БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Забруднення

Забруднення

- наявність або поява небезпечного фактора в харчовому продукті.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (ст.1) м. Київ, 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР (771/97-ВР)

Забруднення

- внесення або наявність (потрапляння або контамінація) забруднюючої речовини у харчовий(ому) продукт(і) або в об'єкт(ах), з яким(и) харчовий продукт контактує.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Державні гігієнічні правила і норми, п.1.4) 13.05.2013 № 368 (z0774-13) (див. текст) (z0774-13)
"Забруднення": викид речовин або енергії, що здійснюється безпосередньо або опосередковано людиною у водне середовище, що має наслідки, які можуть поставити під загрозу людське життя, зашкодити живим ресурсам і водній екологічній системі, завдати шко у місцям відпочинку чи спричинити незручності для інших законних видів використання води.
Директива Ради 76/464/ЄЕС "Про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства" від 4 травня 1976 року (ст.1) 4 травня 1976 року (див. текст) (994_964)

"Забруднення"
- скидання людиною, безпосередньо чи не безпосередньо, речовин або енергетичних ресурсів до водного середовища, в результаті яких завдається шкода здоров'ю людини, біологічним ресурсам і водній екосистемі, а також чиниться перешкода для інших легітимних способів використання води.

Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства" від 15 лютого 2006 року (ст.2) м. Страсбург, 15 лютого 2006 року (див. текст) (994_966)

"Забруднення"

- шкода, що її заподіяв забруднювач шляхом прямого або опосередкованого завдання шкоди довкіллю або створення умов, що призводять до такої шкоди фізичному середовищу або природним ресурсам.
ІНФОРМАЦІЯ УСТАНОВ, ОРГАНІВ, ОФІСІВ ТА АГЕНТСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Настанови щодо державної допомоги на охорону довкілля і розвиток енергетики на 2014-2020 роки (2014/C 200/01) (п.1.3) 28.06.2014 ( див. текст (984_009-14) )