БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2003 N 474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 95/8694

Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12) та з метою проведення комплексної оцінки великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід за племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої організації племінної роботи в галузі НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (додається).
1.2. Інструкцію з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві ( додається (z0096-04) ) .
1.3. Форми племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві (додаються):
форма N 1-мол "Картка племінного бугая" (za095-04) ;
( Форма N 1-мол із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
форма N 2-мол "Картка племінної корови" (zb095-04) ;
форма N 3-мол "Журнал реєстрації приплоду, вирощування та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід на 20__ рік" (zc095-04) ;
форма N 4-мол "Акт контрольного доїння корів від "__ "______ 20__ року" (zd095-04) ;
форма N 5-мол "Журнал оцінки вимені корів та інтенсивності молоковіддачі на 20__ рік" (ze095-04) ;
форма N 6-мол "Відомість вимірювання статей тіла корів" (zf095-04) ;
форма N 7-мол "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід" (zg095-04) ;
( Форма N 7-мол із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
форма N 8-мол "Відомість вимірювання статей тіла бугаїв" (zh095-04) ;
форма N 9-мол "Звіт про племінну цінність та результати використання бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід" (zk095-04) .
( Форма N 9-мол із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
2. Визнати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію по бонітуванню великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затверджену Науково-технічною радою Міністерства сільського господарства і продовольства України (протокол від 23 березня 1993 року N 7).
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В. за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр
С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
30.12.2003 N 474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2004 р.
за N 95/8694

ІНСТРУКЦІЯ

з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід

( У тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінено відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12) і визначає порядок проведення бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід.
1.2. Бонітування - комплексна оцінка тварин за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від форми власності, що мають племінних тварин.
1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу тварин, у залежності від якого визначається їх племінне та виробниче призначення.
1.4. Бонітування великої рогатої худоби проводять щорічно відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України.
1.5. Організацію та проведення бонітування забезпечують суб’єкти племінної справи у тваринництві.
( Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
1.6. Бонітування поголів’я великої рогатої худоби проводить комісія, до складу якої:
входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);
залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об’єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);
залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.
( Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )
1.7. Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід проводиться протягом року при досягненні тваринами певного віку.
1.8. Поголів'я великої рогатої худоби бонітують:
бугаїв - у віці 18 місяців та у 2-5 років на дату народження;
корів - після закінчення чергової лактації;
корів-первісток із незакінченою лактацією - за прогнозом молочної продуктивності;
молодняк - з 6-місячного віку.
Не бонітують молодняк віком до 6-ти місяців, тварин на відгодівлі та бугаїв з низькими показниками відтворювальної здатності.
1.9. Під час бонітування проводять:
перевірку ідентифікаційних номерів і за необхідності їх відновлення;
зважування тварин та узяття промірів відповідних статей екстер'єру;
перевірку показників відтворювальної здатності маточного поголів'я;
аналіз показників власної продуктивності тварин, продуктивності батьків та потомства, заповнення відповідних форм племінного обліку;
огляд тварин;
оцінку тварин за основними ознаками, які характеризують їх продуктивні та племінні якості;
присвоєння за основними ознаками комплексних класів: "еліта-рекорд", "еліта", I клас, II клас.
Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення II класу, зараховують до некласних.
1.10. Тварин, на яких відсутні необхідні дані племінного обліку, зараховують до неплемінних і не бонітують.
1.11. За результатами бонітування складається звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (форма N 7-мол (zg095-04) за станом на 1 січня кожного року, який подається підприємством (господарством):
до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;
до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної політики України, для зведення.
1.12. Організації (установи), визначені Міністерством аграрної політики України:
проводять аналіз результатів бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід у розрізі порід, напряму їх продуктивності та статевовікових груп;
оцінюють якість племінних (генетичних) ресурсів та рівень ведення селекційної роботи у стадах;
подають зведені дані та аналіз бонітування Міністерству аграрної політики України до 25 лютого кожного року;
розробляють заходи з удосконалення порід і стад.
1.13. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для розробки і коригування загальнодержавних програм селекції у молочному і молочно-м'ясному скотарстві.

