БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 197 від 26.02.2002
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 651 (v0651227-09) від 02.06.2009 )

Про затвердження Методики визначення та встановлення плати на виконані роботи з оперативно-технічного обслуговування електричних мереж до 110 кВ

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (z0433-96) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Методику визначення та встановлення плати на виконані роботи з оперативно-технічного обслуговування електричних мереж напругою до 110 кВ для АК "Київенерго" (додається).
Голова Комісії
Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 26.02.2002 N 197

МЕТОДИКА

визначення та встановлення плати на виконані роботи з оперативно-технічного обслуговування електричних мереж напругою до 110 кВ для АК "Київенерго"

1. Загальні положення

1.1. Методика визначення та встановлення плати на виконані роботи з оперативно-технічного обслуговування електричних мереж напругою до 110 кВ для АК "Київенерго" (далі - Методика) розроблена з метою упорядкування розрахунків вартості послуг з оперативно-технічного обслуговування електрообладнання при укладанні договорів з підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами на підставі пункту 3.7.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (z0408-96) .
1.2. Методика вводиться в дію в Акціонерній Компанії "Київенерго" з моменту її затвердження і діє до зміни Правил користування електричною енергією (z0417-96) , Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (z0408-96) , або до введення в дію нової Методики, затвердженої відповідною постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України.
1.3. Договори на роботи з оперативно-технічного обслуговування укладаються у випадках, якщо виконання цих робіт не перешкоджає належному виконанню ліцензованої діяльності компанії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (п.2.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (z0408-96) .

2. Терміни та визначення

В даній Методиці наведено наступні терміни та визначення:
замовник - споживач електричної енергії, який має власні електроустановки та електричні мережі після межі балансової належності з передавальною організацією;
виконавець - електропередавальна організація - філіал Кабельні мережі АК "Київенерго", який здійснює обслуговування електроустановок Замовника відповідно до укладеного договору;
межа балансової належності - точка розподілу електромережі між електропередавальною організацією і споживачами, які визначаються згідно з балансовою належністю електромережі.

3. Нормативні посилання

В даній Методиці наведено наступні нормативні посилання:
Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.97 N 575/97-ВР (575/97-ВР) ;
Закон в УРСР "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 N 507-XII (507-12) (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV (996-14) ;
Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України N 28 (z0417-96) від 31.07.96 року і введені в дію з 13.08.96 року;
Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації СРСР від 20.02.1989;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку N 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України 20.10.99 N 246 (z0751-99) ;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку N 15 "Доходи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 (z0860-99) ;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку N 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318 (z0027-00) ;
Норми часу на капітальний, поточний ремонти і технічне обслуговування підстанцій напругою 35-500 кВ. Частина 2. Поточний ремонт і експлуатація. М., 1984. Доповнення до збірника "Норми часу на капітальний, поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання підстанцій напругою 35-500 кВ" М.,1985;
Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії напругою 0,4-20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ, розподільчі пункти напругою 6-20 кВ" 1 том, К:, 1998. ГКД 34.05.834-98;
Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Кабельні лінії напругою 0,4-35 кВ" 3 том. ГКД 34.05.834-98; Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повітряні лінії напругою 0,4-20 кВ". 1 том., К., 1998. ГКД 34.05.835-98;
Правила визначення вартості будівництва" (ДБН Д.1.1-2000), затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174 (v0174241-00) ;
Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України" ГКД 34.20.661-95.

4. Види обладнання та порядок визначення вартості послуг з оперативно-технічного обслуговування

