БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Опромінення

 
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання, яке може бути зовнішнім опроміненням внаслідок практичної діяльності від джерел іонізуючого випромінювання поза тілом людини або внутрішнім опроміненням від джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться всередині тіла людини.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання (ст.1) м. Київ, 14 січня 1998 року N 15/98-ВР (15/98-ВР) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2397-III (2397-14) від 26.04.2001 )
 
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму (внутрішнє опромінення).
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіа- ційної безпеки України (НРБУ-97)" ( Додаток 11 ) N 62 від 01.12.97 м.Київ (див. текст) (v0062282-97)
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення). Розрізняють:
аварійне - непередбачуване підвищене опромінення персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії;
виробниче - опромінення працівників у рамках практичної діяльності від будь-яких індустріальних та природних джерел іонізуючих випромінювань;
внутрішнє - опромінення організму людини (його окремих органів і тканин) джерелами іонізуючих випромінювань, які знаходяться в самому тілі;
зовнішнє - опромінення організму людини джерелами іонізуючих випромінювань, що знаходять поза тілом;
медичне - це опромінення пацієнтів унаслідок медичних обстежень чи лікування, а також добровольців;
потенційне - опромінення персоналу та населення, яке розглядається при проектуванні практичної діяльності і яке реалізується безпосередньо після деякої незапланованої нормальним технологічним процесом критичної події, ймовірність виникнення якої не перевищує 1 * 10(-2) рік(-1);
поточне - опромінення персоналу та населення, яке у межах передбаченого проектом технологічного процесу завжди супроводжує (або з високою ймовірністю може супроводжувати) практичну діяльність;
професійне (пролонговане) - особлива форма виробничого опромінення персоналу у випадку його контакту з індустріальними та природними техногенно-підсиленими джерелами іонізуючих випромінювань у рамках передбачених проектом радіаційно-ядерних технологій;
рекомендований рівень медичного - величина дози, потужності дози чи радіоактивності, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України для типових рентгенологічних і радіологічних діагностичних і терапевтичних процедур з урахуванням кращого світового і вітчизняного технічного і методичного рівнів;
референтна тривалість - сумарна тривалість зовнішнього опромінення і надходження радіонуклідів протягом одного року;
хронічне - опромінення протягом тривалого часу, як правило, більше одного року.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА, п.1.13) 02.02.2005 N 54 (z0552-05)
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення).
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження методичних вказівок "Радіаційно-гігієнічне регламентування проведення робіт на об'єктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ)" (Методичні вказівки, п.1.9) 11.01.2007 N 3 (v0003282-07)
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться в середині організму людини (внутрішнє опромінення).
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС (Інструкція, п.1.2) 21.02.2007 N 85 (v0085666-07)
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, які перебувають поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що перебувають всередині організму людини (внутрішнє опромінення).
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) (розд.АБРЕВІАТУРИ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ) 12.07.2000 N 116 (v0116488-00)
 
Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення) (Державні санітарні правила "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.02.2005 N 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за N 552/10832).
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативнорятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуальн ого захисту у зонах хімічного та радіоактивног о забруднення (Методичні рекомендації, розд.2) 07.08.2009 N 551 (v0551666-09)