2. Визначення породності тварин

Породність - це наявність у тварин успадкованих, типових для породи ознак.
2.1. Породність тварини визначають за даними породності її батьків з обов'язковим оглядом і урахуванням вираженості у тварин ознак породи. За породністю тварин розподіляють на чистопородних і помісних.
2.1.1. До чистопородних належать тварини:
а) що походять від батьків однієї породи, чистопородність яких підтверджується відповідними документами племінного обліку;
б) що одержані від чистопородних батьків споріднених порід з віднесенням до породи, яку поліпшують:
українська червоно-ряба молочна, голштинська (червоно-рябої масті);
українська чорно-ряба молочна, голштинська, чорно-ряба естонська, чорно-ряба датська, чорно-ряба литовська, чорно-ряба німецька, голландська та британо-фризька;
симентальська та монбельярдська;
червона степова, англерська, червона датська, червона естонська;
українська червона молочна, що створюється, голштинська (червоно-рябої масті), англерська, червона датська;
червона польська, червона датська, англерська;
лебединська, бура карпатська, бура молочна, що створюється, швіцька;
в) V-го покоління, що одержані при вбирному схрещуванні неспоріднених порід і мають виражений тип з віднесенням їх до поліпшуючої породи;
г) що поліпшені при ввідному схрещуванні від розведення помісей II-IV-го поколінь у залежності від вираженості типу з віднесенням до породи, яку поліпшують;
ґ) що одержані при відтворювальному схрещуванні після затвердження нової породи або внутрішньопородного типу.
2.1.2. До помісей належать тварини, що одержані від схрещування неспоріднених порід.
2.2. Ступінь породності тварин визначають за умовними частками кровності батьків (додаток 1).

3. Основні ознаки при визначенні класу тварин

3.1. Оцінку тварин під час бонітування проводять за ознаками:
корів - молочна продуктивність, тип будови тіла, жива маса, інтенсивність молоковіддачі, походження;
бугаїв - тип будови тіла, жива маса, інтенсивність росту, походження;
молодняку - походження, тип будови тіла, жива маса.
3.2. Ознаки оцінюють у певному віці тварини за результатами:
показників індивідуальної молочної продуктивності;
зважування;
оцінки типу будови тіла.
3.3. Оцінку тварин за походженням проводять за комплексним класом матері та розрядом племінної цінності батька, який установлюється за результатами оцінки за якістю потомства.

