БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
23.06.2010 N 183
Заслухавши та обговоривши доповідь академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України академіка НАН України та НАМН України С.В.Комісаренка, співдоповіді віце-президента НАМН України академіка НАН України та НАМН України Ю.І.Кундієва й першого заступника міністра охорони здоров'я України В.В.Лазоришинця, Президії НАН України і НАМН України та Колегія МОЗ України відзначають необхідність розвитку та поглиблення співробітництва, активізації спільного використання науково-технічного потенціалу, застосування сучасних організаційних та економічних механізмів впровадження перспективних розробок у медичній галузі як передумови створення новітніх методів лікування, медичних засобів та препаратів для поліпшення системи медичного обслуговування населення України.
Сьогодні таке співробітництво здійснюється з кількох найважливіших проблем. Це розроблення методів профілактики, діагностики та лікування багатьох захворювань, створення медичних препаратів, конструювання медичних приладів та обладнання, отримання різноманітних матеріалів медичного призначення тощо.
Зокрема, на основі результатів спільних фундаментальних досліджень НАН України, НАМН України та МОЗ України, отриманих у вивченні фізико-хімічних основ життя, запропоновані методики діагностики та лікування низки захворювань. Так, розроблені методи електрозварювання внутрішніх органів і тканин, кровоносних судин та нервів (Інститут електрозварювання ім. О.Є.Патона НАН України, Інститут клінічної та експериментальної хірургії НАМН України, Український консультативно-діагностичний центр матері і дитини МОЗ України, Медичне управління СБУ). З метою розширення обсягів впровадження в медичну практику запропонованих нових хірургічних технологій Президія НАН України виділила в 2010 році 5 млн.грн на виконання науково-технічного проекту "Розробка і впровадження у виробництво технологій та обладнання для електрозварювання живих тканин".
Запропоновані тест-системи для прискореної діагностики туберкульозу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України та Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України) та спосіб лікування туберкульозу легенів (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України).
Розроблено метод терапії гострого інфаркту міокарда за допомогою водорозчинного інгібітора ліпоксигенази і антиоксиданта "Корвітину" та кардіопротектор на основі фторовмісного активатора АТФ-залежних калієвих каналів "Флокалін" (Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України), засіб попередження рецидивів та метастазів у хворих на рак молочної залози (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ та НАМН України).
Спільними зусиллями установ НАН України, НАМН України та МОЗ України створено низку нових медичних препаратів, серед яких протипухлинний препарат "Мебіфон" (Інститути біохімії ім. О.В.Палладіна; органічної хімії; експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київський міський онкологічний центр МОЗ України, Інститут фармакології та токсикології НАМН України), регулятор мозкового кровообігу "Томерзол" (Інститут органічної хімії НАН України, Державний науковий центр лікарських засобів НАН України та МОЗ України, Інститут геронтології НАМН України).
Запропоновано психотропний препарат "Циназепам" (Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ та НАН України), серцевий препарат "Нікорандил" (Інститут органічної хімії НАН України, Інститут терапії НАМН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України).
Розроблено антибіотик "Батумін" для лікування стафілококових інфекцій, діагностичний препарат "Діастаф" для діагностики стафілококових інфекцій (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України), препарат "Субалін" для лікування захворювань бактеріальної, вірусної та змішаної етіології (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України), препарати "Карефол" і "Карефлав" для лікування хронічних атрофічних станів слизової оболонки носоглотки, виразки шлунка, дванадцятипалої кишки, захворювань шкіри, печінки, ішемічної хвороби серця (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України).
Запропоновано ентеросорбент широкого спектра дії на основі злакових культур "Холесорб" (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України, Вінницький медичний інститут МОЗ України), біопротекторний препарат "Мікотон" (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України), протигрибковий препарат "Теобондитіомікоцид" (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України).
Створено високоефективний адаптогенний препарат "Намацит" (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України), протипухлинний, противірусний та імуномодулюючий препарат "Амітозин" (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут онкології і радіології НАМН України), фармацевтична композиція комплексної дії "КОРЕКТИН" (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інститут онкології НАМН України, Науковий центр радіаційної медицини НАМН України) тощо.
В лабораторії з нанофармакології (Інститут електрозварювання ім. О.Є.Патона НАН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України) розроблена оригінальна технологія отримання наночастинок металів - срібла, міді, золота.
Фахівці НАН України в галузі інформатики, механіки, фізики разом з вченими-медиками запропонували сучасні прилади та відповідне обладнання медичного призначення, багато з яких не мають аналогів у світі. Це, зокрема, багатоканальний комп'ютерний аудіовідеокомплекс для автоматизованої діагностики захворювань органів дихання (Інститут гідромеханіки НАН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України), діагностична апаратура для виявлення та розпізнавання новоутворень (Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України), пересувна рентгено-діагностична установка "Флюорограф" (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України), сенсори для діагностики імунного та біохімічного статусу організму (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України), радіаційні установки і технології (пастеризатори, стерилізатори, ізотопні нейтралізатори, аналізатори, озонатори) для промислових та медичних потреб (Інститут ядерних досліджень НАН України) тощо.
Багато уваги приділяється створенню нових матеріалів медичного призначення. Так, розроблені полімерні кісткові імплантанти з біокерамікою (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут онкології і радіології НАМН України, Інститут травматології та ортопедії МОЗ України), аплікатори "Енергоінформатик" (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України), сітчастих ендопротезів з нанокомпозитним хітозановим покриттям для абдомінальної та пластичної хірургії (Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України), головок опори ендопротеза кульшового суглоба з титанового сплаву (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України), клей медичний "Левкін" для лікування пухлинних процесів опорно-рухового апарату (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут онкології НАМН України, Інститут травматології та ортопедії МОЗ України), комбіноване покриття "Біодерм" для лікування ран та опіків (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут урології НАМН України) тощо.
Водночас Президії НАН України, НАМН України та Колегія МОЗ України вважають, що масштаби співробітництва установ зазначених відомств вже не відповідають вимогам сьогодення і потребують подальшого поглиблення.
Перш за все звертає на себе увагу зменшення кількості та послаблення координації спільних досліджень установ НАН України, НАМН України та МОЗ України в галузі медичних наук.
