БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Забезпечення виконання договору про закупівлю

 
 
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником за договором про закупівлю.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про публічні закупівлі (ст.1) м. Київ, 25 грудня 2015 року № 922-VIII (див. текст) (922-19)
 
 
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, порука, депозит.
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку закупівлі товарів, робіт та послуг на залізничному транспорті на тендерній основі, зразка Положення про тендерний комітет з питань закупівлі товарів, робіт, послуг на залізничному транспорті (Порядок, розд.1) 12.04.2005 N 72-Ц (v0072328-05)
 
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, депозити та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до законодавства України.
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Рекомендованого Порядку страхування на тендерній основі на залізничному транспорті та Рекомендованого Положення про тендерний комітет з питань страхування на підприємствах залізничного транспорту України (Рекомендований Порядок страхування на тендерній основі на залізничному транспорті (додаток 1), розд.1) 14.02.2006 N 051-Ц (v0051328-06)
 
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов'язань за договором про закупівлю з переможцем на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості договору.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (Порядок, п.2) від 16 липня 2012 р. № 672 (див. текст) (672-2012-п) м. Київ
 
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання виконавцем відповідальному замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, уключаючи такі способи забезпечення, як перерахування коштів на рахунок замовника, банківська гарантія, порука тощо.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, п.3) 07.11.2013 № 440 (див. текст) (z2039-13)