4.1. Види обладнання, які приймаються в оперативно-технічне обслуговування Виконавцем у відповідності до компетенції обслуговування філіалу Кабельні мережі:
кабельні лінії електропередачі напругою 0,4-10 кВ;
кабельні лінії електропередачі напругою 35-110 кВ;
повітряні лінії електропередачі напругою 0,4-10 кВ;
повітряні лінії електропередачі напругою 35-110 кВ;
електроустановки трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП); КТП;
електроустановки розподільчих пунктів 10 кВ (РП);
електроустановки підстанцій з напругою 110/35/10 кВ, 35/10 кВ.
4.2. Обсяги оперативно-технічного обслуговування визначаються необхідністю підтримки в робочому стані електроустановок та змін в роботі електрообладнання згідно з правилами технічної експлуатації, правил техніки безпеки та режимом роботи електромережі та виконується відповідно до пункту 3.4. Правил користування електричною енергією (z0417-96) .
4.3. Перелік робіт, які можуть виконуватися Виконавцем за згодою сторін при оперативно-технічному обслуговуванні:
4.3.1. Кабельні лінії електропередачі 0,4-10 кВ:
обхід та огляд траси КЛ 0,4-10 кВ;
визначення довготривалих допустимих навантажень силових кабельних ліній;
виміри навантажень кабельних ліній;
складання схеми навантаження мережі;
розрахунки та виміри струмів однофазного замкнення на землю;
розрахунки втрат електричної енергії в мережі;
контроль стану металевих оболонок кабеля;
вимірювання опору петлі фаза-нуль;
випробування кабельної лінії підвищеною напругою;
оперативне переключення при випробовуваннях;
доливання кабельної маси і ревізія кінцевих воронок;
ревізія кінцевих заробок і напайка наконечників;
проїзд до місця розташування обладнання;
визначення місця пошкодження кабелів 0,4-10 кВ.
4.3.2. Повітряні лінії електропередачі 0,4-10 кВ:
обходи та огляди повітряних ліній електропередачі;
перевірка стану залізобетонних опор;
перевірка стану заземлень;
заміна кріплення кабельних муфт;
перевірка відстаней від проводів до поверхні землі та інженерних споруд в місцях перетину з проїжджими частинами доріг, лініями зв'язку, залізничними коліями та приведення їх до норм згідно з ПУЕ;
перевірка опору петлі фаза-нуль для ПЛ-0,4 кВ;
відновлення номерних знаків і плакатів на опорах;
знімання накидів з проводів;
перевірка стану ізоляції;
вимірювання опору заземлень опор, а також повторних заземлень нульового проводу;
перевірка грозозахисту;
виправлення траверси;
підготовка робочого місця при необхідності (для виконання робіт);
проїзд до місця виконання робіт.
4.3.3. Трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ; КТП:
підготовка робочого місця;
проїзд до місця розташування обладнання;
огляд електрообладнання;
відбір та аналіз проби масла силових трансформаторів та доливання масла;
заміна силікагеля в термосифонному фільтрі;
візуальна перевірка стану заземлення;
вимірювання електронавантаження трансформатора;
заміна перегорілих ламп освітлення;
замірювання стану контактних з'єднань електрообладнання пірометром;
очистка трансформаторів силових щитів, ізоляторів;
регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів, рубильників та інше;
зняття показань приладів контролю навантаження, вимірювання характеристик трансформаторів струму;
оновлення, пофарбування фаз та часткове підфарбування обладнання;
відновлення найменувань на обладнанні та зовнішній стороні споруди;
перевірка стану релейного захисту;
вимірювання опору контура заземлення і з'єднання обладнання.
4.3.4. Підстанції 110/35/10 кВ, 35/10 кВ:
огляд обладнання підстанції поточний, при несприятливих умовах, після аварійних відключень;
відновлення оперативних написів;
відбір проб масла з трансформаторів струму і напруги 35-110 кВ, силових трансформаторів, трансформаторів власних потреб;
перевірка стану аварійних маслостоків силових трансформаторів;
контроль і заміна запобіжників в силових і вторинних ланцюгах;
нагляд за роботою персоналу монтажних, налагоджувальних і інших організацій на час виконання робіт на підстанції;
огляд акумуляторних батарей;
заміри навантаження силових трансформаторів;
оперативні перемикання для підготовки робочих місць після аварійного відключення і в зв'язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж;
проїзд до місця виконання робіт з технічного і оперативного обслуговування підстанцій;
перевірка стану релейного захисту;
перевірка стану магнітних пускачів;
заміна силікагеля повітряосушувача.
4.3.5. Розподільчі пункти 10 кВ (РП):
підготовка робочого місця;
огляд обладнання розподільчих пунктів;
відновлення оперативних написів;
ревізія масляних вимикачів 10 кВ;
контроль і заміна запобіжників в силових і вторинних ланцюгах;
нагляд за роботою персоналу монтажних, налагоджувальних та інших організацій під час виконання робіт в розподільчих пунктах;
заміри навантажень силових трансформаторів;
оперативні перемикання для підготовки робочих місць після аварійного відключення та у зв'язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж;
заміна перегорілих ламп освітлення;
проїзд до місця виконання робіт з технічного і оперативного обслуговування розподільчих пунктів;
перевірка стану релейного захисту.