Не в повному обсязі використовується науковий потенціал НАН України для вирішення актуальних проблем теоретичної та практичної медицини. Мала кількість спільних фундаментальних досліджень з базових напрямів медицини - фізіології, патофізіології, фармакології, мікробіології, біохімії, молекулярної біології, генетики, імунології, біотехнології тощо. Саме ці напрями є основою для розроблення нових теорій, підходів, принципово нових методів і технологій в різних галузях медицини.
На тлі засилля дорогих зарубіжних ліків у країні викликає тривогу недостатність обсягів спільних робіт у галузі створення вітчизняних економічно доступних населенню лікарських препаратів, а також їх ефективного впровадження.
Завершені практичні розробки в галузі медицини, які часто не мають аналогів у світі і здатні вирішувати багато проблем сучасної медицини, впроваджуються повільно та не завжди ефективно.
Обмежено використовується практика співпраці вчених Національної академії наук України з Національною академією медичних наук України та Міністерством охорони здоров'я України на рівні Міжвідомчої координаційної наукової ради НАН України та НАМН України з фундаментальних проблем медицини для спільного опрацювання окремих нагальних питань.
Мало залучається вчених-економістів до розроблення науково обґрунтованих, ефективних і доступних для населення систем страхової та платної медицини.
Більшої науково-методичної допомоги потребують медичні навчальні заклади.
Президії НАН України, НАМН України та Колегія МОЗ України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Доповідь академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України академіка НАН України та НАМН України С.В.Комісаренка, співдоповіді віце-президента НАМН України академіка НАН України та НАМН України Ю.І.Кундієва та першого заступника міністра охорони здоров'я України В.В.Лазоришинця взяти до відома, відзначивши, що ефективна співпраця установ НАН України, НАМН України та МОЗ України має велике значення для покращання медичного обслуговування населення.
2. Реорганізувати Міжвідомчу координаційну наукову раду НАН України та НАМН України з фундаментальних проблем медицини в Міжвідомчу координаційну раду НАН України, НАМН України та МОЗ України з питань наукових розробок у галузі медицини та фармації (далі - Рада).
Затвердити співголовами Ради: від НАН України - академіка НАН України та НАМН України С.В.Комісаренка, від НАМН України -академіка НАН України та НАМН України Ю.І.Кундієва, від МОЗ України - першого заступника міністра охорони здоров'я України В.В.Лазоришинця.
3. Затвердити перелік основних напрямів співробітництва установ та закладів НАН України, НАМН України та МОЗ України (додаток).
Раді створити робочі групи із залученням представників зацікавлених сторін для ретельного опрацювання зазначених напрямів і підготовки конкретних пропозицій з їх реалізації.
4. Схвалити перелік завершених розробок, які вже реалізуються або пропонуються для впровадження в практичну медицину (додається).
5. Співголовам Ради:
5.1. У місячний строк оновити склад Ради із залученням представників МОЗ України та внести в установленому порядку відповідні зміни до Положення про Раду.
5.2. До 01.09.2010 розробити план заходів щодо активізації діяльності Ради та затвердити його в установленому порядку. Передбачити при цьому:
- забезпечення розгляду нагальних проблем охорони здоров'я населення України та подання до державних керівних органів відповідних пропозицій щодо їх вирішення, висвітлення роботи Ради в засобах масової інформації;
- проведення двічі на рік за участю представників НАН України, НАМН України, МОЗ України та виробничої сфери круглих столів з питань виробництва в Україні медичного обладнання і лікарських засобів;
- координацію та супровід у підвідомчих установах фундаментальних та прикладних досліджень в інтересах медицини;
- оперативний аналіз результатів наукових розробок підвідомчих установ;
- інформування відповідних галузевих установ і організацій про роботи академічних установ у галузі медицини;
- забезпечення постійних творчих наукових зв'язків установ НАН України, НАМН України та МОЗ України;
- запровадження щорічних конкурсів наукових розробок молодих вчених НАН України, НАМН України та МОЗ України в галузі медицини та фармації.
6. НАН України спільно з НАМН України і МОЗ України до 01.10.2010 доопрацювати та подати до Кабінету Міністрів України погоджений проект Концепції Державної програми з біобезпеки і біозахисту України.
7. МОЗ України із залученням фахівців НАН України та НАМН України розробити порядок визначення обсягу і вартості послуг з надання екстреної та невідкладної допомоги, первинної медико-санітарної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги; нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, подушні нормативи фінансового забезпечення.
8. ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України" шляхом залучення додаткового фінансування з боку МОЗ України, НАМН України та іноземних грантів спільно з ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України":
8.1. Опрацювати дієву методику визначення вартості здоров'я та відшкодування збитків від втрати здоров'я, що обумовлені впливом екологічних чинників (згідно із ст. 50 Конституції України (254к/96-ВР) ) та інших факторів, з урахуванням рівня охорони здоров'я та регіональних особливостей.
8.2. Розробити пропозиції щодо дій, які визначають перевагу регулювання джерел і чинників ризику, що представляють найбільшу загрозу для здоров'я населення.
9. Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України протягом місяця подати до МОЗ України розроблену науковцями центру інноваційно-соціальну модель розвитку фармацевтичної галузі України.
10. МОЗ України, НАМН України разом з НАН України до кінця 2010 року створити:
10.1. Спільно з Державною установою "Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" спеціалізовану науково-дослідну лабораторію з застосування співвідношень ізотопів у тріадах (H-D-T, 12С-13С-14С, 160-170-180, 24Mg-25Mg-26Mg та ін.) для розробки методів доклінічної діагностики функціонального стану людини в нормі і при патологіях різної етіології.
10.2. Спільну лабораторію для впровадження нових технологічних діагностично-лікувальних засобів і апаратури та їх сервісного обслуговування (спектрометр людини "СІЧ", лікувально-профілактичний лазерний комплекс "Геліос", апарат для вакуумного масажу АВМ-1 "Гіппократ" тощо).
11. З метою розширення впровадження нових хірургічних технологій, перш за все високочастотної електрозварювальної хірургії, у практичну медицину НАН України разом з МОЗ України у двомісячний строк створити Центр електрозварювальної хірургії та нових хірургічних технологій на базі Київської міської клінічної лікарні N 1 як структурний підрозділ цієї лікарні.
12. Зобов'язати Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України спільно з відповідними підрозділами НАМН України та МОЗ України:
12.1. До 01.10.2010 розглянути питання щодо принципів та шляхів організації спільних наукових досліджень установ НАН України, НАМН України та МОЗ України.
12.2. До 01.08.2010 розглянути питання про доцільність створення координаційного центру з впровадження наукових розробок у медичну практику.
12.3. Протягом III кварталу 2010 року розглянути питання про доцільність створення при Міністерстві охорони здоров'я України ДП "Центр трансферу медичних технологій та інноваційного фонду для удосконалення механізмів, визначення пріоритетності та порядку впровадження високотехнологічних наукових медичних розробок".
13. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України, Науково-координаційне управління Президії НАМН України і Управління освіти та науки МОЗ України.
Президент НАН України
Академік НАН України
Президент НАМН України
Академік НАН та НАМН України
Міністр охорони здоров'я України
Головний учений секретар
НАН України
Академік НАН України
Б.Є.Патон
О.Ф.Возіанов
З.М.Митник
А.Г.Загородній

