БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2003 N 1598/260
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2004 р.
за N 105/8704

Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку

Відповідно до пунктів 5, 11 Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1111 (1111-2003-п) , НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити форми заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку (додаються).
2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України та Департаменту консульської служби МЗС України забезпечити інформування зацікавлених центральних органів виконавчої влади про затвердження форм, зазначених у пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України та Департамент консульської служби МЗС України.
4. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр внутрішніх
справ України
Міністр закордонних
справ України
М.В.Білоконь
К.І.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260
                         -----------
 Реєстраційний номер _________          | Місце |
                         |для фото-|
                         | картки |
                         |35х45 мм |
                         -----------

ЗАЯВА-АНКЕТА

   Прошу оформити  мені  тимчасове  посвідчення  громадянина
України.
   Про себе повідомляю необхідні відомості:
------------------------------------------------------------------
|1 |Прізвище, ім'я, по батькові    |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|2 |Дата народження          |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|3 |Місце народження          |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|4 |Стать               |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|5 |Дата та підстави набуття      |             |
| |громадянства України        |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|6 |Громадянство держави до набуття  |             |
| |громадянства України        |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|7 |Зареєстроване в установленому   |             |
| |порядку місце проживання      |             |
| |(перебування)           |             |
------------------------------------------------------------------
   До заяви-анкети додаються:
   а) довідка про реєстрацію особи громадянином України;
   б) копія довідки органу державної податкової служби про
присвоєння  ідентифікаційного номера (для осіб, які постійно
проживають в Україні);
   в) засвідчений переклад тексту паспортного документа або
документа, що його замінює та посвідчує особу, українською мовою
(подається у разі потреби);
   г) 2 фотокартки розміром 35х45 міліметрів.
   Достовірність викладених  в заяві-анкеті відомостей, факт
набуття громадянства України і дійсність поданих  документів
підтверджую.
   З пунктом 2 статті 19 Закону України "Про громадянство
України", відповідно до якого іноземець, який набув громадянство
України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті
8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10
цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або
декларацію про відмову від нього, втрачає громадянство України,
ознайомлений(а).
 "____" _____________ 200___ р.      ________________________
                       (підпис заявника)
            СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
   Заяву-анкету прийняв згідно з:
   паспортним документом або документом, що  його  замінює,
серії ____ N ______, виданим ________________________________, або
                 (коли та ким виданий)
посвідкою на постійне проживання  серії _______ N _________,
виданою _________________________________________________________.
             (коли та ким видана)
   Правильність заповнення  заяви-анкети,   факт   набуття
громадянства України перевірив: __________________________________
                 (посада, прізвище та ініціали)
 "____" _________________ 200___ р.      ___________________
                          (підпис)
               Рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Посадова особа підрозділу
 Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб чи
 дипломатичного представництва
 або консульської установи
 України за кордоном      __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Керівник підрозділу
 Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб чи
 дипломатичного представництва
 або консульської установи
 України за кордоном      __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 "_____" _____________ 200__ р.
Директор ДДГІРФО
МВС України
Директор ДКС МЗС України
В.М.Давиденко
В.О.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260

ЖУРНАЛ

обліку тимчасових посвідчень громадянина України

------------------------------------------------------------------
| N |Номер| Дата | Прізвище, |Підстава | Підпис |  Підпис  |
|з/п|   |видачі| ім'я, по  |оформлен-|посадової | особи, яка |
|  |   |   | батькові  |  ня  | особи  | одержала |
|  |   |   |       |     |     | тимчасове |
|  |   |   |       |     |     |посвідчення |
|  |   |   |       |     |     | громадянина|
|  |   |   |       |     |     | України  |
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО
МВС України
Директор ДКС
МЗС України
В.М.Давиденко
В.О.Наливайченко