БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.01.2004 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 89/8688
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 74 (z0304-14) від 27.01.2014 )

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби експортного контролю N 273 (z1214-04) від 13.09.2004 N 58 (z0691-09) від 01.07.2009 )
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (із змінами та доповненнями) та Указу Президента України від 17 квітня 2002 року N 342 (342/2002) "Питання Державної служби експортного контролю України" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю (далі - Інструкція), що додається.
2. Першому заступнику Голови Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтролю) Гришуткіну О.М. в 10-денний термін з дня набрання чинності цим наказом визначити відповідальних за облік та контроль надання звітів та відповідних документів, передбачених пунктом 2 статті 212-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , та їх взаємодію з відділом політико-правової експертизи та попередження правопорушень.
3. Заступнику Голови Держекспортконтролю відповідно до функціональних обов'язків:
1) забезпечити чітке дотримання з боку посадових осіб Держекспортконтролю законодавства в галузі державного експортного контролю при встановленні відповідальності фізичних осіб;
2) щоквартально здійснювати аналіз дотримання нормативних актів при адміністративному провадженні, оперативно вживати заходів для усунення виявлених недоліків і порушень.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 273 (z1214-04) від 13.09.2004 )
4. Заступнику Голови Держекспортконтролю відповідно до функціональних обов'язків, начальнику відділу політико-правової експертизи та попередження правопорушень Яковенку М.П. в 10-денний термін з дня набрання чинності цим наказом внести до функціональних обов'язків працівників цього відділу питання щодо організації та ведення відповідно до вимог Інструкції діловодства та звітності у справах про адміністративні правопорушення.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 273 (z1214-04) від 13.09.2004 )
5. Заступнику Голови Держекспортконтролю відповідно до функціональних обов'язків, начальнику відділу політико-правової експертизи та попередження правопорушень Яковенку М.П. організувати вивчення Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) , вимог цього наказу з прийняттям у всіх співробітників відділу заліків, а також організувати та провести в I кварталі 2004 року навчально-методичні заняття з начальниками управлінь та відділів Держекспортконтролю з питань оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі експортного контролю.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 273 (z1214-04) від 13.09.2004 )
6. Начальнику відділу забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю та розробки нормативних актів Відзіговській Т.В. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції цього наказу в установленому порядку.
7. Начальнику загального відділу Кудрі Л.І. наказ довести до відома співробітників Держекспортконтролю у триденний термін з дня його державної реєстрації.
8. Начальнику відділу інформаційних технологій Галілейському Ф.Ф. забезпечити розміщення цього наказу та затвердженої ним Інструкції на офіційній веб-сторінці Держекспортконтролю у 10-денний термін з дня його державної реєстрації.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держекспортконтролю Гришуткіна О.М.
Голова Державної служби
експортного контролю України
О.Легейда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
України
09.01.2004 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 89/8688

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю (далі - Інструкція) розроблена на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (далі - КУпАП), Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 830 (830-2007-п) (із змінами і доповненнями).
( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю України N 58 (z0691-09) від 01.07.2009 )
1.2. Інструкція визначає процедуру складання та обліку протоколів про вчинення адміністративного правопорушення громадянами та посадовими особами, оформлення справ про адміністративні правопорушення, передання їх органові, уповноваженому розглядати такі справи, та ведення обліку результатів розгляду матеріалів про адміністративні правопорушення.
1.3. Уповноважені посадові особи Держекспортконтролю мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю, установлені статтями 188-17 та 212-4 КУпАП (80731-10) .