Додаток
до рішення спільного
засідання Президій
Національної академії наук
України,
Національної академії
медичних наук України,
Міністерства охорони
здоров'я України
23.06.2010  N 183

ПЕРЕЛІК

основних напрямів співробітництва установ та закладів НАН України, НАМН України та МОЗ України

1. Розробка механізмів координації спільних досліджень установ HAH, НАМН та МОЗ України в галузі медичних наук.
2. Забезпечення виконання та сталого розвитку в установах та закладах НАН, НАМН та МОЗ України фундаментальних досліджень з питань теоретичної медицини.
3. Розробка та опрацювання змін і доповнень до чинних законодавчих та нормативно-правових актів з метою реалізації Концепції розвитку галузі охорони здоров'я України, визначеної МОЗ України.
4. Створення банку даних спільних наукових розробок НАН, НАМН і МОЗ України та інших організацій в галузі медицини.
5. Створення експертних груп з основних напрямів спільних наукових досліджень для аналізу результатів завершених розробок та прискорення їх впровадження.
6. Формування інноваційної політики для забезпечення впровадження перспективних розробок.
7. Розробка пропозицій щодо посилення захисту авторських прав в установах НАН, НАМН та МОЗ України.
8. Надання науково-методичної допомоги медичним навчальним закладам з новітніх досягнень теоретичної медицини та біотехнології.
9. Розробка принципів взаємодії державних та приватних сфер медицини.
10. Сприяння проведенню спільних конференцій, симпозіумів, з'їздів та виданню наукових праць в галузі медицини.
11. Розвиток телемедичних технологій та грід-систем для потреб охорони здоров'я з метою підвищення якості і ефективності надання медичної допомоги населенню.
12. Розробка єдиної інформаційної системи охорони здоров'я України (ЄІСОЗ), де однією з провідних проблем визначити створення єдиного реєстру пацієнтів України.
13. Впровадження інноваційних технологій і методів діагностики та лікування, що розроблені в установах НАН України, а саме методів на основі інтелектуальних інформаційних технологій тощо.
Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України
А.Г.Загородній

ПЕРЕЛІК

завершених розробок зі створення нових ліків, медичних діагностичних препаратів, які вже випускаються, або пропонуються до впровадження

