БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Документ Без Имени

Підтвердження трудового стажу


Я декілька років перед виходом на пенсію працював у фізичної особи—підприємця. Після виходу на пенсію я звернувся до відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії, однак там не захотіли враховувати мені стаж роботи у фізичної—особи підприємця, оскільки моя робота не була належним чином оформлена. Як зараз я можу підтвердити роботу у цієї особи?


Законодавством передбачені певні можливості підтвердження трудового стажу у разі виникнення проблем із записами у трудовій книжці. Статтею 241 Кодексу законів про працю України встановлено, що у разі укладення трудового договору між фізичною особою та найманим працівником фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання, у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 р. (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб—суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників.

Відповідно до п. 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, період роботи може бути підтверджено, зокрема, письмовим трудовим договором. Також існують інші можливості підтвердження трудового стажу, зокрема, у разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків. Також можливе підтвердження трудового стажу за допомогою довідок, виписок із наказів, особових рахунків і відомостей на видачу заробітної плати, посвідчень, характеристик та інших документів, які містять відомості про періоди роботи.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058 до трудової діяльності громадянина (яка враховується при призначенні пенсії, інших видів соціального забезпечення) зараховуються періоди трудової діяльності особи чи інші передбачені законодавством випадки, під час яких особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в тому числі загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Кожен громадянин має можливість підтвердити зарахування періоду виконання будь-якого виду роботи до трудового (страхового) стажу шляхом особистого звернення до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, який відповідно до чинного законодавства веде персоніфікований облік застрахованих осіб та сплачених внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.


Автор: Ірина ДИБА

Юридичний вісник України № 39/ 2008