4. Оцінка тварин за індивідуальними якостями

4.1. Оцінку корів за молочною продуктивністю проводять за надоєм, кількістю молочного жиру та білка за 305 днів лактації чи скороченою закінченою лактацією тривалістю не менше 240 днів.
Оцінюють і бонітують:
корів-первісток за показниками фактичної молочної продуктивності закінченої лактації або прогнозованої, яку визначають шляхом множення молочної продуктивності за певний період на відповідний коефіцієнт;
корів з двома отеленнями і старше - за середніми показниками продуктивності усіх закінчених лактацій.
Для визначення кількості молочного жиру/білка (кг) за лактацію розраховують кількість "однопроцентного" молока шляхом множення вмісту жиру/білка (%) у молоці за кожен місяць лактації на місячний надій (кг). Кількість "однопроцентного" молока за всі місяці лактації ділять на 100.
Середній вміст жиру/білка в молоці дорівнює кількості молочного жиру/білка за лактацію, помноженій на 100 і поділеній на середній надій.
Середні показники продуктивності за усі лактації розраховують за сумою показників за окремі лактації, поділеною на число врахованих лактацій.
4.2. Оцінку типу будови тіла бугаїв і корів проводять за 100-бальною шкалою оцінки типу будови тіла (додатки 2 і 3). При огляді тварин кількість балів за окремі статі екстер'єру зменшують у залежності від їх розвитку, відповідності їх особливостям породи, наявності вад і дефектів екстер'єру (додаток 4), зазначаючи інформацію про наявність вад та дефектів будови тіла тварин у формах племінного обліку (форми N 1-мол (za095-04) і N 2-мол (zb095-04) .
4.2.1. За сумою одержаних балів бугаям і коровам виставляють оцінку:
90 балів і вище - "відмінно" (В);
85-89 балів - "дуже добре" (ДД);
80-84 бали - "добре з плюсом" (ДП);
75-79 балів - "добре" (Д);
65-74 бали - "задовільно" (З);
менше 65 балів - "незадовільно" (Н).
4.2.2. Результати оцінки типу будови тіла записують у форми племінного обліку (форми N 1-мол (za095-04) , N 2-мол (zb095-04) скорочено таким чином:
на першому місці - сума балів за тип будови тіла;
поряд у дужках - вік бугая у роках, корови у отеленнях.
4.3. Оцінку корів і бугаїв за живою масою проводять на основі мінімальних встановлених вимог (далі - стандарт породи) до кожної породи: для бугаїв - у певному віці; для корів - у залежності від числа отелень (додаток 5).
4.4. Інтенсивність молоковіддачі корів (ІМ, кг/хв) визначають шляхом ділення кількості отриманого вранці молока на тривалість доїння і виражають у кг/хв. Оцінку за показник встановлюють при визначенні комплексного класу (додаток 8).
4.5. Оцінку бугаїв молочно-м'ясних порід за інтенсивністю росту проводять за результатами зважування (форма N 3-мол (zc095-04) ).
4.6. Тип будови тіла молодняку оцінюють за 10-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, що одержує тварина за:
загальний вигляд і розвиток, - 3;
формат тулуба, - 4;
кінцівки і ратиці, - 3 бали.
4.6.1. Максимальну оцінку 10 балів тварина одержує за:
загальний вигляд і розвиток - достатня вираженість ознак породи, нормальний ріст, неперерозвинений, негрубий, міцний кістяк;
формат тулуба - відмінний об'єм грудей (глибина, ширина, відсутність перехвату за лопатками), пряма лінія верху (холка, спина, поперек, крижі), широкий і довгий таз;
кінцівки і ратиці - правильна постава без іксоподібності (наближеності у скакальних суглобах), розмету, відставленості ліктів, шаблистості, слоновості, слабкості бабок, дефектів ратиць, ознак артриту суглобів, кульгавості.
Кількість балів за окремі ознаки знижують у залежності від їх розвитку, вираженості, наявності вад і дефектів екстер'єру.
4.6.2. За сумою одержаних балів молодняку виставляють оцінку:
10 балів - "відмінно" (В);
9 балів - "добре" (Д);
7-8 балів - "задовільно" (З);
менше 7 балів - "незадовільно" (Н).
4.7. Оцінку молодняку за живою масою проводять на основі стандарту порід за живою масою (додатки 6, 7) для кожної породи у певному віці.

5. Визначення комплексного класу тварин

5.1. Визначення комплексного класу тварин проводять за 100-бальними шкалами (додатки 8, 12, 13). Максимальна кількість балів, що одержує тварина під час оцінки за ознаку, становить для:
племінних корів: молочна продуктивність - 70, тип будови тіла - 10, жива маса - 5, інтенсивність молоковіддачі - 5 і походження - 10;
племінних бугаїв молочних порід: тип будови тіла - 20, жива маса - 10 і походження - 70;
племінних бугаїв молочно-м'ясних порід: тип будови тіла - 20, жива маса - 10, інтенсивність росту - 10 і походження - 60;
племінних бугайців і ремонтних телиць: походження - 70, тип будови тіла - 10 і жива маса - 20.
5.2. За сумою одержаних балів тварин (племінні корови, племінні бугаї, племінні бугайці, ремонтні телиці) зараховують до класу:
85 балів і вище - "еліта-рекорд" (ЕР);
75-84 бали - "еліта" (ЕЛ);
65-74 бали - I клас (I К);
55-64 бали - II клас (II К).
Тварин, що одержали менше 55 балів, зараховують до некласних (НК).

