185)|внесення змін           |       |    | 
|   |до законодавчих актів у сфері   |       |    | 
|   |освіти,              |       |    | 
|   |визначення нового порядку     |       |    | 
|   |ліцензування           |       |    | 
|   |освітніх послуг          |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 

Розділ IV. ЖИТТЯ Промислово-інвестиційна політика

   Вдосконалення умов  інноваційної  діяльності,  опрацювання 
механізму державного замовлення на впровадження у виробництво 
пріоритетних  інновацій.  Забезпечення  розвитку  інноваційних 
структур - технопарків, технополісів, технологічних інкубаторів, 
венчурних фірм та інших форм об'єднання зусиль науки, освіти, 
виробництва і фінансового капіталу. Активне  впровадження  у 
виробництво результатів інноваційних наукових і науково-дослідних 
розробок 
------------------------------------------------------------------ 
|20  |Підготувати проект постанови   |Стогній В.С. | червень| 
|(275)|Кабінету Міністрів України "Про  |       |    | 
|   |внесення змін до Статуту     |       |    | 
|   |Української державної інноваційної|       |    | 
|   |компанії"             |       |    | 
------------------------------------------------------------------ 
   Створення інституту трансферу технологій з науково-технічного 
сектору в промисловості, формування інфраструктури інноваційної 
взаємодії для розвитку кооперативних відносин  між  бізнесом 
(виробництвом) та державним науково-технічним сектором 
------------------------------------------------------------------ 
|21  |Сприяти прийняттю Закону України |Стогній В.С. |червень | 
|(278)|"Про державне регулювання     |       |    | 
|   |діяльності у сфері трансферу   |       |    | 
|   |технологій"            |       |    | 
------------------------------------------------------------------