БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2010 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2010 р.
за N 528/17823
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 810 (z1998-13) від 04.11.2013 )

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки "Почесна грамота Міністерства вугільної промисловості України"

Відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094 (1094/96) "Про відомчі заохочувальні відзнаки", 13.02.97 N 134/97 (134/97) "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки", враховуючи висновок Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України від 03.06.2010 N 19-56/930, та з метою заохочення працівників вугільної галузі України НАКАЗУЮ:
1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства вугільної промисловості України - Почесну грамоту Міністерства вугільної промисловості України.
2. Затвердити Положення про відомчу заохочувальну відзнаку "Почесна грамота Міністерства вугільної промисловості України" (далі - Почесна грамота), узгоджене з відповідними профспілковими організаціями, та зразок Почесної грамоти (za528-10) , що додаються.
3. Установити такий порядок:
відзначення провадиться наказом Міністерства вугільної промисловості України на підставі клопотань структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Міністерства та підприємств, щодо яких Мінвуглепром здійснює управління корпоративними правами (далі - підприємства), які вносяться не пізніше ніж за місяць до дати відзначення;
клопотання щодо представлення до відзначення працівників підприємства порушується адміністрацією та профспілковим комітетом відповідного підприємства.
4. Адміністративно-господарському управлінню (Зоріна О.І.) та Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.) забезпечити виготовлення необхідної кількості примірників Почесної грамоти.
5. Організаційне забезпечення процесу відзначення Почесною грамотою та облік осіб і трудових колективів, відзначених Почесною грамотою, покласти на Управління кадрів та трудових ресурсів.
6. Наказ Міністерства вугільної промисловості України від 28.07.99 N 367 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки "Почесна грамота Міністра вугільної промисловості України" вважати таким, що втратив чинність.
7. Юридичному управлінню (Костенко В.П.), Управлінню кадрів та трудових ресурсів (Зінчук О.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Відповідальний секретар Комісії
державних нагород та геральдики
при Президентові України
Виконуючий обов'язки
Голови Профспілки працівників
вугільної промисловості України
Ю.Ященко
В.Репринцев
В.М.Мамченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
30.06.2010 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2010 р.
за N 528/17823

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчу заохочувальну відзнаку "Почесна грамота Міністерства вугільної промисловості України"

1. Почесна грамота Міністерства вугільної промисловості України (далі - Почесна грамота) засновується для заохочення працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, за вагомий особистий внесок у забезпечення сталої роботи вугільної промисловості України, значні трудові досягнення і високий професіоналізм, а також у зв'язку з пам'ятними, ювілейними датами і професійними святами.
2. Почесною грамотою нагороджуються робітники, фахівці, службовці, керівники підприємств, установ і організацій вугільної промисловості України (далі - підприємство), працівники центрального апарату Мінвуглепрому, працівники та активісти організаційних ланок галузевих профспілок за умови безперервної роботи у вугільній галузі не менше трьох років.
3. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою здійснюється гласно в трудових колективах підприємств, де працює особа, яку представляють до заохочення.
4. Клопотання щодо представлення до відзначення працівника порушується адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства.
На кандидата до відзначення Мінвуглепрому подаються такі документи:
клопотання про нагородження Почесною грамотою;
нагородний лист, форма якого наведена у додатку до цього Положення, з обґрунтуванням доцільності відзначення працівника;
ксерокопія 1-ї сторінки паспорта кандидата.
Клопотання про нагородження працівника Почесною грамотою вноситься на ім'я Міністра вугільної промисловості України за підписом керівника та погодженням профспілкового комітету підприємства.
У клопотанні зазначаються конкретні заслуги та трудові досягнення працівника, що стали підставою для відзначення.
5. Про нагородження Почесною грамотою працівників центрального апарату Міністерства, підприємств, організацій та установ видається відповідний наказ Міністерства.
6. Підставами для нагородження Почесною грамотою є:
6.1 відповідальне ставлення до праці, виконання планових завдань, сприяння поліпшенню техніко-економічних показників роботи підприємства, вагомий особистий внесок у забезпечення сталої роботи вугільної промисловості України;
6.2 якісне і дострокове виконання виробничих завдань, впровадження передових форм і методів роботи.
7. В окремих випадках за вагомий особистий внесок у створення, впровадження, освоєння нової техніки і технології, прогресивних форм організації праці та управління, за мужність та ініціативу, виявлені під час ліквідації аварій і рятування людей, нагородження може провадитись без врахування стажу роботи.
8. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці на загальних зборах колективу.
9. Почесною грамотою можуть відзначатись працівники інших галузей народного господарства, органів державної влади за значний особистий внесок у забезпечення сталої роботи вугільної галузі.
10. У трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис про нагородження Почесною грамотою з відміткою номера і дати наказу про нагородження.
11. Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні цієї самої нагороди за нові заслуги, але не раніше ніж через три роки.
12. У разі втрати (псування) Почесної грамоти дублікат не видається.
Начальник Управління кадрів
та трудових ресурсів
О.Зінчук

Додаток
до Положення про відомчу
заохочувальну відзнаку
"Почесна грамота
Міністерства вугільної
промисловості України"

Форма нагородного листа

Міністерство вугільної промисловості України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
на нагородження Почесною грамотою Міністерства вугільної промисловості України
 1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________
                __________________________________
 2. Дата народження ______________________________________________
 3. Професія (посада) ____________________________________________
 4. Місце роботи (найменування підприємства, організації) ________
 _________________________________________________________________
 5. Стаж роботи у вугільній промисловості, всього__________ років,
 у тому числі на підземних роботах і в розрізах ____________ років
 6. Стаж роботи на даному підприємстві, всього_____________ років,
 у тому числі на підземних роботах і в розрізах ____________ років
 7. Раніше отримані відомчі нагороди і дата нагородження
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 8. Короткий опис виробничих досягнень і заслуг працівника, які
стали підставою для представлення до нагородження
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Представляється до нагородження Почесною грамотою Міністерства
вугільної промисловості України.
    М.П.             Керівник підприємства
        Підписи
    М.П.             Голова профспілкового комітету
     Виконувана робота з початку трудової діяльності
------------------------------------------------------------------
|Місяць, рік прийняття|  Посада із зазначенням підрозділу,   |
|  і звільнення   | підприємства, установи, організації, а |
|           | також центрального чи місцевого органу |
|           |       виконавчої влади       |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
------------------------------------------------------------------
 Інспектор з кадрів
 М.П.
 Дата заповнення нагородного листа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
30.06.2010 N 224

ЗРАЗОК

Почесної грамоти Міністерства вугільної промисловості України ( za528-10 )