4.4. За договором на оперативно-технічне обслуговування ремонтні роботи та роботи капітального характеру не проводяться. Здійснення аварійних, ремонтних робіт та робіт капітального характеру провадиться Виконавцем за окремим договором та додатковою оплатою за виконані роботи.
Наявність договору на оперативно-технічне обслуговування електрообладнання не є підставою для укладання договору на ремонтні роботи та роботи капітального характеру.
4.5. Вартість послуг з оперативно-технічного обслуговування - це виправдані витрати АК "Київенерго", визначені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку N 16 "Витрати" (z0027-00) , яких може зазнати підприємство в процесі своєї діяльності, пов'язаної зі здійсненням робіт, вказаних в пункті 4.3. та кошторисного прибутку не менше 6% від суми цих витрат.
4.6. Вартість послуг з оперативно-технічного обслуговування визначається шляхом калькулювання операційних витрат. Прийнятими одиницями калькулювання є:
при обслуговуванні кабельних ліній - 1 км кабельної лінії 0,4-10 кВ;
при обслуговуванні повітряних ліній - 1 км повітряної лінії 0,4-10 кВ;
при обслуговуванні трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ - 1 трансформатор з обладнанням трансформаторної підстанції;
при обслуговуванні підстанцій 110/35/10 кВ, 35/10 кВ - 1 підстанція;
при обслуговуванні розподільчих пунктів 10 кВ - 1 розподільчий пункт.
4.7. Вартість послуг оперативно-технічного обслуговування є договірною між Виконавцем та Замовником. При цьому гранично мінімальна ціна на оперативно-технічне обслуговування не повинна бути нижчою від ціни обслуговування калькуляційної одиниці.
4.8. Розрахунки вартості оперативно-технічного обслуговування виконуються філіалом та погоджуються у виконавчій дирекції Київенерго.
4.9. Визначення вартості оперативно-технічного обслуговування електрообладнання базується на нормативних, розрахункових показниках і поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси.
Нормативним показником є нормативні трудовитрати, а у випадку їх відсутності фактичні витрати на обслуговування.
4.10. Калькуляція вартості складається за статтями планових витрат.
4.11. До статей планових витрат включаються: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні, інші операційні витрати, визначені на підставі фактичних даних бухгалтерського обліку за минулий період (рік).
Прямі витрати в свою чергу поділяються на: матеріальні витрати, витрати на транспорт, витрати на оплату праці працівників, що прямо можна віднести до оперативно-технічного обслуговування за укладеними договорами, витрати на соціальні заходи:
4.11.1. До складу статті "матеріальні витрати" включаються: вартість матеріалів, запасних частин, деталей, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що прямо використовуються в процесі надання послуг з оперативно-технічного обслуговування;
4.11.2. До складу статті "витрати на транспорт" відносяться витрати на транспорт, який задіяний безпосередньо при виконанні робіт з оперативно-технічного обслуговування електричного обладнання за укладеними договорами;
4.11.3. До складу витрат "оплата праці працівників, що прямо можна віднести до оперативно-технічного обслуговування за укладеними договорами" включаються витрати на оплату праці, визначені виходячи з норм часу на виконання визначеної номенклатури робіт та середньої заробітної плати відповідної категорії працівників. До складу середньої заробітної плати включаються "основна заробітна плата" та "додаткова заробітна плата";
4.11.4. Витрати елементу "Відрахування на соціальні заходи" визначаються згідно з чинним законодавством;
4.11.5. Загальновиробничі витрати визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (z0027-00) . Базою розподілу загальновиробничих витрат прийнята сума постійних витрат за різними видами діяльності (робіт). Сума загальновиробничих витрат визначається у відсотках до величини прямих витрат і відповідає відношенню загальновиробничих витрат до суми прямих витрат за минулий період (рік). Перелік та склад загальновиробничих витрат встановлюється АК "Київенерго";
4.11.6. До складу адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати на управління підприємством в цілому. Сума адміністративних витрат визначається у відсотках до прямих витрат. Розрахунки відсотків адміністративних витрат здійснюються за фактичними даними бухгалтерського обліку року, що передує розрахунковій калькуляції. Перелік і склад адміністративних витрат визначається АК "Київенерго";
4.11.7. Інші операційні витрати визначаються на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (z0027-00) п.20 без урахування витрат, які згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) не відносяться до валових витрат. Сума інших операційних витрат визначається у відсотках до прямих витрат. Відсоток інших операційних витрат визначається за фактичними даними бухгалтерського обліку року, що передує розрахунковій калькуляції.
4.11.8. Планові нагромадження визначаються згідно усереднених розмірів кошторисного прибутку ДБН Д.1.1-1-2000, затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174 (v0174241-00) , згідно з п.10 у розмірі 6% від суми всіх витрат (див. додаток 2).

