БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Збитки

 
 
Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.224) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV (436-15) ( Господарський кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року).
 
Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.22) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15) (Цивільний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року)
 
 
Збитки - ступінь пошкодження застрахованого об'єкта у грошовому вимірі.
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВИЛА добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/ (розд. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ) N 19-1 (v19-1287-97) від 25.03.1997
 
Збитки - перевищення витрат підприємства над його доходами. Збитки призводять до зменшення власного капіталу.
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (розд.2) 28.07.2006 (див. текст) (n0005626-06)
 
Збитки - грошові або матеріальні витрати, здійснені суб'єктом господарювання всупереч вимогам чинного законодавства; втрата або пошкодження його майна; не одержані суб'єктом господарювання доходи, які б він одержав, якби зобов'язання боржника були виконані в межах строку позовної давності; придбання матеріалів та обладнання (послуг) за кошти від господарської діяльності без застосування проведення тендерів, за цінами, що перевищують середньогалузеві; реалізація власної продукції за цінами, що нижчі, ніж середньогалузеві.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України (Інструкція, розд.2) 06.12.2005 N 69 (v0069644-05)
 
Збитки - грошові або матеріальні витрати, здійснені суб'єктом господарювання всупереч вимогам чинного законодавства; втрата або пошкодження його майна; не одержані суб'єктом господарювання доходи, які б він одержав, якби зобов'язання боржника були виконані в межах строку позовної давності; придбання матеріалів та обладнання (послуг) за кошти від господарської діяльності без застосування проведення тендерів, за цінами, що перевищують середньогалузеві; реалізація власної продукції за цінами, що нижчі, ніж середньогалузеві.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України (Інструкція, п.2) 22.02.2007 N 112 (v0112555-07)
 
Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені на підконтрольних об'єктах, втрата або пошкодження майна, а також неодержані доходи, які вони одержали б, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління (Інструкцію, розд.2) 08.06.2007 N 200 (v0200644-07)
 
Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені підконтрольним об'єктом контрольного заходу, втрата або пошкодження його майна, а також неодержані ним доходи, що б він одержав, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних заходів Контрольно-ревізійним управлінням Мінпраці (Інструкція, п.1.2) 10.08.2007 N 429 (v0429203-07)
 
Збитки - грошові або матеріальні витрати, здійснені суб'єктом господарювання всупереч вимогам чинного законодавства; втрата або пошкодження його майна; неодержані суб'єктом господарювання доходи, які б він одержав, якби зобов'язання боржника були вик нані в межах строку позовної давності; придбання матеріалів та обладнання (послуг) за цінами, що перевищують ціни, які визначені за результатами торгів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України (Порядок, розд.2) 01.04.2009 N 202 (v0202282-09)