6. Визначення комплексного класу племінних корів

6.1. Комплексний клас корів установлюють за сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки корів за комплексом ознак згідно з додатком 8 цієї Інструкції, стандарту порід за молочною продуктивністю (додатки 9, 10) та живою масою корів (додаток 5).
6.2. Рівень молочної продуктивності з урахуванням точності оцінки обчислюють за формулами:
за умови наявності інформації про вміст жиру та білка в молоці:
             k (МЖ + МБ )
                m   m
        МП  = -------------------- x 100;
         жб
               МЖ + МБ
                с   с
за умови відсутності інформації про вміст білка в молоці:
               k (МЖ )
                 m
        МП = -------------------- x 100,
         ж       МЖ
                 с
   де МП  - сумарна кількість молочного жиру і молочного білка
     жб
до стандарту породи, %;
   МП - кількість молочного жиру до стандарту породи, %;
    ж
   МЖ , МБ  - кількість молочного жиру і молочного білка
    m  m
відповідно за першу лактацію або середня за m лактацій, кг;
   МЖ , МБ  - стандарти породи за кількістю молочного жиру і
    с  с
молочного білка відповідно за першу лактацію або середня за m
лактацій , кг;
k - коефіцієнт поправки на точність оцінки, який змінюється залежно від числа лактацій (додаток 11).
6.3. Для корів-первісток із незакінченою лактацією комплексний клас визначають за прогнозом фактичної молочної продуктивності. У залежності від тривалості лактації при множенні використовують відповідний коефіцієнт: 90 днів - 2,59, 120 днів - 1,98, 150 днів - 1,63, 180 днів - 1,40, 210 днів - 1,25, 240 днів - 1,13, 270 днів - 1,05.
Таким самим чином визначають клас для первісток, що вибули до закінчення лактації.
Після закінчення лактації корів-первісток коригується клас корови за молочну продуктивність та клас її приплоду.
6.4. Для корів-первісток, що отелилися у віці 37 місяців та старше, стандарти порід за молочною продуктивністю підвищують на 10%.
6.5. Коровам, що відповідають вимогам класу "еліта-рекорд", з довічним надоєм 50 000 кг і більше присвоюють розряд племінної цінності "екстра" (ЕК) і вказують кількість одержаного молока в тоннах.
6.6. Коровам додатково нараховують 5 балів за кожну дочку класу "еліта-рекорд" і 2 бали - класу "еліта". Додаткові бали зараховують до загальної оцінки (у межах 100 балів).
6.7. Комплексний клас корів, що пробонітовані за даними 5-ти лактацій і вище, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

7. Визначення комплексного класу племінних бугаїв

7.1. Комплексний клас племінних бугаїв установлюють за сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки бугаїв за комплексом ознак згідно з додатком 12 та відповідно до стандарту порід за живою масою згідно з додатком 5 цієї Інструкції.
7.2. Комплексний клас бугаїв, що пробонітовані за даними 5 років і старше, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

8. Визначення комплексного класу молодняку

Визначення комплексного класу молодняку проводять на дату проведення бонітування.
8.1. Комплексний клас молодняку установлюють відповідно до стандарту порід за живою масою племінних бугайців, телиць і нетелей згідно з додатками 6 і 7 цієї Інструкції та сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки молодняку за комплексом ознак згідно з додатком 13.
8.2. Для нетелей у віці старше 24 місяців вимоги за живою масою ті самі, що і для корів-первісток.
8.3. Бугайців, що походять від матерів I і II класів, не бонітують.
8.4. Телиць, що народилися від матерів II класу і некласних, зараховують до класів не вище класу "еліта".

9. Заходи щодо поліпшення племінної справи

9.1. За результатами бонітування з урахуванням індивідуальних особливостей тварин та потреби в племінному молодняку для ремонту власного стада тварин розподіляють на такі групи:
селекційне ядро (СЯ);
корови виробничої групи (ВГ);
корови, що підлягають вибракуванню або виранжируванню (Б);
ремонтні телиці (РТ);
племінні бугайці (ПБ) та телиці для реалізації (ТР);
бугайці та телиці для відгодівлі (Б).
9.2. У племінних заводах із селекційного ядра виділяють кращих за походженням, типом і продуктивністю корів для замовного підбору:
серед корів-первісток - потенційні матері племінних бугайців (СЯ1);
серед повновікових корів - матері племінних бугайців (СЯ2).
9.3. За матеріалами бонітування розробляють плани закріплення бугаїв за маточним поголів'ям та замовних парувань, коригують програму якісного поліпшення стада, методи розведення, формування та розгалуження генеалогічної структури стада, об'єми реалізації та закупівлі племінних (генетичних) ресурсів у відповідності до програми селекції з певної породи.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
В.А.Пищолка

Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
з бонітування великої
рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