2. Складання протоколів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

2.1. Про вчинення громадянином чи посадовою особою адміністративного правопорушення в галузі державного експортного контролю уповноважені на те посадові особи Держекспортконтролю складають на спеціальному бланку (додаток 1) Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (далі - Протокол).
2.2. Складати Протокол мають право посадові особи, визначені наказом Голови Держекспортконтролю чи його заступника.
2.3. Протокол заповнюється українською мовою розбірливим почерком. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписаний особою, відносно якої він складений.
2.4. У Протоколі зазначаються:
дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала Протокол;
відомості про особу-порушника:
пункт 1 - прізвище, ім'я та по батькові;
пункт 2 - число, місяць, рік і місце народження;
пункт 3 - громадянство;
пункт 4 - місце проживання особи на час учинення правопорушення;
пункт 5 - місце роботи;
пункт 6 - посада особи-порушника;
пункт 7 - чи є громадянин посадовою особою (чи виконує відповідні функції в галузі державного експортного контролю);
пункт 8 - якщо громадянин чи особа протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності, зазначаються дата та місце вчинення попереднього правопорушення, а також вид адміністративного стягнення;
пункт 9 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення, дата видачі й найменування підприємства, установи та організації, що його видали.
При викладенні обставин правопорушення зазначаються дата, час та місце його вчинення (підприємство, його підрозділ, дільниця тощо), повна назва та адреса підприємства, суть правопорушення, які саме норми законодавства у галузі державного експортного контролю не виконані або порушені.
Кожне правопорушення обґрунтовується, посилаючись на чинне законодавство.
У Протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність.
Громадянин чи посадова особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти прохання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову за справою.
Громадянин чи посадова особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Громадянин повідомляється про місце розгляду адміністративної справи.
У Протоколі зазначаються повна назва та адреса органу (відповідного суду), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю і приймати рішення про накладення адміністративного стягнення.
Протокол підписується громадянином чи посадовою особою-порушником та посадовою особою, яка його склала.
За наявності свідків правопорушення та потерпілих Протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи-правопорушника від підписання Протоколу про це робиться відповідна відмітка.
2.5. Протокол складається в усіх випадках вчинення адміністративних правопорушень у галузі державного експортного контролю.
2.6. Якщо адміністративне правопорушення в галузі державного експортного контролю вчинено кількома особами, то Протокол складається на кожну особу-правопорушника окремо.
2.7. Громадянин чи посадова особа, яка вчинила правопорушення, має право подати в Протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання та подавати заяви і клопотання. У разі коли особа-правопорушник викладає свої пояснення на окремому аркуші, у Протоколі про це робиться відповідна відмітка та додається аркуш з поясненнями.
2.8. Під час складання Протоколу громадянину чи посадовій особі, яка вчинила порушення, пропонується надати пояснення по суті скоєного правопорушення. У разі відмови від надання письмового пояснення у протоколі зазначається "(прізвище, ім'я, по батькові громадянина чи посадової особи, яка вчинила порушення) від надання пояснення по суті порушень, викладених у Протоколі, відмовився(лась)".
2.9. До Протоколу долучаються матеріали, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (акти перевірок, висновки експертів, письмові пояснення, повідомлення, листування з порушником тощо).
2.10. Кожен доданий до Протоколу документ повинен мати реквізити (дату, адресу, назву, підпис тощо) і відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.
2.11. Протокол направляється до суду. Копія протоколу зберігається у Держекспортконтролі та надається порушнику.
2.12. Оформлений протокол разом із доданими документами та супровідним листом за підписом Голови Держекспортконтролю або його заступника направляється до суду за місцем складення протоколу.

3. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

3.1. Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення конкретного громадянина чи посадової особи, формуються в одну справу про адміністративне правопорушення. Справа формується з другого примірника Протоколу, відповідних актів про результати перевірки, висновків експертів, письмових пояснень, повідомлень, листування з особою-правопорушником та інших документів.
Справа має бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою, з описом документів, що в ній зберігаються, з посиланням на номер аркуша (сторінки), завіряється підписом особи, яка склала Протокол, і передається на зберігання до архіву Держекспортконтролю.
Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.
3.2. Після направлення до суду одного примірника Протоколу, другий реєструється у журналі обліку в Держекспортконтролі матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю (далі - журнал), який складається за формою, визначеною у додатку 2 до цієї Інструкції.
3.3. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та підписаний посадовою особою, яка відповідає за діловодство в Держекспортконтролі, скріплений печаткою.
Начальник відділу
політико-правової експертизи
та попередження правопорушень
М.Яковенко

Додаток 1
до пункту 2.1
Інструкції з оформлення
матеріалів про
адміністративні
правопорушення в галузі
державного експортного
контролю
           (Державний Герб України)
      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N _____