5. Порядок укладання договорів на оперативно-технічне обслуговування електроустановок

5.1. Договори на оперативно-технічне обслуговування укладаються зі Споживачами за письмовими зверненнями на адресу керівника філіалу Кабельні мережі АК "Київенерго" при вводі в експлуатацію нових електроустановок та передачі на обслуговування діючих електроустановок, після надання наступних документів:
5.1.1. Для юридичних осіб:
довідка Мінстату про реєстрацію юридичної особи;
довідка права власності на об'єкт;
довідка фактичного знаходження юридичної особи;
технічна характеристика об'єкта.
5.1.2. Для фізичних осіб-підприємців:
свідоцтво про реєстрацію підприємця;
довідка права власності на об'єкт;
ідентифікаційний код, паспортні дані;
технічна характеристика об'єкта.
5.1.3. Для фізичних осіб:
довідка-характеристика об'єкта;
довідка права власності на об'єкт;
ідентифікаційний код, паспортні дані;
технічна характеристика об'єкта.
5.2. Договір на оперативно-технічне обслуговування укладається у разі, якщо:
обладнання, передане в оперативно-технічне обслуговування, знаходиться в робочому та технічно справному стані та відповідає вимогам ПТЕ та ПБЕЕ;
у філіалі Кабельні мережі наявний відповідний персонал для здійснення запропонованих робіт.
5.3. Відповідність електроустановок ПТЕ і ПБЕЕ визначається Виконавцем.
5.4. У разі відповідності електроустановок Замовника ПТЕ і ПБЕЕ та наявності відповідного персоналу для обслуговування цих електроустановок у Виконавця, укладається договір, який відповідає вимогам типового договору, наведеного в додатку та за договірними цінами з урахуванням вимог цієї Методики.
5.5. Форма договору на проведення оперативно-технічного обслуговування наведена в додатку 1.
Начальник управління цінової політики
Р.Лагодюк

Додаток 1
до Методики визначення та
встановлення плати на
виконані роботи з
оперативно-технічного
обслуговування електричних
мереж напругою до 110 кв
для АК "Київенерго"