1. Методи профілактики, діагностики та лікування захворювань

N Назва розробки Виконавці Стадія розробки
1.1 Тест-система для прискореної діагностики туберкульозу Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України Промислове впровадження
1.2 Метод терапії гострого інфаркту міокарду за допомогою водорозчинного інгібітора ліпоксигенази та антиоксиданта "Корвітіну" Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України Впровадження
1.3 Кардіопротектор на основі фторвмісного активатора АТФ- залежних калієвих каналів. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України Розроблення
1.4 Імуноферментна тест- система для етіологічної діагностики захворювань, спричинених вірусом Епштейна-Барр Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; ЗАТ "Біофарма" Випуск дослідних серій
1.5 Імуноферментні цитохімічні методи діагностики різних форм злоякісних захворювань системи крові Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.6 Методи верифікації передракових процесів і початкової стадії раку тіла матки та створення кабінету профілактики і ранньої діагностики цієї патології Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.7 Метод виявлення циркулюючих пухлинних клітин у крові та кісткового мозку хворих на рак шлунку Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.8 Технологія лікування хворих на рак, котра базується на принципах індивідуалізації та оптимізації хіміотерапії Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.9 Новий вітчизняний варіант методу фотодинамічної терапії пухлин Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.10 Методи визначення прогнозу перебігу злоякісного процесу за активністю орнітиндекарбоксилази в пухлинах та вмісту поліамінів в крові хворих на рак молочної залози Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Клінічні випробування
1.11 Метод визначення чутливості пухлин до протипухлинних препаратів Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Клінічні випробування
1.12 Метод оцінки розповсюдженості злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Клінічні випробування
1.13 Засіб попередження рецидивів та метастазів у хворих на рак молочної залози Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; КМАПО ім. П.Л.Щупика МОЗ та НАМН України Впровадження в клінічну практику
1.14 Спосіб оцінки рівня оксидативного стресу у дітей Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Клінічні випробування
1.15 Технологія виготовлення нового покоління протипухлинних вакцин на основі поєднання глікопептидної сполуки з ДНК, що містять CpG послідовності Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Клінічні випробування
1.16 Схеми лікування хворих з печінковою недостатністю з використанням гемосорбентів ГСГД (штучна печінка-1, 2,3) Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Впровадження в клінічну практику
1.17 Регламент медичного відбору кандидатів у космонавти Науковий медико- інженерний центр "НОРТ" Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України Діючий макетний зразок
1.18 Метод заготівлі, кріоконсервування та клінічного застосування органної культури щитоподібної залози та наднирників новонароджених поросят для лікування гіпотиреозів та недостатності наднирників Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Завершено доклінічні випробування
1.19 Метод кріоконсервування гемопоетичних клітин крові людини Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Завершено доклінічні випробування
1.20 Методи контролю алергенної ситуації для профілактики алергічних захворювань Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України Дослідна перевірка
1.21 Діагностичний препарат "Діаглюк" для аналізу вмісту глюкози в крові та біологічних рідинах. Інститут біології клітини НАН України Впровадження, модифікація
1.22 Діагностичний препарат "Алкотест" для аналізу алкоголю в крові. Інститут біології клітини НАН України Впровадження, модифікація
1.23 Біосенсори для аналізу етилового спирту та молочної кислоти, придатні для використання в медичній діагностиці. Інститут біології клітини НАН України На стадії розробки
1.24 Ензиматичні набори для визначення вмісту гліцерину та нейтральних жирів в крові Інститут біології клітини НАН України На стадії розробки
1.25 Тест-набори до ідентифікованих специфічних маркерів пухлинного росту на основі моноклональних антитіл Інститут біології клітини НАН України На стадії розробки
1.26 Тест системи на вірус Епштейн-Барр Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
1.27 Тест-системи на лейкоз, бруцельоз Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
1.28 Тест-системи для діагностики інфекційних захворювань людини вірусної та бактеріальної природи: СНІД, гепатит В, цитомегаловіруси, герпес, сифіліс Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, НТЦ імунобіотехнології НАН України Розробка, клінічні дослідження
1.29 Моноклональні антитіла для медико-біологічних досліджень Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичні рекомендації
1.30 Спосіб діагностики стану системи фібринолізу; захищено патентом України N 51418 А (подано на 20-річний патент). Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.31 Спосіб прогнозування тромботичних ускладнень при різних патологіях, що супроводжуються розвитком внутрішньосудинного зсідання крові; захищено патентом України N 52215 А (подано на 20-річний патент). Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.32 Спосіб прогнозування тромботичних ускладнень при регматогенному відшаруванні сітківки ока; захищено патентом України N 43248. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.33 Спосіб визначення вмісту фібриногену в плазмі крові при гепаринотерапії; захищено патентом України N 10374. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.34 Спосіб експрес- тестування стану системи гемокоагуляції за допомогою визначення часу зсідання плазми; захищено патентом України N 14516. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.35 Спосіб тестування загального рівня протромбіну та виявлення його функціонально неактивних форм у плазмі крові; захищено патентом України N 14580. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.36 Спосіб виділення високоочищеного (альфа2)-антиплазміну з плазми крові людини; захищено патентом України N 53146. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.37 Спосіб виділення активатора протеїну С з отрути щитомордника для тестування рівня протешу С в плазмі крові людини; захищено патентом України N 17056. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.38 Спосіб лікування туберкульозу легенів; захищено патентом України N 3493. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України Готове до впровадження
1.39 Спосіб лікування катаракти; захищено патентом України N 51723. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.40 Спосіб захисту організму від дії стресорних впливів; захищено патентом України N 59010. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.41 Спосіб люмінесцентного імуноаналізу, захищено патентом України N 44341. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження
1.42 Спосіб діагностики вірусного лейкозу великої рогатої худоби імуносенсором поверхневого плазмонного резонансу, захищено патентом України N 53267 А Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Проводиться сертифікація методу
1.43 Спосіб іммобілізації ферментів у біосенсорах з використанням фото полімерного матеріалу, захищено патентом України N 60435 А Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готове до впровадження