СТУПІНЬ

породності тварин за умовними частками кровності батьків

У дробових числах
Породність матері Породність батька
чистопо- родний (ч/п) IV покоління (15/16) III покоління (7/8) II покоління (3/4) I покоління (1/2)
Чистопородна (ч/п) ч/п ч/п IV (15/16) III (7/8) II (3/4)
IV покоління (15/16) ч/п IV (15/16) III (29/32) III (27/32) II (23/32)
III покоління (7/8) IV (15/16) IV (29/32) III (7/8) II (13/16) II (11/16)
II покоління (3/4) III (7/8) III (27/32) III (13/16) II (3/4) II (5/8)
I покоління (1/2) II (3/4) II (23/32) II (11/16) II (5/8) I (1/2)
У відсотках
Породність матері, % Породність батька, %
чистопо- родний (ч/п) IV покоління (93,75) III покоління (87,5) II покоління (75) I покоління (50)
Чистопородна (100) 100 100 IV (93,75) III (87,5) II (75)
IV покоління (93,75) 100 IV (93,75) III (90,62) III (84,37) II (71,87)
III покоління (87,5) IV (93,75) IV (90,62) III (87,5) II (81,25) II (68,75)
II покоління (75) III (87,5) III (84,37) III (81,25) II (75) II (62,5)
I покоління (50) II (75) II (71,87) II (68,75) II (62,5) I (50)

Додаток 2
до пункту 4.2 Інструкції
з бонітування великої
рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

типу будови тіла бугаїв

Ознаки і статі Вимоги до оцінки за вищим балом Вищий бал
Загальний вигляд Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молочних порід, достатнє поєднання їх із обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, конституція щільна, міцна; темперамент врівноважений 10
Розвиток Гармонійне поєднання усіх статей, чітко виражений статевий диморфізм, жива маса відповідає стандартам породи, екстер'єр типовий для породи та напряму продуктивності 10
Кістяк Міцний, але не грубий 10
Голова і шия Типові для породи, широка морда з великими відкритими ніздрями, міцні щелепи, шия плавно з'єднується з холкою і грудиною, чітко окреслені підгруддя та грудина, шкіра тонка, еластична, складчаста 10
Лінія верху (холка, спина, поперек) Холка широка, довга, рівна, клиноподібна для молочних порід; лопатки трохи нахилені назад і притиснуті до грудей; спина і поперек довгі, прямі, міцні, широкі 10
Груди Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна, еластична 10
Крижі Широкі у маклаках і сідничних горбах, довгі, вирівняні та майже прямі; кульшові суглоби високо і широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий 10
Кінцівки Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при огляді з боку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні 10
Ратиці Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під кутом 40-50 град., п'ятка висока 10
Статеві органи Сім'яники великі, об'ємні, рівномірно розвинені; мошонка простора; препуцій чистий; пеніс без дефектів 10
Сума балів 100

Додаток 3
до пункту 4.2 Інструкції
з бонітування великої
рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

типу будови тіла корів

Ознаки і статі Вимоги до оцінки за вищим балом Вищий бал
Загальний вигляд і розвиток Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молочних порід, достатнє поєднання їх з обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, пропорційний розвиток статей відповідно породних ознак, голова і шия типові для породи, жива маса відповідає стандарту породи, конституція щільна, міцна, кістяк міцний, але не грубий 10
Холка, спина, поперек, середня частина Холка довга, рівна, чітко виражена (клиноподібної форми для молочних порід), лопатки щільно прилягають до грудей; спина пряма, міцна; поперек широкий і майже горизонтальний; черево довге, глибоке, невідвисле, великої ємності 10
Груди Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна, еластична 10
Крижі Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних горбах, чітко окреслені; кульшові суглоби високі та широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий і негрубий 10
Кінцівки Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при огляді збоку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні 10
Ратиці Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під кутом 40-50 град., п'ятка висока 10
Вим'я Ванноподібне, симетричне, широке, щільно прикріплене до черева; дно трохи вище скакального суглоба, майже горизонтальне; м'яке, еластичне, значно спадає після видоювання; частки рівномірно розвинені; молочні вени великі, довгі, звивисті, розгалужені 10
Передня частина вимені Добре розвинена в глибину і ширину, значно поширена вперед, плавно переходить у задню частину та міцно прикріплена; частки не розходяться в боки і рівномірно розвинені 10
Задня частина вимені Добре розвинена, високо, широко і міцно прикріплена між стегнами; частки рівномірно розвинені з глибокою роздільною боріздкою між лівою і правою половинами 10
Дійки Циліндричної або трохи конічної форми, однакового оптимального розміру за довжиною (5-8 см) і діаметром (2-3 см), рівномірно розставлені під кожною чвертю, прямовисно спрямовані донизу 10
Сума балів 100

Додаток 4
до пункту 4.2 Інструкції
з бонітування великої
рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