ДОГОВІР N ______ на оперативно-технічне обслуговування

 м. Київ                 від "__" _______ 200__ р.
Філіал Кабельні мережі Київенерго від імені Акціонерної компанії "Київенерго", іменований в подальшому "Виконавець", в особі в.о. заступника генерального директора - директора Кабельних мереж Київенерго Циганенка Б.В., що діє на підставі Довіреності від 15.02.2001 р. N Д 07/1309 та Положення про філіал, з одного боку, та __________, іменований в подальшому "Замовник", в особі ______________________________________________, що діє на підставі_________________, з другого боку, уклали згідно з п. 3.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України N 28 від 31 липня 1996 р., цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Виконавець" зобов'язується провадити оперативне і технічне обслуговування електрообладнання, яке перебуває на балансі або у власності Замовника, ____________________________, що знаходиться за адресою _______________________________________ у терміни, встановлені Правилами технічної експлуатації електричних станцій та мереж, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації СРСР від 20.02.89.
1.2. "Замовник" передає "Виконавцю" технічну та виконавчу документацію необхідну для виконання оперативно-технічного обслуговування, а також документи, що підтверджують право власності на об'єкт, що облуговуватиметься, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, довідка про внесення в єдиний державний реєстр підприємств.
1.3. "Замовник" зобов'язується повідомляти у письмовій формі філіал Кабельні мережі Київенерго про вихід із ладу електрообладнання.
1.4. Роботи з ремонту пошкодженого електрообладнання "Замовника" проводяться "Виконавцем" за окремим договором та додатковою оплатою за виконані роботи. Наявність договору на оперативно-технічне обслуговування обладнання не є підставою на укладання договору на ремонтні роботи та роботи капітального характеру.
1.5. "Замовник" зобов'язується до 4-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому надавались послуги, передбачені п.1.1. цього договору, підписати наданий "Виконавцем" акт їх приймання-передавання або надати мотивовану відмову від його підписання. У випадку ненадання мотивованої відмови та непідписання акту приймання-передавання у терміни, передбачені цим пунктом, роботи вважаються сторонами виконаними у відповідності до умов договору.

2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Вартість послуг оперативно-технічного обслуговування, передбачених п. 1.1. цього Договору згідно з Додатками до цього Договору, які є невід'ємною його частиною, складає:
- на рік __________________________________________________
- на місяць _______________________________________________
2.2. "Замовник" зобов'язується до 6 числа місяця наступного за місяцем в якому надавались послуги передбачені п.1.1. цього Договору сплатити на користь "Виконавця" суму передбачену п.2.1. цього Договору.
2.3. Вартість послуг оперативно-технічного обслуговування електрообладнання підлягає коригуванню протягом дії договору при зміні розміру витрат Виконавця на це обслуговування.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або часткове виконання зобов'язань за цим договором "Виконавець" та "Замовник" несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.2. У випадку невиконання зобов'язань у строки, що передбачені п.2.2. цього Договору, "Замовник" зобов'язується сплатити на користь "Виконавця" пеню у розмірі 0,1% від суми, що передбачена п.2.1. цього Договору за кожний день прострочки, але не більше 5% від всієї суми.
3.3. У випадку невиконання зобов'язань у строки, що передбачені п.1.1. цього Договору, "Виконавець" зобов'язується сплатити на користь "Замовника" пеню у розмірі 0,1% від суми, що передбачена п.2.1. цього Договору за кожний день прострочки, але не більше 5% від всієї суми.
3.4. Допуск до роботи з технічного та оперативного обслуговування ______________________________________ зазначених у п. 1.1., здійснюється персоналом "Виконавця" при умові дотримання вимог ПТБ і ПБЕЕ.
3.5. Оплата неустойки не звільняє сторони від зобов'язань за договором.

4. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України у господарському суді.
4.2. Усі претензії за цим договором повинні бути розглянуті в місячний термін з моменту отримання претензії.

5. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
5.2. Жодна з сторін не має права передавати свої зобов'язання за договором третій стороні без письмової згоди на це іншої сторони.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання сторонами зобов'язань за цим договором, а саме: стихійного лиха, страйку, блокади - термін виконання зобов'язань переноситься відповідно часові, протягом якого будуть діяти такі обставини.
6.2. Якщо обставини чи їх наслідки будуть тривати більше двох місяців, то сторони мають право відмовитись від подальшого виконання умов договору.
6.3. Форс мажорні обставини, зазначені в п.п. 6.1. та 6.2. мають бути підтверджені довідками Торгово-промислової Палати України.
6.4. Сторона, для якої склалися обставини, що перешкоджають виконанню зобов'язань за договором, повинна терміново у письмовій формі повідомити другу сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір набуває чинності з дати підписання і діє до __________