2. Медичні препарати

N Назва розробки/існуючі аналоги Виконавці Стадія розробки
2.1 Препарат "Медихронал" для лікування алкоголізму; захищено патентом України N 15136 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Випускається на ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"
2.2 Новий протипухлинний препарат "Мебіфон". Інститути: біохімії; органічної хімії; експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України; Київський міський онкоцентр МОЗ України; Інститут фармакології та токсикології НАМН України; ВАТ "ФАРМАК" III стадія клінічних випробувань
2.3 Сучасна технологія виробництва імуноглобулінів, альбуміну, факторів VIII та IX з плазми крові людини у вигляді високоочищених білків для внутрішньосудинного введення. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Готова до впровадження
2.4 Лікувальний засіб "Філомек" для відновлення функції репродуктивної системи при її розладах та спосіб його одержання, заявка на винахід України 20041109612 від 23.11.2004. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Готується промисловий випуск
2.5 Фармацевтична композиція комплексної дії "КОРЕКТИН" і спосіб її одержання, заявка на винахід України N 20041210708 від 27.12.2004. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України; Інститут онкології АМН України; Науковий центр радіаційної медицини НАМН України Клінічні випробування
2.6 Адаптогенний препарат і спосіб його одержання; захищено патентом України N 13788 (препарат "Намацит"). Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України; ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України; На стадії перереєстрації в Фармацевтичному центрі України
2.7 Препарат "Кальмівід"; захищено патентом України N 48909 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Впроваджується на ЗАТ "Київський вітамінний завод"
2.8 Спосіб одержання пантокрину для перорального введення; захищено патентом України N 10473. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.9 Спосіб диференційованого одержання фізіологічно активних речовин із пантів і рогів оленів та сільськогосподарських тварин; захищено патентом України N 10867 (препарат "Пантерон") Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.10 Спосіб одержання з морських організмів комплексного лікувального засобу, репаруючого мембрани функціонально різних клітин людини, захищено патентом України N 20471. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.11 Спосіб одержання лікувального засобу, що відновлює патологічний стан мембран клітин, захищено патентом України N 55562 Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.12 Антиоксидант; захищено патентом України N 24682. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.13 Водорозчинний препарат вітаміну Бз, захищено патентом України N 71005. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Потребує впровадження
2.14 Цитостатичний (протипухлинний) препарат "Циклофосфан" Інститут органічної хімії НАН України; Черкаський завод хімреактивів НТД
2.15 Антилейкемічний препарат "Мієлосан" Інститут органічної хімії НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України НТД, дозвіл на виробництво
2.16 Серцевий препарат "Нікорандил" Інститут органічної хімії НАН України; Інститут терапії АМН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України; Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України НТД, дозвіл на виробництво
2.17 Регулятор мозкового кровообігу "Томерзол" Інститут органічної хімії НАН України; Державний науковий центр лікарських засобів НАН та МОЗ України; Інститут геронтології АМН України Клінічні випробування
2.18 Утеростимулятор "Адемол" Інститут органічної хімії НАН України; Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України; Фармфірма "Дарниця" Клінічні випробування
2.19 Протигрибковий препарат "Теобондитіомікоцид" Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України Завершено клінічні випробування, розроблено проект тимчасової фармстатті
2.20 Препарат для лікування серцево- судинних захворювань "Німодишн" Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Технологічний регламент промислового впровадження
2.21 Гемосорбенти гранульовані делігандизуючі ТУ 88 України 258.009-94 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.22 Гемосорбент вуглецевий ДНК- вмісний біоспецифічний та плазмосорбенти волокнисті делігандизуючі для вилучення ДНК- тропних речовин, білок-зв'язаних лігандів, бактеріальних ендотоксинів Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.23 Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН у колонках сорбційних одноразових КСО для вилучення ендотоксинів. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Дозвіл МОЗ України та МОЗ Росії на застосування у медичній практиці
2.24 Гемосорбенти гранульовані делігандизуючі "ГСГД" для лікування хворих з печінковою недостатністю Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.25 Біологічно-активна добавка "Карболайн" (ТУ У 24.6 -05416946-002-2003) для загальної детоксикації організму Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.26 Діагностичний препарат "Діастаф" для діагностики стафілококових інфекцій Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України Доклінічні випробування
2.27 Бактеріальний лектин-аналітичні реагенти, лікувально- профілактичні препарати при імунодефіциті) Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України Клінічні випробування
2.28 "Карефол" і "Карефлав" для лікування хронічних атрофічних станів слизової оболонки носоглотки, виразки шлунку, 12-палої кишки, захворювань шкіри, печінки, ішемічної хвороби серця Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України Клінічні дослідження
2.29 "Субалін" для лікування захворювань бактеріальної, вірусної та змішаної етіології Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України Налагодження виробництва препарату на ЗАТ "Біофарма"
2.30 Антибіотик "Батумін" для лікування стафілококових інфекцій Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України, Дозвіл на використання в клінічній практиці
2.31 Протипухлинний, противірусний і імуномодулюючий препарат "Амітозин" Інститут молекулярної біології і генетики НАН України; Інститут онкології НАМН України Клінічні випробування
2.32 Імуномодулятор "Властен" - комерційна назва "Бластомуніл" для підвищення ефективності комбінованої терапії злоякісних новоутворювань, хронічних захворювань внутрішніх органів, вірусних та бактеріальних інфекцій ТОВ "НБЦ "Ензифарм", Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; ЗАТ "Біофарма" Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.33 Препарат "Церулоплазмін" застосовується при гострих термінальних станах, септичних процесах і в комплексній терапії онкологічних хворих. ЗАТ "Біофарма", Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Дозвіл МОЗ України та МОЗ Росії на застосування у медичній практиці
2.34 Препарат "Лаферон" для комплексної терапії гострого і хронічного гепатиту В, гострих вірусних, бактеріальних та змішаних інфекцій, гострих і хронічних септичних захворювань вірусної і бактеріальної природи, герпетичних інфекцій різноманітної локалізації, папіломатозу гортані, розсіяному склерозі та для лікування злоякісних пухлин, меланоми шкіри і ока, раку нирки, сечового міхура, яєчника, молочної залози, саркомі Капоші, мієломної хвороби Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; ЗАТ "Біофарма" Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.35 Емульсія активної дії серії "Золото ланів-Лакос" для лікування ускладнень променевої терапії онкологічних хворих та при патологічних станах шкіри АТ "ВНДІХІМПРОЕКТ", Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.36 Комплексна протипухлинна вакцина Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького України; Дозвіл МОЗ України на застосування у медичній практиці в Україні
2.37 Біопротекторний препарат "Мікотон" Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України Клінічні випробування
2.38 "Холесорб"- ентеросорбент широкого спектру дії на основі злакових культур Науковий медико- інженерний центр "НОРТ" Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України; Вінницький медичний інститут МОЗ України Діючий макетний зразок
2.39 Отримано високопродуктивні мікроорганізми - надсинтетики рибофлавіну Інститут біології клітини НАН України Впровадження
2.40 Створено генноінженерні дріжджові продуценти поверхневого антигену віруса гепатиту Інститут біології клітини НАН України Впровадження
2.41 Технологія культивування продуцента, виділення і очистки генно-інженерного інсуліну людини з клітин дріжджів Інститут біології клітини НАН України На стадії розробки
2.42 Виробництво алкалоїдів і тритерпенів із лікарських рослин з цінною для медицини біологічною активністю. Інститут біології клітини НАН України На стадії розробки
2.43 Препарат "Біоспорин" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Впровадження
2.44 Препарат "Лондоміцин-Е" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Доклінічні дослідження
2.45 Препарат "Стрептосан" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.46 Препарат "Еластотераза" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.47 Субстанції - індуктори інтерферону на основі похідних аміксину та мурамоїлдипептидів Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Долінічні дослідження, скрінінг субстанції