ВАДИ І ДЕФЕКТИ ЕКСТЕР'ЄРУ

Ознаки і статі Вади і дефекти
Загальний вигляд і розвиток, вираженість особливостей породи, кістяк Загальна недорозвиненість; кістяк грубий чи перерозвинено ніжний; мускулатура рихла або слабко розвинена; будова тіла непропорційна і не відповідає напряму продуктивності; тип породи виражений слабо; низькорослість; голова дуже мала, вузька, важка, груба чи перерозвинена, "бичача" для корови чи "коров'яча" для бугая; шия коротка, груба, із товстими складками шкіри, вирізана й різко переходить у груди й плечі; підгруддя велике
Тулуб: холка, спина, поперек, середня частина Тулуб короткий, молочний трикутник виражений слабо, лопатки прилягають нещільно, плечі (лопатки) вивернуті; холка роздвоєна чи дуже гостра, низька, надмірно обмускулена; вузька відстань між ребрами, спина вузька, коротка, провисла або горбата; поперек вузький, провислий, дахоподібний; середня частина коротка, недостатні глибина і об'єм черева у корів, у бугаїв черево відвисле
Груди Неглибокі, вузькі, з перехватом і западинами за лопатками, об'єм грудей малий, недостатньо округлі передні ребра
Крижі Короткі, вузькі, звислі, маклаки низькі, корінь хвоста високий, запалий, шилозадість, дахоподібність
Кінцівки Зближеність у зап'ястках (іксоподібність), розмет грудних кінцівок, відставлені лікті, шаблевидні, слонова постава, зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок, перерозвинені стегна. Кістяк грубий; бабки слабкі (провислі)
Ратиці Дуже вузькі; торцева передня стінка; м'які, випукле дно, роздвоєні, низька п'ятка
Вим'я Дуже мале (примітивне), мішкоподібне, відвисле, із нерівномірно розвиненими частками (козяче); глибокі роздільні борозни між передньою та задньою частинами (перехват); м'ясисте, слабо залозисте, дно вимені ступінчасте; молочні вени малі, погано виражені
Передня частина вимені Глибокі (відвислі) або мілкі передні частки; вузька, коротка і слабо прикріплена до черевної стінки
Задня частина вимені Дуже мілка, відвисла, мало поширена назад; низьке прикріплення ззаду; підтримувальна зв'язка погано виражена
Дійки Дуже короткі або довгі, товсті або тонкі, кососпрямовані, олівцеподібні, пляшкоподібні, грушоподібні, зближені збоку або ззаду

Додаток 5
до пунктів 4.3, 6.1, 7.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою бугаїв і корів, кг

Порода Вік бугая Отелення корови
18 місяців років перше друге третє і старше
2 3 4 5 і старше
Айрширська 475 540 665 750 800 440 485 510
Англерська, червона датська 480 560 690 770 850 470 520 550
Білоголова українська 415 500 620 700 750 420 460 485
Бура карпатська 435 520 640 720 780 420 460 485
Голштинська 505 630 790 890 950 510 580 610
Джерсейська 400 450 550 620 670 420 460 485
Лебединська 480 595 730 830 900 470 525 560
Пінцгау 415 500 620 690 750 420 460 485
Симентальська, монбельярдська 510 640 800 900 960 500 560 600
Українська червоно-ряба молочна 490 620 780 880 940 500 560 600
Українська чорно-ряба молочна 485 610 770 860 930 490 550 590
Червона польська 415 500 620 700 750 420 460 485
Червона степова 475 535 670 740 810 460 500 520
Швіцька 485 595 730 830 900 480 540 570
Українська червона молочна 485 560 690 770 850 470 510 530
Бура молочна 490 600 760 860 920 500 560 600
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

Додаток 6
до пунктів 4.7, 8.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою племінних бугайців, кг

Порода Жива маса (кг) у віці (місяців)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Айрширська 175 200 226 253 281 310 340 369 396 421 443 461
Англерська, червона датська 180 205 231 258 286 315 345 374 401 426 448 466
Білоголова українська 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398
Бура карпатська 165 188 212 237 263 290 317 343 367 388 406 421
Голштинська 190 217 245 274 304 335 365 394 421 445 466 486
Джерсейська 160 184 209 234 258 281 302 322 340 356 371 386
Лебединська 180 205 231 258 286 315 345 374 401 426 448 466
Пінцгау 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398
Симентальська, монбельярдська 190 217 245 274 304 335 365 394 422 447 469 490
Українська червоно-ряба молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 407 433 456 475
Українська чорно-ряба молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 406 431 453 471
Червона польська 160 184 209 234 258 281 302 323 343 362 380 398
Червона степова 175 200 226 253 281 310 340 369 396 421 443 461
Швіцька 185 210 236 263 291 320 350 379 406 431 453 471
Українська червона молочна 180 208 231 258 286 315 345 374 405 428 450 468
Бура молочна 185 210 236 263 291 320 350 379 407 433 456 475
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

