БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Забезпечення якості

забезпечення якості
- комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (ст.1) м.Київ, 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР (39/95-ВР)
Забезпечення якості
- комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію (Вимоги, розд.2) 21.08.2003 N 108 (z0762-03)
Забезпечення якості
- комплекс заходів, що плануються і систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають вимогам нормативних документів.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження "Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу" (Основні положення, розд.3) 29.12.2004 N 198 (z0049-05)
Забезпечення якості
- усі заплановані систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція чи послуга відповідатиме встановленим вимогам до якості.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів (Правила, п.2) 20.09.2005 N 684 (z1545-05)
Забезпечення якості
- комплекс заходів, що плануються і систематично реалізовуються з метою досягнення впевненості в тому, що види діяльності, які здійснюються, відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах (Загальні положення, п.1.1) 29.05.2007 N 81 (z0605-07)
Забезпечення якості
- усі заплановані ліцензіатом систематичні дії, які забезпечують відповідність процедур променевої терапії вимогам норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії (Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови), п.1.1) 28.12.2007 N 193 (z0031-08)
Забезпечення якості
- комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються медичним закладом з метою досягнення впевненості у відповідності діагностичних та терапевтичних процедур з використанням ДІВ вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (Вимоги, п.1.2) 03.10.2008 N 166 (z1054-08)
Забезпечення якості
- усі заплановані систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція чи послуга відповідатиме встановленим вимогам до якості.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1 (Правила, п.1.3) 05.07.2010 N 430 (z0558-10)
Забезпечення якості
- складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано. (ІSO 9000:2000, ІDT).
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги (Єдиний термінологічний словник (Глосарій)) 20.07.2011 N 427 (v0427282-11)

Забезпечення якості

- всі види діяльності, що плануються та систематично виконуються в рамках системи якості, а також підтвердження, потрібні для створення достатньої впевненості у тому, що об’єкт буде виконувати вимоги щодо якості.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації" (Авіаційні правила України, розд.1, п.4) 09.03.2017 № 166 (z1092-17)
Забезпечення якості
є процесом виконання встановлених вимог щодо планування, здійснення і оформлення результатів контрольних заходів, що визначають якість їх проведення.
РАХУНКОВА ПАЛАТА Управління стратегічного розвитку, аналітики та стандартів РЕКОМЕНДАЦІЇ з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою (п.2.3) 10.11.2015 № 8-5 (vr8_5150-15) "Забезпечення якості" означає програму систематичних заходів контролю та інспекцій, яка здійснюється будь-якою організацією чи органом і спрямована на забезпечення достатньої впевненості в тому, що норми безпеки, які вимагаються у ВОПНВ (див. текст) (994_169) , дотримуються на практиці. Правила, додані до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)(п.1.2.1) 26.05.2000 (див. текст) (994_940)