2.48 Субстанція "Цербіден" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.49 Субстанція "Сальвін" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.50 Субстанція "Новоіманін" Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.51 Мазь аренаринова Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Клінічні дослідження
2.52 "Феназепам 1С" (Феназепам (Росія), Лорафен (Польща), Нозепам (Латвія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.53 "Пдазепам 1С" (Діазепам (Болгарія, Індія), Еленіум (Індія), Седуксен (Угорщина), Медазепам (Германія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.54 "Транквілар 1С" (Адаптол (Латвія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.55 "НообутІС" (Ноофен (Латвія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.56 "КодтерпінІС" (Пакселадін (Франція), Синекод (Швейцарія), Стоптусин (Словакія), Лібексин (Франція"). Кофекс (Індія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.57 "КодесанІС" (Пакселадін (Франція), Синекод (Швейцарія), Стоптусин (Словакія) Либексин (Франція), Кофекс (Індія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.58 "П'ятирчатка 1С" (Седалгин (Болгарія), Солпадеїн (Англия), Панадол Екстра (Англія), Ефералган кодеїн (Франція) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Промислове виробництво
2.59 Таблетки "Аміксин(R)ІС" вкриті оболонкою; (Циклоферон (Росія), Арбідол (Росія), Інтрон А (США), Пегинтрон (США), Неовір (Росія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Розроблені та рекомендовані до Державної реєстрації
2.60 Таблетки "Бензобитал 1С" (Бензонал (Росія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Розроблені та рекомендовані до Державної реєстрації
2.61 Таблетки "Клоназепам 1С" Антилепсин (Германія), Клоназепам (Польща) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Розроблені та зекомендовані до Державної реєстрації
2.62 Таблетки Фенобарбитал 1С" Фенобарбитал (Росія) і Фенобарбитон (Індія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Розроблені та рекомендовані до Державної реєстрації
2.63 Таблетки "Т-федрин"; Таблетки "Теофедрин" і "Т-федрин" (Індія), "Теофедрин-Н" Росія) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Плануються до Державної реєстрації
2.64 Циназепам табл. (Флунітразепам, Зопіклон) Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України Знаходиться на стадії завершення доклінічного
2.65 Антинаркотичний препарат пролонгованої дії - "Наркостоп" (Аналогів не існує) Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Стадія розробки
2.66 Ентеросорбент "Силікс" Інститут хімії поверхні НАН України Впроваджено в клінічну практику
2.67 "Трофсил" комплексний препарат для лікування ран Інститут хімії поверхні НАН України Впроваджено в клінічну практику
2.68 "Фітосилард" (ехінацея, мобілізована на "Силіксі") Інститут хімії поверхні НАН України Впроваджено в клінічну практику
2.69 "Аквасилікс" (ентеросорбенти як вітчизняного (СКН, АУВМ, силікагель, алюмогель тощо), так і зарубіжного виробництва (Целесорб, Гелеві, Дебресан, Смекта). Інститут хімії поверхні НАН України Впроваджено в клінічну практику
2.70 Ентеросорбент СКН (Фармакопейна стаття ФС 424-96/1-39-99) Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України Готовий до практичного використання
2.71 Ентеросорбент "Карбовіт" (Фармакопейна стаття ФС 424-96/1-76-99) Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України Готовий до практичного використання
2.72 Агельмін-Дарниця, таблетки, антигельмінтний засіб; (Мебендазол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.73 Бактисептол, суспензія, протибактеріальний засіб для педіатрії (Бактисептол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.74 Гліклазид-ЗТ, таблетки, цукрознижуючий засіб (Гликлазид) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.75 Кардіодарон-ЗТ, таблетки, серцево- судинний засіб; (Аміодарон) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.76 Панкреатин-ЗТ, таблетки, ферментний засіб для лікування порушень травлення; (Панкреатин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.77 Парафекс, однодозові пакети, протигрипозний засіб; (Панадол, фервекс) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.78 Факовіт, таблетки - засіб для офтальмології; (Факолен) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.79 Октамін-плюс, капсули - репаративний, загальноукріплюючий засіб (Біомінал) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.80 Седавіт, фіточай - седативний засіб (Персен) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.81 Екстракт Артишоку, капсули, жовчогінний засіб (Сілімарин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.82 Гастротіпін-Дарниця, таблетки, противиразковий засіб (Гастроцепін) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.83 Гастротіпін-Дарниця, р-н для ін. противиразковий засіб (Гастроцепин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.84 Грипоцитрон, порошок, протигрипозний засіб (Фармацитрон) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.85 Кардіодарон, таблетки, серцево-судинний засіб (Аміодарон) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.86 Новалькет, таблетки - анальгетичний протизапальний засіб (Кетанов) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.87 Кетолонг, р-н д/ін анальгетичний, протизапальний засіб (Кетанов, Кеторолак) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.88 Ацелізин, р-н д/ін, анальгетичний, протизапальний засіб (Аспісол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.89 Етамбутол, таблетки, протитуберкульозний засіб (Етамбутол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.90 Піразинамід, таблетки, протитубер- кульозний засіб (Піразинамід) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.91 Кромофарм, очні краплі, протиаллер- гічний засіб (Кромогексал) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.92 21 Тропікамід-Фармак, очні краплі, мідріатичний засіб (Мідриацил) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.93 Атенолол, таблетки, антигипертензивное ср-во (Атенолол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.94 Липразид, таблетки, гипотензивное ср-во (Лизиноприл) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.95 Лоратодин,таблетки, противоаллергічний засіб (Кларитин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.96 Дипиридамол, таблетки, антиагрегаційний засіб (Діпірідамол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.97 Ловастатин, таблетки, гіполіподемічний засіб (Ловастатин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.98 Изосорбида динитрат, таблетки (Ізособід) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.99 Нитросорбид, аерозоль (Ізосорбід, Нітроспрей) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.100 Діклосан, гель, протизапальний, протиревматичний засіб (Діклофенак) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.101 Пирацетам, таблетки, ноотропний засіб (Ноотропіл) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.102 Метронідазол, таблетки (Кліон) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.103 Герпевір, крем, противірусний засіб (Ацикловір) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.104 Ранітидин, таблетки, противиразковий засіб (Ранітидин) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.105 Омепразол, таблетки, противиразковий засіб (Омепразол) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.106 Суспензія нанодисперсного кремнезему для лікування отруєнь різного генезу Інститут хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Завершені доклінічні дослідження
2.107 Субстанція та лікарські форми (мазь, гель, супозиторії) наночастинок срібла та міді Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Розроблена оригінальна технологія синтезу наночастинок срібла та міді, а також лікарські форми
2.108 Сімвастатин, таблетки, гіпохостеринемічний засіб (Сімвор) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.109 Тмолол, очні краплі, протиглаукомний засіб (Тімоптик) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.110 Дротаверін, таблетки, спазмолітичний засіб (Ношпа) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.111 Но-Х-ша, р-н д/ін. спазмолітичний засіб (Ношпа) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.112 Дексаметазон, очні краплі, протизапальний, проти алергічний засіб (Дексаметазон) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.113 Троксорутин, гель, венотонизуючии засіб (Трибенозид) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.114 Аміналон, таблетки, засіб, покращуючий мозговий кровообіг (Аміналон, ГАМК) Дослідне підприємство "ГНЦЛС", м. Харків Розроблений
2.115 Етоній ДВ-ЮХ Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Потрібно погодити в Укрмедбіопромі
2.116 Декаметоксив Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Потрібно погодити в Укрмедбіопромі
2.117 Таурін Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Потрібно погодити в Укрмедбіопромі
2.118 Діфенат Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Потрібно погодити в Укрмедбіопромі
2.119 Міелосан Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Розроблений
2.120 Амбен Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Розроблений
2.121 Бемитіл Дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України Розроблений
2.122 Незамінні амінокислоти в кристалічній формі (лізин, лейцин, ізолейцин) ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України Розроблено
2.123 Фосфатидилхолін порошок (з соняшнику) ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України Готовий до впровадження