Додаток 7
до пунктів 4.7, 8.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

СТАНДАРТИ

порід за живою масою телиць і нетелей, кг

Порода Жива маса (кг) у віці (місяців)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Айрширська 153 169 186 203 219 235 250 265 280 295 310 325 340 354 368 382 385 408 410
Англерська, червона датська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Білоголова українська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Бура карпатська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Голштинська 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470
Джерсейська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Лебединська 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Пінцгау 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Симентальська, монбельярдська 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465
Українська червоно-ряба молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470
Українська чорно-ряба молочна 170 189 209 229 248 266 284 301 318 334 350 365 380 395 409 423 437 451 465
Червона польська 140 156 172 188 204 220 235 250 265 280 295 310 325 338 351 364 376 388 400
Червона степова 155 172 190 208 225 242 259 275 291 307 323 339 355 370 385 400 414 427 440
Швіцька 165 182 200 218 235 252 269 285 301 317 333 349 365 380 395 410 424 437 450
Українська червона молочна 160 178 195 215 230 245 262 278 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445
Бура молочна 175 194 214 234 253 271 288 305 322 338 354 370 385 400 414 428 442 456 470
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

Додаток 8
до пунктів 4.4, 5.1, 6.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

корів за комплексом ознак

1. Молочна продуктивність (% до стандарту породи) Кількість балів
сумарна кількість молочного жиру і білка: кількість молочного жиру:
170 і більше 200 і більше 70
160-169 190-199 65
150-159 180-189 62
140-149 170-179 59
130-139 160-169 56
120-129 150-159 53
110-119 140-149 50
100-109 130-139 47
90-99 120-129 44
80-89 110-119 41
70-79 100-109 38
60-69 90-99 35
2. Тип будови тіла
відмінно 10
дуже добре 9
добре з плюсом 8
добре 6
задовільно 3
3. Жива маса до стандарту породи, %
відповідає стандарту породи 5
95-99 3
4. Інтенсивність молоковіддачі, кг/хв
2,20 і більше 4
2,19-1,80 5
1,79-1,50 2
менше 1,50 0
5. Походження
комплексний клас матері:
"еліта-рекорд" 5
"еліта" 4
перший 3
другий 1
розряд племінної цінності батька:
поліпшувач - відмінно (П5) 5
поліпшувач - добре (П4) 4
поліпшувач - задовільно (П3) 3
нейтральний - плюс (Н+) 2
нейтральний - мінус (Н-) 1
Разом 100

Додаток 9
до пункту 6.1 Інструкції
з бонітування великої
рогатої худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

СТАНДАРТИ

порід за молочною продуктивністю корів за окремими лактаціями

Порода Надій, кг Вміст у молоці, % Молочний жир, кг Молочний білок, кг
перша друга третя і старше жиру білка перша друга третя і старше перша друга третя і старше
Айрширська 3250 3500 3800 4,1 3,4 133 143 156 111 119 129
Англерська, червона датська 3100 3500 3900 3,9 3,3 121 136 152 102 116 129
Білоголова українська 2600 3000 3400 3,8 3,3 99 114 129 86 99 112
Бура карпатська 2400 2750 3100 3,7 3,3 89 102 115 79 91 102
Голштинська 4200 4600 5000 3,6 3,2 151 165 180 134 147 160
Джерсейська 3000 3300 3600 5,0 3,7 150 165 180 111 122 133
Лебединська 2700 3150 3600 3,7 3,3 100 117 133 89 104 119
Пінцгау 2600 3000 3400 3,8 3,3 99 114 129 86 99 112
Симентальська, монбельярдська 2700 3100 3500 3,8 3,3 103 118 133 89 102 116
Українська червоно-ряба молочна 3200 3600 4000 3,7 3,3 118 133 148 106 119 132
Українська чорно-ряба молочна 3400 3800 4200 3,6 3,2 122 137 151 109 122 134
Червона польська 2600 3000 3400 3,7 3,3 96 111 126 86 99 112
Червона степова 2900 3300 3700 3,7 3,3 107 122 137 96 109 122
Швіцька 3100 3500 3900 3,7 3,3 115 130 144 102 116 129
Українська червона молочна 3100 3500 3900 3,7 3,3 115 130 144 102 116 129
Бура молочна 3200 3600 4200 3,8 3,3 122 137 160 106 120 139
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

