БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Забруднююча речовина

Забруднююча речовина
- речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини.
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.1) м.Київ, 6 червня 1995 року N 213/95-ВР (213/95-ВР)
Забруднююча речовина
- речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону атмосферного повітря (ст.1) м. Київ, 16 жовтня 1992 року N 2707-XІІ (2707-12)
Забруднююча речовина
- будь-яка біологічна речовина, зокрема мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина (пестициди, токсини), залишки ветеринарних препаратів, у тому числі гормонів, заспокійливих і тиреостатичних речовин, антибіотиків, солі неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду або інші речовини, що перевищують максимальну межу залишків, встановлену міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями, і можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та людей.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ветеринарну медицину (ст.1) м. Київ, 25 червня 1992 року N 2498-XІІ (2498-12)
Забруднююча речовина
- будь-яка біологічна речовина, в тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ненавмисно потрапила до харчового продукту і становить загрозу безпечності харчового продукту.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (ст.1) м. Київ, 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР (771/97-ВР)
Забруднююча речовина
- речовина, яка привноситься у водний об'єкт у результаті господарської діяльності людини.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення (Правила, п.3) від 29 лютого 1996 р. N 269 (269-96-п) м.Київ
Забруднююча речовина
- речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я та стан навколишнього природного середовища.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Методика, п.1.5) 10.12.2008 N 639 (z0048-09)
Забруднююча речовина
- речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу (Правила, п.1.2) 06.02.2009 N 52 (z0327-09)
Забруднююча речовина
(ЗР) - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини та спричиняє погіршення якості води.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (Методика, п.1.7) 20.07.2009 N 389 (z0767-09)
Забруднююча речовина
- речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від використання палива на побутові потреби в домогосподарствах (Методика, розд.2) 22.04.2011 N 98 (v0098832-11)
Забруднююча речовина
- будь-яка біологічна речовина, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під загрозу безпечність та придатність харчового продукту.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Державні гігієнічні правила і норми, п.1.4) 13.05.2013 № 368 (z0774-13)

Забруднююча речовина

- будь-яка шкідлива речовина, що скидається з судна, визначення якої наведено у статті 2 Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку взаємодії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту (Порядок, п.2) від 17 липня 2019 р. № 670 (670-2019-п) м.Київ