3. Прилади та обладнання медичного призначення

N Назва розробки Виконавці Стадія розробки
3.1 Прилад для вимірювання складу видихуваного повітря Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Готовий до впровадження
3.2 Прилад для вимірювання стану кровообігу в кінцівках людини Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Готовий до впровадження
3.3 Портативний прилад для неінвазійного вимірювання концентрації гемоглобіну Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Готовий до впровадження
3.4 Гемодинамічна лабораторія "МакроМікроПоток" Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Готовий до впровадження
3.5 Технологія і технічні засоби магнітокардіографії для ранньої діагностики захворювань серця Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Готовий до впровадження
3.6 Діагностичний набір компенсаторів косоокості призмових КК-42 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ та НАМН України Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока" Розроблено, організовано виробництво, здійснено Державну реєстрацію медичного виробу Готовий до широкого впровадження в медичну практику
3.7 Впровадження в медичну практику комп'ютерного аудіовідеокомплексу автоматизованої діагностики захворювань органів дихання Інститут гідромеханіки НАН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Готовий до впровадження
3.8 Організація серійного виробництва портативного інфрачервоного тепловізора для медичної діагностики та контролю тепловтрат в промисловості та комунальній сфері Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України Готовий до впровадження
3.9 Розробка та програмна реалізація алгоритмів рангової та адаптивної обробки звуків дихання з метою формування діагностичних ознак захворювань респіраторної системи Інститут гідромеханіки НАН України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Готовий до впровадження
3.10 Пересувна рентгено- діагностична установка "Флюрограф" Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України Готовий до впровадження
3.11 Розробка та впровадження у виробництво напівпровідникових лінійних сенсорів для багатофункціональних малодозових рентгенівських апаратів Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України Готовий до впровадження
3.12 Розробка технічної документації та організація виробництва апаратури для ранньої діагностики онкологічних захворювань методом контактної цифрової термографії Донецький фізико- технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України Готовий до впровадження
3.13 Діагностична апаратура для виявлення та розпізнавання новоутворень Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України Готовий до впровадження
3.14 Виготовлення медичних комплексів для електричного зварювання м'яких живих тканин Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України Готовий до впровадження
3.15 Розробка воднево- металогідрідних технологій та їх застосування в медичному приладобудуванні і в системах безпеки на транспорті Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Готовий до впровадження
3.16 Розробка технології антисептичної обробки біоцидним нанопродуктом "Срібний щит-1000" технічних тканин та пакувальних матеріалів та випуск їх експериментальних партій на спільній дослідно-виробничій дільниці Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України Готовий до впровадження
3.17 Розробка та виробництво радіаційних установок і технологій (пастеризаторів, стерилізаторів, ізотопних нейтралізаторів, аналізаторів, озонаторів) для промислових та медичних потреб Інститут ядерних досліджень НАН України Готовий до впровадження
3.18 Камера штучного гірського клімату "Оротрон" для лікування хронічних хвороб легень, бронхіальної астми, гіпертонії, алергії Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Дослідний зразок
3.19 Портативна модель "Оротрону" -"Борей" Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Діючий макетний зразок
3.20 Інфрачервона термокамера - лікувальний прилад, що активує роботу печінки, внутрішніх органів, сприяє покращенню загального стану організму Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Діючий макетний зразок
3.21 Акустичний вібромасажер легень "ЕОЛ" Науковий медико- інженерний центр "НОРТ" Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Київська міська лікарня N 7 МОЗ України Діючий макетний зразок
3.22 Апарат для віброаероіонотерапії "Бріз" Науковий медико- інженерний центр "НОРТ" Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Діючий макетний зразок
3.23 Механомасажер "МАГ" Науковий медико- інженерний центр "НОРТ" Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України; Санаторій "Дніпро" МОЗ України, м. Ялта Діючий макетний зразок

