БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙ, ДОПОМОГИ ТА НАДАННЯ ПІЛЬГ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Постановою Кабінету Міністрів України № 936 від 20.09.2005 р. затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — Порядок).

Порядок визначає механізм використання, обліку, звітності і контролю за використанням коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, головним розпорядником яких є Міністерство праці України.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за програмами визначаються Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської, управління (відділи) праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад, Фонд соціального захисту інвалідів.

Призначення громадянам компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг здійснюється за єдиною заявою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1146 від 17.08.2002 р. «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги».

Органи соціального захисту населення, що проводять нарахування та виплати, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон), звіряють у разі потреби отриману від громадян інформацію щодо правомірності нарахування компенсаційних виплат з відділами персоніфікованого обліку згідно з Єдиним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 29.01.2003 р.

Виплата компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг проводиться з дня подання громадянином заяви, але не раніше ніж з дня видачі йому посвідчення встановленого зразка.

При зміні категорії постраждалої особи або її посвідчення проведення виплати поновлюється з дня припинення останньої виплати на підставі заяви, поданої громадянином протягом трьох місяців.

У разі зміни місця реєстрації або місця роботи громадянин для отримання виплати за новим місцем реєстрації або місцем роботи подає протягом трьох місяців заяву та довідку про отримані виплати (нарахування).

Виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом, проводиться центрами по нарахуванню і виплаті соціальних допомог, управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад (далі — уповноважений орган) за місцем реєстрації громадян працюючим і непрацюючим громадянам та пенсіонерам, зокрема пенсіонерам та особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та інших структур, громадянам, що займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, громадянам, які працюють у громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Одноразова допомога у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати на кожного члена сім'ї виплачується громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), відповідно до п.1 ч.1 ст. 36 Закону.

Щомісячна грошова допомога виплачується громадянам, які проживають на території зон радіоактивного забруднення, у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства відповідно до ч.1 ст. 37 Закону, постанови Кабінету Міністрів України № 836 від 26.07.1996 р. «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Щомісячна компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування виплачується громадянам, що належать до 1 та 2 категорії постраждалих відповідно до п.14 ч.1 ст. 20, п.6 ч.1 ст. 21 Закону, за нормами, встановленими МОЗ.

Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, що втратили годувальника із числа осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого громадянина відповідно до ч.1 ст. 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України № 836 від 26.07.1996 p., а також щорічна допомога на оздоровлення відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України № 562 від 12.07.2005 р. «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Доплата особам за роботу (службу) на території зон радіоактивного забруднення здійснюється відповідно до статей 39, 40 Закону, п.2 постанови Кабінету Міністрів України №836 від 26.07.1996 р.

Виплата допомоги у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, а також збереженням за їх бажанням посадового окладу, тарифної ставки (окладу) на новому місці роботи відповідно до п.7 ч.1 ст. 20, п.1 ч.1 ст. 21, п.1 ч.1 ст.22 Закону.

Виплата при переведенні громадянина у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності або одужання, але не більш як на один рік, відповідно до п.7 ч.1 ст. 20, п.1 ч.1 ст. 21, п.1 ч.1 ст. 22 Закону.

Збереження середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше ніж за 14 робочих днів, виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи громадянам, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення. У разі неможливості працевлаштування на новому місці передбачено збереження заробітної плати за період опанування нових професій (спеціальностей), але не більше одного року, відповідно до п.п.3, 6.ч.1 ст. 36 Закону.

Оплата щорічної додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів здійснюється відповідно до п. 22 ч.1 ст. 20, п.1 ч.1 ст. 21, п.3 ч.3 ст. 30 Закону.

Оплата щорічної відпустки громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення здійснюється відповідно до ст. 47 Закону.

Доплата особам, які працюють у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів, здійснюється відповідно до ст. 39 Закону та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Збереження за працівниками за попереднім місцем роботи на період працевлаштування, але не більш як на три місяці, середньої заробітної плати з урахуванням місячної вихідної допомоги у разі звільнення у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території зони радіоактивного забруднення відбувається відповідно до ст. 45 Закону.

Виплата середньої заробітної плати за час вимушеного простою громадянам, які повинні бути відселені із зон радіоактивного забруднення, здійснюється відповідно до ст. 46 Закону.

Виплата підвищеної на 100 % стипендії учням та студентам (у тому числі інвалідам, які отримують пенсію) здійснюється відповідно до п.26 ч.1 ст. 20, п.1 ч. 1 ст. 21, п.6 ч.1 ст. 22, п.1 ч.1 ст. 23, п.4 ч.3 ч.4 та ч.6 ст. 30 Закону.

Розмір академічної або соціальної стипендії визначається згідно з п. 35 Порядку призначення і виплати стипендій (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. Кошти на виплату підвищеної на 100 % академічної або соціальної стипендії перераховуються закладам за місцем навчання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підставі паспортних даних, що подаються навчальним закладом протягом 20 днів після початку семестру, та щомісячних розрахунків, надісланих не пізніше ніж до 20 числа місяця, що передує місяцю виплати.