Додаток 10
до пункту 6.1 Інструкції з
бонітування великої рогатої
худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

СТАНДАРТИ

порід за середніми показниками молочної продуктивності корів за ряд лактацій

Порода Надій, кг Молочний жир, кг Молочний білок, кг
перша і друга перша - третя перша - четве- рта і старше перша і друга перша - третя перша - четве- рта і старше перша і друга перша - третя перша - четвер- та і старше
Айрширська 3375 3500 3590 138 144 147 115 120 123
Англерська, червона датська 3300 3500 3600 128 136 140 109 116 119
Білоголова українська 2800 3000 3100 106 114 118 92 99 101
Бура карпатська 2550 2700 2800 94 101 103 84 90 92
Голштинська 4400 4600 4700 158 165 169 140 147 151
Джерсейська 3150 3300 3375 157 165 168 116 122 125
Лебединська 2950 3200 3275 109 117 121 97 105 108
Пінцгау 2800 3000 3100 106 114 118 92 99 101
Симентальська, монбельярдська 2900 3100 3200 110 118 121 95 109 105
Українська червоно-ряба молочна 3400 3600 3700 126 133 136 112 119 122
Українська чорно-ряба молочна 3600 3800 3900 130 137 142 115 122 125
Червона польська 2800 3000 3100 103 111 115 92 99 101
Червона степова 3100 3300 3400 114 122 126 102 109 112
Швіцька 3300 3500 3600 122 130 135 109 116 119
Українська червона молочна 3300 3500 3600 122 130 135 109 116 119
Бура молочна 3400 3666 3700 130 140 141 112 121 122
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 50 (z0380-17) від 10.02.2017 )

Додаток 11
до пункту 6.2 Інструкції з
бонітування великої рогатої
худоби молочних
і молочно-м'ясних порід

КОЕФІЦІЄНТИ

поправки на точність оцінки, що змінюється залежно від числа лактацій

Число лактацій (m) 1-2 1-3 1-4 1-5 1-m
Коефіцієнт (k) 1,051 1,067 1,082 1,092 1,097

Додаток 12
до пунктів 5.1, 7.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

племінних бугаїв за комплексом ознак

Ознаки Кількість балів
для молочних порід для молочно- м'ясних порід
1. Тип будови тіла
відмінно 20 20
дуже добре 18 18
добре з плюсом 15 15
добре 10 10
2. Жива маса до стандарту породи, %
105 і більше 10 10
100 - 104 5 5
3. Інтенсивність росту
середньодобовий приріст до 15-місячного віку, г: 1101 і вище - 10
951- 1100 - 5
4. Походження
а) комплексний клас матері:
"еліта-рекорд" 30 30
"еліта" 20 20
б) розряд племінної цінності батька:
поліпшувач - відмінно (П5) 40 30
поліпшувач - добре (П4) 35 25
поліпшувач - задовільно (П3) 20 20
Разом 100 100

Додаток 13
до пунктів 5.1, 8.1
Інструкції з бонітування
великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних
порід

ШКАЛА ОЦІНКИ

молодняку за комплексом ознак

Ознака Кількість балів
для бугайців для телиць
1. Походження
а) комплексний клас матері:
"еліта-рекорд" 30 30
"еліта" 25 25
перший 0 18
другий 0 10
б) розряд племінної цінності батька:
поліпшувач - відмінно (П5) 40 40
поліпшувач - добре (П4) 35 35
поліпшувач - задовільно (П3) 20 27
нейтральний - плюс (Н+) 0 17
нейтральний - мінус (Н-) 0 5
або клас батька:
"еліта-рекорд" 0 27
"еліта" 0 17
2. Тип будови тіла
відмінно 10 10
добре 9 9
задовільно 7 7
3. Жива маса до стандарту породи, %
105 і більше 20 20
100 - 104 15 15
95 - 99 10 10
90 - 94 0 5
Разом 100 100