БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
25.12.2003 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 93/8692

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

( Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 3 (z0242-02) від 12.02.2002, до якого вносились зміни )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (2740-14) адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 3 (z0242-02) та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.03.2002 за N 242/6530, із змінами і доповненнями, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
Голова
адміністративної ради
В.Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.12.2003 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 93/8692

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

до Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( z0242-02 )

1. Перше речення пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції: "До Реєстру Фонду включаються банки, що сплатили початковий збір до Фонду, подали заяву про реєстрацію банку в Реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та про видачу свідоцтва учасника Фонду за формою, що відповідає додатку 2 до цього Положення, та надали нотаріально засвідчену копію банківської ліцензії".
2. Доповнити це Положення (z0242-02) додатком 2, що додається. У зв'язку з цим додатки 2 і 3 до цього Положення уважати відповідно додатками 3 і 4.
3. Розділ 4 вилучити.
Головний економіст відділу
економічного аналізу та
поточного моніторингу
О.Л.Дещеня

Додаток 2
до Положення
про порядок ведення Реєстру
банків - учасників
(тимчасових учасників)
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, затвердженого
рішенням адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
12.02.2002 N 3
( z0242-02 )
(у редакції рішення
від 25.12.2003 N 27)

ЗРАЗОК

заяви про реєстрацію банку в Реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та про видачу свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 Дата, номер             Директорові - розпоряднику
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   Місцезнаходження
   Шановний _________________________________________________!
       (ім'я по батькові директора-розпорядника Фонду)
 ___________________ (далі - Банк), розташований за адресою _____,
 (повна назва Банку)
звертається  до  Фонду гарантування  вкладів  фізичних  осіб
(далі - Фонд) з проханням про реєстрацію банку в Реєстрі банків -
учасників (тимчасових учасників) Фонду та про видачу свідоцтва
учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
   Повідомляємо, що Банк зареєстрований в Державному реєстрі
банків,  який  ведеться  Національним  банком України, "___"
__________ _____ року за N__ та має банківську ліцензію на
здійснення банківської діяльності N __, отриману в Національному
банку України "___" __________ ____ року.
   Банк перерахував початковий збір до Фонду "___" __________
____ року в розмірі _______,__ грн. (сума літерами), що відповідає
1% (одному відсотку) зареєстрованого статутного капіталу банку.
   Надаємо необхідні відомості про Банк, які включаються до
Реєстру:
   - найменування Банку:
   повна назва: __________________________________;
   скорочена назва: ______________________________;
   - місцезнаходження Банку:
   повна поштова адреса Банку: ________________________________;
   електронна адреса: _________________________________________;
   адреса абонента електронної пошти НБУ: _____________________;
   адреса WEB-сторінки: _______________________________________;
   - інформація про керівника та головного бухгалтера Банку:
   прізвище, ім'я та по батькові: ________________________;
   номер телефону та факсу: ______________________________.
   Додаток: нотаріально засвідчена копія банківської ліцензії.
 Голова правління Банку  ___________________
                (підпис)