БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОГО ТРУДОВОГО СТАЖУ

  1. Який порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій?

  2. Який порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній?

Який порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій?

Постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 затверджено новий порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій (далі — Порядок) відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон).

Відповідно до цього нормативного акту, порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії такий:

заяву про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їхніх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) та про відстрочення часу її призначення відповідно до Закону подає працівник (член його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації;

заяву про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їхніх сімей заявник подає особисто безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заяву подають батьки або опікун (піклувальник) за місцем їхнього проживання (реєстрації);

заяву про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії до органу, що призначає пенсію, подає заявник за місцем проживання (реєстрації), а за потреби — його законний представник (батьки або опікун (піклувальник) за місцем проживання (реєстрації) представника;

заяву про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо, подає пенсіонер (опікун, піклувальник) особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). При цьому в заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, зазначається адреса одержувача цієї частини пенсії;

заяву про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера одержувач подає до органів, що призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера;

заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікуна (піклувальника) не призначено, і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу;

заяву на запит пенсійної справи за новим місцем проживання пенсіонер подає до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

Звернення за призначенням пенсії може бути подано в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсію за віком і по інвалідності призначають незалежно від того, чи припинено роботу на час звернення за пенсією, чи вона продовжується.

Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додано не всі потрібні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо їх буде подано не пізніше трьох місяців від дня повідомлення про потребу подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які потрібно подати додатково, протягом трьох місяців не подано, пенсію за згодою особи призначають (відновлюють) за наявними документами. У подальшому, після надходження додаткових документів, пенсію перераховують у терміни, встановлені п. 4 ст. 45 Закону.

Особам, які одержують пенсії від інших органів і набули право на пенсію, що призначається органами Пенсійного фонду, пенсію призначають від дня звернення з урахуванням зазначеного вище (п. 5 Порядку). У такому самому порядку призначається пенсія відповідно до Закону особам, які одержують пенсію, призначену органами Пенсійного фонду, за іншими законами.

Виплата пенсії провадиться з урахуванням виплаченої пенсії за попереднім місцем отримання пенсії.

До заяви про призначення пенсії за віком потрібно додати такі документи (згідно з підпунктами п. 7 Порядку):

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику або документ про його відсутність;

б)  документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637. За період роботи, починаючи з 1 січня 2004 p., відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку.

За період роботи до 1 січня 1991 р. на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, в тому числі за спрощеною системою оподаткування, з 1 липня 2000 р. підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. За відсутності таких даних надається довідка органів податкової адміністрації про розмір єдиного чи фіксованого податку у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності, а для особи, яка працювала на загальній системі оподаткування, надається довідка органів податкової адміністрації про розмір чистого доходу у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності;

в)  довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу, а починаючи з 1 липня 2000 р.— індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за визначеною формою.

Особи, яким пенсію призначають відповідно до міждержавних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку, зазначену вище;

г)  документи про місце проживання (реєстрації) особи; ґ) такі документи, що засвідчують особливий статус особи:

  • посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі в бойових діях (у разі призначення пенсії згідно із абзацом шостим п. З Прикінцевих положень Закону);

  • довідка медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку (в разі призначення пенсії згідно з абзацом шостим п. З Прикінцевих положень Закону);

  • висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (в разі призначення пенсії згідно із абзацом шостим п. З Прикінцевих положень Закону);

  • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору І групи — сліпим (в разі призначення пенсії згідно із абзацом третім п. З Прикінцевих положень Закону);

  • документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики (в разі призначення пенсії згідно з абзацом другим п. З Прикінцевих положень Закону);

  • прсвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, форму якої затверджено постановою Державного Комітету СРСР з праці та соціальних питань від 09.03.88 р. № 122; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (в разі призначення пенсії за ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

  • документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інва-лідом (в разі призначення пенсії згідно з абзацами четвертим та п'ятим п. З Прикінцевих положень Закону та п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення»).

У разі звернення із заявою про відстрочення часу призначення, пенсії надаються документи, зазначені в наведених вище пунктах «а», «б» та «г».

До заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в наведених вище пунктах «а»—«г».

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

Якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював, подаються також документи, зазначені в наведених вище пунктах «а»—«г».

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника додаються документи померлого годувальника, перелічені в наведених вище пунктах «б»—«в».

Також надаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;

б)  свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

в)  довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

г)  свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі — РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

ґ) документи про вік померлого годувальника сім'ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;

д)  довідки вищих навчальних закладів І—IV рівня акредитації чи професійно-технічних навчальних закладів про те, що особи, зазначені у п. 2 ч. 2 ст. 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;

є) довідка про те, що чоловік (дружина), за їхньої відсутності — один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

є) документи про місце проживання (реєстрації);

ж)  документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

з)  експертний висновок щодо причинного зв'язку смерті годувальника з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їхньої інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

Якщо померлий військовослужбовець працював до призову на військову службу, подаються також документи, зазначені в наведених вище пунктах «б» і «в».

