БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.12.2003 N 586
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за N 70/8669
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 321 (z0429-12) від 05.03.2012 )

Про затвердження форми податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 560 (z1158-07) від 03.10.2007 )
Відповідно до підпункту 9.3.3 пункту 9.3 статті 9 Закону України від 22 травня 2003 р. N 889-1V (889-15) "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб (додається).
2. Директору Департаменту методології Піхоцькому В.Ф. подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.
Голова
УЗГОДЖЕНО:
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
14.10.2003 N 06-10/801
Голова
Ю.Ф.Кравченко
С.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
04.12.2003 N 586
(у редакції наказу
Державної податкової
адміністрації України
від 03.10.2007 N 560
( z1158-07 )
 --------------------------
 |            |
 | Відмітка про одержання |
 |   (штамп ДПІ)    |
 --------------------------
------------------------------------------------------------------
|1|  ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ  |
| |     ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ      |
| |--------------------------------------------------------------|
| |Звітний  | | |Уточнюючий| | |Юридична | |  Інша   | |
| |розрахунок| | |розрахунок| | |особа  | |  категорія| |
| |     | | |     | | |     | |  платника | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|2|Звітний  | | |   |місяць| |квар-| |рік| | |2|0| | |року|
| |період* за| | |   |   | |тал | |  | | | | | | |  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3|Повна назва платника |________________________________________|
| |           |                    |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або    | | | | | | | | | | |
| |ідентифікаційний номер з ДРФО       | | | | | | | | | | |
| |------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
| |Код виду економічної діяльності (КВЕД)     | | |.| | |.| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5|Місцезнаходження платника         |Поштовий | | | | | |
| |_________________________________________ |індекс  | | | | | |
| |                     |---------+-+-+-+-+-|
| |                     |Міжмісь- | | | | | |
| |                     |кий код | | | | | |
| |                     |---------+-+-+-+-+-|
| |                     |Теле-| | | | | | | |
| |                     |фон | | | | | | | |
| |------------------------------------------+-----+-+-+-+-+-+-+-|
| |E-mail|                  |Факс | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|6|До державної податкової інспекції (адміністрації) У      |
| | ____________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------

Податковий розрахунок резидента, що нараховує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб

                      Одиниця виміру: гривня
-------------------------------------------------------------------
|       Показники        |К/р|   Сума, грн.   |
|---------------------------------------+---+---------------------|
|Нараховано дивідендів за звітний період|01 | | | | | | | | |.| | |
|---------------------------------------+---+---------+-+-+-+-+-+-|
|Ставка податку, %           |02 |     | | | |.| | |
|---------------------------------------+---+---------+-+-+-+-+-+-|
|Нараховано податку           |03 | | | | | | | | |.| | |
|(р.01 x р.02 / 100)          |  | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Нараховано податку за даними раніше  |  | | | | | | | | | | | |
|поданого розрахунку, що уточнюється,  |04 | | | | | | | | |.| | |
|усього (р.03 розрахунку, що      |  | | | | | | | | | | | |
|уточнюється) *             |  | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Сума недоплати (заниження податкового |  | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання), яка збільшує      |05 | | | | | | | | |.| | |
|податкове зобов'язання у зв'язку    |  | | | | | | | | | | | |
|з виправленням помилки (помилок)    |  | | | | | | | | | | | |
|(р.03 - р.04) *, якщо р.03 > р.04   |  | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Сума податку, яка зменшує податкове  |  | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання у зв'язку з виправленням |06 | | | | | | | | |.| | |
|помилки (помилок) (р.04 - р.03) *,   |  | | | | | | | | | | | |
|якщо р.04 > р.03            |  | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Сума штрафу**, грн. (р.05 х 5%)    |07 | | | | | | | | |.| | |
|-----------------------------------------------------------------|
|Зміст помилки (помилок)|                     |
-------------------------------------------------------------------
  Відповідно до підпункту "б" абзацу першого пункту 17.2 статті 
17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" до цього 
звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) 
за "_______________________" (минулий(і) період(и)).
_______________
* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
                       ---------------------
 Дата заповнення розрахунку         | | |.| | |.| | | | |
 (дд.мм.рррр)                ---------------------
 Керівник підприємства
 ----------------------
 |          | ______________________ ________
 ---------------------- (ініціали та прізвище) (підпис)   М.П.
 Головний бухгалтер
 ----------------------
 |          | ______________________ ________
 ---------------------- (ініціали та прізвище) (підпис)
     Ця частина розрахунку заповнюється службовими
            особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------
|Відмітка про внесення даних до    "___" ___________ 200__ р.|
|електронної бази податкової звітності              |
| ______________________________________________________________ |
|     (службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище))     |
|                                |
|     За результатами камеральної перевірки розрахунку    |
|           (потрібне позначити):           |
|                                |
|порушень (помилок)  складено акт від "__" ______ 200_ р. N __ |
|не виявлено                           |
|"__" _______ 200_ р. _________________________________________ |
|               (службова особа ДПІ (ДПА)     |
|                 (підпис, прізвище))      |
------------------------------------------------------------------
( Форма в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 560 (z1158-07) від 03.10.2007 )
Заступник Голови Комітету
Заступник директора
Департаменту методології
С.А.Терьохін
М.О.Харевський