БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.12.2011 № 973
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2012 р.
за № 352/20665

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1648 від 19.07.2019 (z0937-19) )
На виконання статті 283 Сімейного кодексу України (2947-14) та Указу Президента України від 05.05.2008 № 411 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей" (411/2008) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років (далі - Перелік), що додається.
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Довести до відома керівників лікувально-профілактичних закладів зміст Переліку, затвердженого цим наказом.
2.2. Забезпечити постійний контроль за правильністю застосування Переліку, затвердженого цим наказом.
2.3. Визначити відповідальних осіб за здійсненням систематичного контролю за достовірністю оформлення висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, яка може бути усиновлена, згідно з формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 (905-2008-п) .
3. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 02.09.2008 № 510 "Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту" (z1126-08) , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2008 за № 1126/15817.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр
О.В. Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра освіти і науки
молоді та спорту України -
керівник апатату
Заступник Міністра
соціальної політики України
П.М. Куліков
Л. Дроздова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
27.12.2011 № 973
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
від 19 липня 2019 року № 1648 (z0937-19)
        
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2012 р.
за № 352/20665

ПЕРЕЛІК

захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п’яти років

№ з/п
Код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб МКХ-10
Назва захворювання
Характеристика клінічного перебігу захворювання та функціонального стану органів і систем*
1
В16-В18 **
Хронічний вірусний гепатит
Стадія фіброзу F3-F4
2
В20-B23**
Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), що проявляється у вигляді злоякiсних пухлин
Лабораторно підтверджений діагноз з наявністю клінічних проявів хвороби
3
С00**-С97**
Злоякісні новоутворення
Локалізований або системний процес середнього та високого ступенів злоякісності. Усі солідні злоякісні новоутворення II-IV стадій
4
D61.0
Конституціональна апластична анемія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення), яка потребуватиме алогенної трансплантації кісткового мозку
5
D81**
Комбіновані імунодефіцити
Генетично підтверджені та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
6
D82.0
Синдром Віскотта-Олдріча
Генетично підтверджений або за відсутності WAS-білка в лімфоцитах та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
7
D82.1
Синдром Ді Георге
Генетично підтверджений в поєднанні з вродженими вадами розвитку, що потребують хірургічної корекції, та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
8
E34.3
Карликовість, не класифікована в інших рубриках (синдром Ларона)
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
9
Е70.0
Класична фенілкетонурія
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
10
Е70.1
Інші форми гіперфенілаланінемії
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
11
E70.2
Порушення обміну тирозину
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
12
Е71.0
Хвороба "кленового сиропу"
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
13
Е74.0
Хвороби накопичення глікогену (Хвороба Помпе)
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
14
Е74.2
Порушення обміну галактози (Галактоземія)
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
15
Е75**
Порушення обміну сфінголіпідів та інші хвороби накопичення ліпідів
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
16
Е76**
Порушення обміну глікозаміногліканів
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
17
Е77.0
Дефекти післятрансляційної модифікації лізосомальних ферментів
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
18
Е83.0
Порушення обміну міді (хвороба Вільсона)
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
19
Е83.3
Порушення обміну фосфору
Наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
20
F72
Розумова відсталість тяжкого ступеня
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
21
G09
Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи
Наявність парезів та паралічів тяжкого ступеня з когнітивною недостатністю
22
G40.2
Локалізована (фокальна) (парціальна) симптоматична епілепсія та епілептичні синдроми з комплексними парціальними судомними нападами
З істинною фармакорезистентністю, підтвердженою в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
23
G40.3
Генералізована ідіопатична епілепсія та епілептичні синдроми
З істинною фармакорезистентністю, підтвердженою в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
24
G40.4
Iнші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів
З істинною фармакорезистентністю, підтвердженою в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
25
G40.5
Специфічні епілептичні синдроми
З істинною фармакорезистентністю, підтвердженою в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
26
G80**
Дитячий церебральний параліч
Підтверджений після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
27
G82**
Параплегія і тетраплегія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
28
Н54.0
Сліпота обох очей
Порушення зору 3, 4, 5 категорій обох очей
29
Н54.1
Сліпота одного ока, знижений зір другого ока
Порушення зору 3, 4, 5 категорій одного ока та порушення зору 1, 2 категорій другого ока
30
Н54.3
Неуточнена втрата зору обох очей
Порушення зору 9 категорії обох очей
31
Н54.4
Сліпота одного ока
Порушення зору 3, 4, 5 категорій одного ока, нормальна гострота зору другого ока
32
Н54.6
Неуточнена втрата зору одного ока
Порушення зору 9 категорії одного ока, нормальна гострота зору другого ока
33
Н90**
Кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху
Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел за неможливості корекції
34
H91**
Інша втрата слуху
Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел за неможливості корекції
35
І27.0
Первинна легенева гіпертензія
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); хронічна серцево-судинна недостатність ІІ ступеня
36
I42.0
Дилатаційна кардіоміопатія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
37
I42.1
Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
38
I42.2
Інша гіпертрофічна кардіоміопатія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
39
I42.5
Інша рестриктивна кардіоміопатія
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
40
L40**
Псоріаз
Дисеміновані форми, середньо-тяжкого та тяжкого ступенів (PASI), підтверджені після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
41
N18**
Хронічна ниркова недостатність
Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
42
N25.0
Ниркова остеодистрофія
Наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
43
N25.1
Нефрогенний нецукровий діабет
Наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
44
N26
Зморщена нирка неуточненого генезу
Наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
45
N27.1
Mала нирка, двобічна
Наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
46
Q01**
Енцефалоцеле
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення) до та після оперативних втручань
47
Q02
Мікроцефалія
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення) до та після оперативних втручань
48
Q03**
Вроджена гідроцефалія
Непрогресуюча, до та після оперативних втручань. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
49
Q04**
Інші вроджені вади розвитку головного мозку
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення) до та після оперативних втручань
50
Q05**
Розщілина хребта (Spіna bіfіda)
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
51
Q06.2
Діастематомієлія
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
52
Q07.0
Синдром Арнольда-Кіарі
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
53
Q11**
Анофтальм, мікрофтальм та макрофтальм
Наявність анатомічного дефекту
54
Q16**
Вроджені вади розвитку вуха, що спричиняють зниження слуху
Наявність анатомічного дефекту; двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел
55
Q20**
Вроджені вади розвитку порожнин серця та сполучень
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних або етапних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І-II ступенів
56
Q21**
Вроджені вади розвитку серцевої перегородки
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних або етапних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І-II ступенів
57
Q22.5
Аномалія Ебштейна
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І-ІІ ступенів
58
Q22.6
Синдром правобічної гіпоплазії серця
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І-ІІ ступенів
59
Q23.4
Синдром лівобічної гіпоплазії серця
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І-ІІ ступенів
60
Q25**
Вроджені вади розвитку великих артерій
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
61
Q26.2
Тотальна аномалiя сполучення легеневих вен
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); хронічна серцево- судинна недостатність ІІ ступенів
62
Q27.3
Вада розвитку периферичної артеріовенозної системи
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
63
Q28.2
Артеріовенозна вада розвитку церебральних судин
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
64
Q28.3
Інші вади розвитку церебральних судин
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
65
Q33**
Вроджені вади розвитку легені
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
66
Q39.0
Атрезія стравоходу без нориці
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних або етапних оперативних втручань
67
Q39.1
Атрезія стравоходу з трахеально-стравохідною норицею
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних або етапних оперативних втручань
68
Q41**
Вроджена відсутність, атрезія та стеноз тонкого кишечника
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
69
Q45.3
Iнші вроджені вади розвитку підшлункової залози та протоки підшлункової залози
Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення). Лабораторно підтверджений діагноз
70
Q60**
Агенезія та інші редукційні дефекти нирки
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
71
Q61.1
Полiкiстоз нирки, дитячий тип
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
72
Q61.2
Полiкiстоз нирки, дорослий тип
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
73
Q61.3
Полiкiстоз нирки, неуточнений
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
74
Q61.4
Ниркова дисплазія
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
75
Q61.5
Медулярний кiстоз нирки
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
76
Q61.9
Кiстозна хвороба нирки, неуточнена
Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь-якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
77
Q67.5
Вроджена деформація хребта (синдром Ярхо-Левіна: множинні вроджені аномалії розвитку кісткової системи)
Наявність анатомічного дефекту
78
Q71**
Дефекти, що спричиняють укорочення верхньої кінцівки
Наявність анатомічного дефекту
79
Q72**
Дефекти, що спричиняють укорочення нижньої кінцівки
Наявність анатомічного дефекту
80
Q73.0
Вроджена відсутність кінцівки, неуточнена
Наявність анатомічного дефекту
81
Q74.3
Вроджений множинний артрогрипоз
Анатомічна аномалія суглобів
82
Q75.0
Краніосиностоз (акроцефалія, неповне зрощення кісток черепа, оксицефалія, тригоноцефалія)
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення), наявність анатомічного дефекту
83
Q75.1
Черепно-лицьовий дизостоз (хвороба Крузона)
Наявність анатомічного дефекту
84
Q76.1
Синдром Кліппеля-Фейля
Синдром Кліппеля-Фейля
85
Q77.0
Ахондрогенезія
Наявність анатомічного дефекту. Рентгенологічні зміни кісток
86
Q77.2
Синдром короткого ребра
Рентгенологічні зміни кісток, затримання росту, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок)
87
Q77.4
Ахондроплазія
Наявність анатомічного дефекту. Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, диспропорціональна будова тіла
88
Q77.6
Хондроектодермальна дисплазія
Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок)
89
Q77.7
Спондилоепіфізарна дисплазія
Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок)
90
Q77.8
Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребтового стовпа
Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок)
91
Q78.0
Незавершений остеогенез
Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, переломи кісток, диспропорціональна будова тіла
92
Q78.2
Остеопетроз (мармурова хвороба)
Рентгенологічні зміни кісток, диспропорціональна будова тіла
93
Q79**
Вроджені вади розвитку кістково-м’язової системи, не класифіковані в інших рубриках
Рентгенологічні зміни кісток, низькорослість, диспропорціональна будова тіла. Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
94
Q80**
Вроджений іхтіоз
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
95
Q81**
Бульозний епідермоліз
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
96
Q85.0
Нейрофіброматоз (незлоякісний)
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
97
Q85.1
Туберозний склероз
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
98
Q85.8
Інші факоматози, не класифіковані в інших рубриках
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
99
Q86**
Синдроми вроджених вад розвитку, зумовлені відомими екзогенними факторами, не класифіковані в інших рубриках
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
100
Q87**
Інші уточнені синдроми вроджених вад розвитку, що охоплюють кілька систем
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
101
Q89**
Інші вроджені вади розвитку, не класифіковані в інших рубриках
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
102
Q90**-Q99**
Хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках
Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)
__________
* Характеристика клінічного перебігу захворювання та функціонального стану органів і систем зазначається в остаточному висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
** У разі зазначення загального коду використовуються усі підкоди за МКХ-10.
( Перелік в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1648 від 19.07.2019 (z0937-19) )
Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення
С.І. Осташко