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу по одному для кожної сторони.
8.2. У випадках не передбачених цим договором сторони керуються чинним законодавством України.
8.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.
8.4. Юридичні адреси Сторін:
 "ВИКОНАВЕЦЬ"             "ЗАМОВНИК"
 Філіал Кабельні мережі Київенерго  ____________________________
 04080, м. Київ-80,          ____________________________
 вул. Ново-Костянтинівська, 20    ____________________________
 р/р 260083115301 в АБ Енергобанк   ____________________________
 м.Києва, МФО 300272, код 00132121  ____________________________
8.5. До цього договору додаються:
калькуляція вартості оперативно-технічного обслуговування (див. Додаток 3) згідно формам, затверджені Головою правління - генеральним директором АК "Київенерго" (форми NN 1-5, згідно Додатку 3);
документи "Замовника", згідно з розділом 5 Методики.
 Заступник генерального      Замовник
 директора - директор       ___________________________
 Кабельних мереж Київенерго    ___________________________
 "_____" __________ 20      "_____" __________ 20
 _________________________     _________________________
 м.п.               м.п.

Додаток 2
до Методики визначення та
встановлення плати на
виконані роботи з
оперативно-технічного
обслуговування електричних
мереж напругою до 110 кВ
для АК "Київенерго"

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ РОЗМІРУ

кошторисного прибутку (планових нагромаджень) за видами будівництва (витяг з ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 )

------------------------------------------------------------------ | N | Види будівництва |Показник | |п/п| |розміру | | | |кошторисного| | | |прибутку, % | |---+-----------------------------------------------+------------| | 1 |Складні інженерні споруди (в тому числі шахти і| 10 | | |метрополітени) та магістральні мережі (в тому | | | |числі міжміські лінії зв'язку) | | |---+-----------------------------------------------+------------| | 2 |Будівництво мереж зв'язку | 8 | |---+-----------------------------------------------+------------| | 3 |Промислові підприємства | 8 | |---+-----------------------------------------------+------------| | 4 |Реставрація пам'яток архітектури та | 8 | | |містобудування | | |---+-----------------------------------------------+------------| | 5 |Банки, ресторани, офіси тощо | 8 | |---+-----------------------------------------------+------------| | 6 |Лабораторні корпуси та інші об'єкти науки | 8 | |---+-----------------------------------------------+------------| | 7 |Житлові будинки, цегляні, з блоків та монолітні| 7 | |---+-----------------------------------------------+------------| | 8 |Школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки | 7 | | |та ясла, лікарні, санаторії, заклади торгівлі | | | |та спорту | | |---+-----------------------------------------------+------------| | 9 |Інші об'єкти соцкультпобуту | 6 | |---+-----------------------------------------------+------------| |10 |Дороги, благоустрій, озелення, інженерні мережі| 6 | | |та споруди: | | | | в міській зоні | | | | в сільській місцевості | 8 | |---+-----------------------------------------------+------------| |11 |Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, | 6 | | |комунального призначення та благоустрою | | |---+-----------------------------------------------+------------| |12 |Житлові будинки великопанельні та | 5 | | |об'ємно-блокові | | |---+-----------------------------------------------+------------| |13 |Культові споруди | 5 | ------------------------------------------------------------------
ДБН Д.1.1-1-2000, затверджені Наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174 (v0174241-00) і введено в дію з 01.10.2000.

Додаток 3
до Методики визначення та
встановлення плати на
виконані роботи з
оперативно-технічного
обслуговування електричних
мереж напругою до 110 кв для
АК "Київенерго"
Форма N 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління -
генеральний директор Київенерго
___________________________
"___" _____________ 2002 р.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

розрахунку вартості оперативно-технічного обслуговування на одну калькуляційну одиницю