про вчинення адміністративного правопорушення

 "__" _________ 20__ р.             _________________
                         (населений пункт)
   Я, __________________________________________________________
       (посада особи, яка склала протокол, її прізвище,
_________________________________________________________________,
            ім'я та по батькові)
від імені Державної служби експортного контролю України, керуючись
статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(нка):
   1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________
   2. Число, місяць, рік і місце народження ____________________
   3. Громадянство _____________________________________________
   4. Місце проживання _________________________________________
   5. Місце роботи _____________________________________________
   6. Посада особи-порушника ___________________________________
   7. Чи є посадовою особою ____________________________________
   8. Чи  притягався(лася)  раніше  до  адміністративної
відповідальності за адміністративні правопорушення  у  галузі
експортного контролю
__________________________________________________________________
    (дата вчинення попереднього правопорушення та вид
__________________________________________________________________
          адміністративного стягнення)
   9. Документ, що засвідчує особу _____________________________
                   (назва документа, коли і ким
__________________________________________________________________
           виданий, серія, номер)
вчинив(ла) правопорушення, що підпадає під ознаки  порушення,
передбаченого  частиною  __________  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення
__________________________________________________________________
       (зазначити дату, час та місце вчинення
__________________________________________________________________
   адміністративного правопорушення, повну назву та адресу
__________________________________________________________________
      підприємства, на якому працює правопорушник,
__________________________________________________________________
            суть правопорушення)
__________________________________________________________________
  (Кожне правопорушення обґрунтовується пунктом відповідного
__________________________________________________________________
            нормативного акта із
__________________________________________________________________
       зазначенням його повного найменування)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   10. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну
відповідальність за адміністративне правопорушення: ______________
__________________________________________________________________
   11. Факт порушення встановлених законодавством вимог у галузі 
експортного контролю підтверджують свідки:
 _______________________________            __________
 (прізвище, ім'я та по батькові)             (підпис)
 _______________________________            __________
 (прізвище, ім'я та по батькові)             (підпис)
   12. З протоколом ознайомлений(на) і мені роз'яснено мої права 
та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу  України про 
адміністративні правопорушення: ознайомлюватись з  матеріалами 
справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти прохання; при 
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого 
фахівця в галузі права, який за законом має право на надання 
правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи; 
виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися 
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 
провадження; оскаржувати постанову за справою.
 _____________________________ __________________________________
 (підпис особи-правопорушника)     (ініціали та прізвище
                    особи-правопорушника)
   13. Ваша адміністративна справа для розгляду буде направлена
до суду __________________________________________________________
              (зазначити якого)
   Про дату, час та місце розгляду Вашої справи Вас буде
сповіщено судом __________________________________________________
                (зазначити яким)
в установленому законом порядку.
   14. Пояснення та зауваження особи, яка притягається  до 
адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту 
протоколу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 
сім'ї  чи  близьких  родичів  особа, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, відповідно  до  статті  63 
Конституції України відповідальності не несе.
   15. Заяви, клопотання _______________________________________
   16. Підпис особи-правопорушника.
 _______________________  _______________________________________
    (підпис)          (ініціали, прізвище)
   17. Відмітка посадової особи, яка склала протокол,  про 
відмову від пояснень у протоколі або підписання протоколу особою 
правопорушника.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   18. До протоколу додаються: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   19. Підпис посадової особи, яка склала протокол.
 ______________________     __________________________________
    (підпис)            (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до пункту 3.2
Інструкції з оформлення
матеріалів про
адміністративні
правопорушення в галузі
державного експортного
контролю
         Титульна сторінка (обкладинка)

ЖУРНАЛ

обліку в Держекспортконтролі матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю 200__ рік

        Почато  "___"_____________ 20__ р.
        Закінчено "___"_____________ 20__ р.
 Ліва сторінка журналу
------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |  Прізвище та  |  Прізвище, ім'я та по  |
|з/п| реєстрації |ініціали посадової| батькові правопорушника та |
|  |  та N  |особи, яка склала |    його адреса     |
|  | справи, де | протокол, дата |              |
|  |зберігаються|   складання  |              |
|  | матеріали |   протоколу  |              |
|---+------------+------------------+----------------------------|
| 1 |   2   |     3    |       4       |
------------------------------------------------------------------
 Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------
|  Дата вчинення  |  Дата направлення  |  Дата розгляду  |
| правопорушення та | протоколу до суду (із | адміністративної |
| його суть (стисло) |  визначенням назви  | справи, прийняте |
|          |  суду), вихідний N  |   рішення   |
|--------------------+-----------------------+-------------------|
|     5     |      6      |     7     |
------------------------------------------------------------------
       Остання сторінка журналу (обкладинка)
         У цьому журналі пронумеровано й
        прошнуровано ___________ сторінок.
        Підпис особи, яка веде діловодство.
            ____________________
               (П.І.Б.)
               Печатка