До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані документи, зазначені вище. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону.

Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому частиною ч. 4 ст. 42 Закону, але не звернувся за таким перерахунком, то подаються відповідні документи про стаж роботи та про заробітну плату після призначення пенсії.

До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, передбачених наведеними вище пунктами «а»— «г», «д», додаються також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється від дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, для проведення індексації пенсіонером протягом 10 днів органу, що призначає пенсію, надається довідка' про прийняття на роботу (навчання). Надалі подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

У разі призначення до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень надаються такі документи (згідно з підпунктами п. 13 Порядку):

а)  про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;

б)  документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі ст. 12—15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

в)  документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

г)  документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з п. «г» ст. 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

ґ) документи про надання статусу особи, яка живе, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі ст. 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);

д) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

є) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

є) документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»).

До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення пенсії, у зв'язку із зміною кількості членів сім'ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються документи, передбачені пп. «б», «в», «г» п. 7, п. 13 Порядку (зазначені вище).

У разі зміни групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи інвалідності.

Виплати раніше призначеної пенсії поновлюють за документами, що є у пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на момент призначення цього виду пенсії. У цьому випадку заробітну плату для обчислення пенсії визначають з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за календарний рік, що враховувався під час призначення (перерахунку) пенсії, виплата якої відновлюється. У такому самому порядку за бажанням пенсіонера здійснюється переведення з одного виду пенсії на інший.

У разі поновлення виплати раніше призначеної пенсії та переведення з одного виду пенсії на інший до наявних документів особа додає:

а)  документи про страховий стаж, не врахований у пенсійній справі, після призначення пенсії;

б)  довідку про заробітну плату особи за період страхового стажу, а починаючи з 1 липня 2000 р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;

в) документи про виникнення обставин, що впливають на розмір пенсії (наприклад, зміни кількості членів сім'ї, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних членів сім'ї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким К таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо).

Пенсії поновлюють за матеріалами, що є в пенсійній справі, із урахуванням додатково наданих документів.

При цьому, якщо особа надає довідку про заробітну плату, яка відповідає вимогам ч. 1 ст. 40 Закону, заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за календарний рік, який передує року поновлення виплати раніше призначеної пенсії чи переведенню з одного виду пенсії на інший.

У разі переведення на пенсію по інвалідності з іншого виду пенсії орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності.

Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються за іншим видом пенсії до органів, що призначають пенсію, надають документ, що підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з обліку за попереднім місцем отримання пенсії.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду; батьків-вихователів — угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу; патронатного вихователя — копія договору про патронат.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою ми організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами.

Якщо архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї, одержання від померлого годувальника допомоги, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, приймаються довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. За відсутності зазначених документів й неможливості їх одержання такі факти можуть встановлюватись у судовому порядку.

За документ, котрий засвідчує, що особі встановлено статус ветерана війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст. 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Підтвердженням можуть бути також документи, визначені Переліком документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.94 p. N 94).

За документ, котрий засвідчує, що особа визнана реабілітованою, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно зі ст. З Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особових справ на виселених осіб тощо), а за відсутності таких документів — довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту виселення.

За документ, котрий засвідчує, що особі надано статус особи, яка живе, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу виконавчої влади).

За документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї, а також рішення суду.

У разі призначення пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку (чотирнадцятирічного), з 1 січня 2006 р. — шестирічного (чотирнадцятирічного) віку, матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, а також, у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які виховали п'ятьох або більше дітей чи дитину-інваліда, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, приймаються:

а)  довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. За відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;

б)  довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та період її одержання.

За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспропорційним карликом, приймається довідка МСЕК.

За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються: трудова книжка та довідка податкових органів, що особа не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності і доходів від іншої діяльності не має. За відсутності трудової книжки — довідка податкових органів про те, що особа не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності і доходів від іншої діяльності не має, заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається також інформація відділу персоніфікованого обліку.

За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

Якщо особа має право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Закону, для визначення розміру пенсії за нормами Закону для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів, передбачених підпунктами «б» і «в» п. 7 Порядку (зазначені вище).

До заяви про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

Для виплати недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки.

Непрацездатними членами сім'ї, зазначеними у ч. 2 ст. 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.

У разі звернення опікуна (піклувальника) до заяви додається посвідчення опікуна (піклувальника) відповідно до додатка 3 до Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.99 за № 387/3680).

Інші члени сім'ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

Посадова особа підприємства (установи, організації) зобов'язана не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

Посадова особа у 10-денний термін від дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі потрібні документи і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, яка оформляється на пенсію (про що особа ставить свій підпис в поданні), і направляє до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи.

Який порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній?

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній .

Законодавством визначено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, а в разі відсутності її або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

Матеріали підготував ВАСИЛЬ МОРОЗ, юрист

Інформаційно-довідкова газета ЮРИСТ КОНСУЛЬТУЄ 22/2006