(грн.)
-------------------------------------------------------------
|NN |      Показники     |Вартість   |Примітка|
|пп |                |витрат на одну|    |
|  |                |калькуляційну |    |
|  |                |одиницю    |    |
|---+-------------------------------+--------------+--------|
| 1 |Прямі витрати         |       |    |
| - |Матеріальні витрати      |       |    |
| - |Послуги автотранспорту     |       |    |
| - |Витрати на оплату праці    |       |    |
| - |Відрахування на соціальні   |       |    |
|  |заходи __% до витрат на оплату |       |    |
|  |праці             |       |    |
|---+-------------------------------+--------------+--------|
| 2 |Загально-виробничі витрати __% |       |    |
|  |від суми прямих витрат     |       |    |
|---+-------------------------------+--------------+--------|
| 3 |Адміністративні витрати __% від|       |    |
|  |суми прямих витрат       |       |    |
|---+-------------------------------+--------------+--------|
| 4 |Інші витрати операційної    |       |    |
|  |діяльності __% від суми прямих |       |    |
|  |витрат             |       |    |
|  |ВСЬОГО витрат         |       |    |
|  |Кошторисний прибуток __% від  |       |    |
|  |суми всіх витрат (пп.1-4)   |       |    |
|  |РАЗОМ:             |       |    |
|  |ПДВ - 20%           |       |    |
|  |РАЗОМ з ПДВ          |       |    |
-------------------------------------------------------------
 Перший заступник генерального
 директора - заступник Голови
 правління Київенерго
 Заступник генерального директора
 з розвитку енергосистеми та
 інформаційних технологій
 Директор департаменту економіки
 фінансів і оплати праці
 Заступник генерального директора -
 директор Кабельних мереж Київенерго
Форма N 2

РОЗРАХУНОК

матеріальних витрат на оперативно-технічне обслуговування за укладеними договорами

(грн.)
---------------------------------------------------------
| N |Номенклатура| Одиниця  |Ціна за |Сума |Примітка|
|п/п |матеріальних| вимірювання|одиницю |витрат|    |
|  |витрат   |      |    |   |    |
|----+------------+------------+--------+------+--------|
---------------------------------------------------------
 Головний інженер філіалу ККМ
 Начальник планового відділу ККМ
Форма N 3

РОЗРАХУНОК

витрат на послуги автотранспорту для оперативно-технічного обслуговування за укладеними договорами

(грн.)
----------------------------------------------------------------------------------
| N |Перелік  |Норма     |Тарифи на   |Сума витрат на |Загальна|Примітка|
|п/п |марок   |використання |послуги    |автотранспорт |сума  |    |
|  |автомобілей|автотранспорту|автотранспорту|        |витрат |    |
|  |      |--------------+--------------+---------------|    |    |
|  |      |машино-| км  | Грн./|Ціна  |Витрати|Витрати|    |    |
|  |      |годин |   | маш |палива |за   |палива |    |    |
|  |      |    |   | год |на 1 км|послуги|    |    |    |
|  |      |    |   |   |пробігу|    |    |    |    |
|----+-----------+-------+------+------+-------+-------+-------+--------+--------|
----------------------------------------------------------------------------------
 Головний інженер філіалу ККМ
 Начальник планового відділу ККМ
Форма N 4

РОЗРАХУНОК

витрат на оплату праці працівників, що прямо можна віднести до оперативно-технічного обслуговування за укладеними договорами

---------------------------------------------------------------------
| N |Перелік |Загальна норма | Середня заробітна|Сума   |Примітка|
|п/п |робіт  |витрат у    | плата відповідної|прямих  |    |
|  |    |розрахунку   | категорії    |витрат на|    |
|  |    |на одну    | працівників, у  |оплату  |    |
|  |    |калькуляційну | розрахунку на 1 |праці  |    |
|  |    |од., нормогод. | нормогодину, грн |     |    |
|----+--------+---------------+------------------+---------+--------|
---------------------------------------------------------------------
 Головний інженер філіалу ККМ
 Начальник планового відділу ККМ
Форма N 5

РОЗРАХУНОК

трудовитрат на роботи з оперативно-технічного обслуговування у розрахунку на 1 калькуляційну одиницю

-------------------------------------------------------------------------
| N |Перелік|Одиниця  |Кількість|Норма часу на|Загальна   |Примітка|
|п/п |робіт |вимірювання|робіт  |виконання  |норма витрат |    |
|  |    |      |     |(на од.   |у розрахунку |    |
|  |    |      |     |вимірювання) |на одну   |    |
|  |    |      |     |людиногодин |калькуляційну|    |
|  |    |      |     |       |одиницю   |    |
|----+-------+-----------+---------+-------------+-------------+--------|
-------------------------------------------------------------------------
 Головний інженер філіалу ККМ
 Начальник планового відділу ККМ