Відшкодування в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, у разі, коли захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), встановлено уповноваженою медичною комісією відповідно до п.8 ч.1 ст. 21 Закону.

Соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені підпунктами 5 — 13 п. 4 Порядку, проводяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємства) та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи, організаціями та військовими частинами відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Міністерством праці України.

Підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів за формою, затвердженою Міністерством праці України, і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

У разі зміни зазначених відомостей та списків громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Міністерством праці України формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про отримані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому законодавством порядку.

Одержану інформацію, подану підприємствами, підрозділи уповноваженого органу у разі потреби звіряють щодо правомірності нарахування виплат та компенсацій з відділами персоніфікованого обліку.

Виплата компенсацій та видів допомоги може проводитись через банківські установи або поштові відділення.

Уповноважений орган укладає з Державним підприємством «Укрпошта» та установами банків договори на безоплатне обслуговування одержувачів соціальних виплат відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1596 від 30.08.1999 р.

Оплата поштових операцій та інші витрати в частині видатків, пов'язані з виплатою компенсацій, допомоги певних видів та наданням пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюються за рахунок коштів, виділених за відповідною бюджетною програмою на підставі укладених договорів.

Витрати, пов'язані з оплатою особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, листків непрацездатності за період лікування в санаторіях, виплати понад установлені законодавством розміри допомоги з тимчасової непрацездатності (у тому числі допомоги по догляду за хворою дитиною), вагітності та пологів здійснюються підприємствами за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням.

Міністерство праці України відшкодовує Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) зазначені витрати за рахунок коштів, передбачених відповідною бюджетною програмою.

Відшкодування витрат Фонду здійснюється Міністерством праці України на підставі розрахункових даних про використання коштів, що подаються щомісяця виконавчою дирекцією Фонду. Після надходження зведеного щоквартального фінансового звіту про фактичні витрати,, який подається

Фондом до Міністерства праці України через 45 календарних днів після закінчення звітного періоду, уточнюються обсяги витрат Фонду, що підлягають відшкодуванню.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації визначають щороку до 20 Січня на поточний рік щомісячний розмір грошової компенсації вартості продуктів харчування відповідно до Закону в розмірах, визначених за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 258 від 21.05.1992 р., для громадян, які належать до 1 і 2 категорії постраждалих, та цін на продукти, що склалися в регіоні за попередні три місяці, з урахуванням вимог ст. 51 Бюджетного кодексу України.

Виплата компенсацій громадянам за нерухоме майно, втрачене у разі відселення або самостійного переселення з території зон радіоактивного забруднення, та перерахунок компенсацій, виплачених громадянам у період 1992—1996 років, провадяться за попереднім місцем їх проживання уповноваженими органами у порядку черговості за списками, затвердженими відповідними органами місцевої виконавчої влади, на підставі Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №755 від 15.07.1997 р., за умови надходження коштів на зазначені цілі.

Прийняття заяв на проведення та виплату перерахунку компенсації за втрачене нерухоме майно, виплаченої громадянам у період 1992—19-96 років, здійснюється поетапно до 31 грудня 2007 р. у межах бюджетних призначень.

Видатки, пов'язані з обслуговуванням банківських позик, що надані до 1999 року на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадяться уповноваженими органами у Межах бюджетних призначень, затверджених Міністерством праці України на зазначені видатки, на підставі розрахунків регіональних відділень Ощадбанку.

Кошти перераховуються уповноваженим органом регіональним управлінням Ощадбанку, які використовують зазначені кошти в такій послідовності:

для відшкодування заборгованості за минулі періоди (в тому числі за минулий місяць);

для відшкодування заборгованості, що утвориться у поточному місяці (за січень та грудень).

Сплата банківських відсотків несвоєчасно погашеної частини безвідсоткової позики покладається на особу, яка отримала зазначену позику.

Забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється безпосередньо Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до Порядку про забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 999 від 08.09.1997 р.

Розпорядником коштів нижчого рівня за бюджетною програмою «Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено Фонд соціального захисту інвалідів.

Відшкодування громадянам один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) здійснюється за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом та за місцем реєстрації громадян на підставі проїзних квитків, пред'явлених управлінню (відділу) праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкому міських, районних у містах рад.

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду.

Відшкодування витрат на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для оплати житлово-комунальних послуг, придбання палива, послуг зв'язку та транспортних послуг, передбачених законодавством, здійснюється за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Складання та подання фінансової звітності щодо отримання і використання бюджетних коштів здійснюється за формами та в установленому законодавством порядку.

Управління (відділи) праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад подають щокварталу відповідному розпоряднику коштів вищого рівня звіт про виплату компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за формою, затвердженою Міністерством праці України, не пізніше ніж до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний — не пізніше ніж до 20 січня року, наступного за звітним.

Матеріали підготував ВАСИЛЬ МОРОЗ, юрист

Інформаційно-довідкова газета ЮРИСТ КОНСУЛЬТУЄ 15/2008