4. Матеріали медичного призначення

N Назва розробки/існуючі аналоги Виконавці Стадія розробки
4.1 Створення сітчастих ендопротезів з нанокомпозитним хітозановим покриттям для абдомінальної та пластичної хірургії Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України Готовий до впровадження
4.2 Розробка та організація виробництва головок опори ендопротезу кульшового суглобу із титанового сплаву Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Готовий до впровадження
4.3 Розробка нового модульного керамічного інфрачервоного випромінювача з надвисокою промінною здатністю в діапазоні довжини хвиль 4-20 мікрон для застосування в лікувальних технічних комплексах оздоровлення людини, та створення нового медичного обладнання Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Готовий до впровадження
4.4 Впровадження технології виробництва ліпосомних соєвих напоїв з використанням методу дискретно- імпульсного введення енергії для лікувально- профілактичного харчування Інститут технічної теплофізики НАН України Готовий до впровадження
4.5 Клей медичний "Левкін" для лікування пухлинних процесів опорно- рухового апарату Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут онкології НАМН України; Інститут травматології та ортопедії МОЗ України Готовий до впровадження
4.6 Біосумісний клей "Біогерм" для герметизації деталей медичних приладів та пристроїв, що імплантуються в організм Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут серцево- судинної хірургії НАМН України Клінічні випробування
4.7 Комбіноване покриття "Біодерм" для лікування ран та опіків Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут урології та нефрології НАМН України Клінічні випробування
4.8 Трансдермальна терапевтична система "Поліфарм" Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут урології та нефрології НАМН України; Інститут екогігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України Клінічні випробування
4.9 Полімерні кісткові імплантанти з біокерамікою Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Інститут онкології та радіології НАМН України; Інститут травматології та ортопедії МОЗ України Клінічні випробування
4.10 Аплікатори "Енергоінформатик" Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України; Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України Затверджено Фармкомітетом МОЗ України
4.11 Протипухлинний клей медичний "Левкін" Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Готовий до впровадження
4.12 Поліуретанова оболонка гідрофільних імплантатів "Поліформ" (може замінити існуючи закордонні аналоги фірм "Ментор" (США), "McGhan", "Silimed" /"Моноблок" (Франція) Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Готовий до впровадження
4.13 Пластирі медичні "Біодерм" (пластирі медичні з антисептичними, протизапальними та лікувальними властивостями виробництва компаній: "Beiersdorf AG" (Германія), "Sagmel, INK" (США), "Elvika" (Латвія), "Wujin Hulian Dressing Duty Co., Ltd" (Кітай), "Новосибхимфарм" (Росія), "Chemopharma-Trade S.R.O." (Чехія), "Johnson&Johnson S.A." (Франція), "Transdermal Produce Inc") Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Готовий до впровадження
4.14 Ендопротез молочної залози з протизапальними властивостями (аналогів немає, можуть замінити існуючі закордонні вироби фірм "Ментор" (США), "McGhan", "Silimed" /"Моноблок" (Франція) Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Готовий до впровадження

5. Інформаційні технології

N Назва розробки Виконавці Стадія розробки
5.1 Комплекс програм для комп'ютерного моделювання ходи людини з протезованою гомілкою із врахуванням експериментальних біомеханічних даних Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригана НАН України Інститут прикладної математики і механіки НАН України Готовий до впровадження
5.2 Моделювання і візуалізація потоків крові у судинах людини з патологіями Інститут прикладної математики і механіки НАН України Готовий до впровадження
5.3 Телемедична інформаційна технологія для раннього виявлення онкологічних захворювань "Онкотест-WM-01" Інститут проблем математичних машин та систем НАН України Готовий до впровадження
5.4 Апарат "Біоміотон" госпітального призначення для лікування рухомих функцій у дорослих і дітей при тяжких враженнях нервово- м'язової системи Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та Міносвіти і науки України Клінічні випробування
5.5 Нова технологія для розвантаження навантаження) скелетно-м'язової системи Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та Міносвіти і науки України; Київська клінічна лікарня N 3 Діючий зразок
5.6 Робото технічна технологія "Екзоскелетони" Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та Міносвіти і науки України Дослідний зразок
5.7 Комп'ютерна довідниково- інформаційна система з медикаментозного лікування екологічних захворювань Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Методичний посібник