БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Ведення обліку ядерного матеріалу

 
 
Ведення обліку ядерного матеріалу - практика здійснення процедур обліку та контролю ядерного матеріалу, що застосовується експлуатуючою організацією і Державною системою обліку та контролю ядерного матеріалу (ДСОК), зокрема, щоб задовольнити вимоги угоди про застосування гарантій між МАГАТЕ та державою; застосовується МАГАТЕ для незалежної перевірки точності інформації з обліку ядерного матеріалу в записах установки та в звітах ДСОК, що подаються МАГАТЕ. Ведення обліку ядерного матеріалу може включати:
на рівні установки:
а) розділення операцій з ядерним матеріалом між зонами балансу матеріалу (ЗБМ);
б) ведення записів про кількості ядерного матеріалу в кожній ЗБМ;
в) вимірювання та запис усіх передач ядерного матеріалу з однієї ЗБМ в іншу або змін у кількості ядерного матеріалу всередині ЗБМ у результаті ядерного виробництва чи ядерних втрат;
г) періодичне визначення кількості матеріалу, що є в кожній ЗБМ, шляхом проведення фізичної інвентаризації;
д) підведення балансу матеріалу за проміжок часу між двома послідовними фізичними інвентаризаціями, а також розрахунок неврахованої кількості матеріалу (НКМ);
е) виконання програми контролю вимірювань з метою визначення точності вимірювань і калібрувань, правильності зареєстрованих вхідних даних та даних партії;
є) порівняння розрахованої НКМ з величиною границі похибки для виявлення будь-яких незаписаних втрат або випадкових збільшень;
ж) аналіз інформації з обліку з метою встановлення причин і величин похибок при реєстрації невиміряних втрат, аварійних втрат та невиміряної кількості матеріалу, що залишається в установці
на рівні ДСОК:
а) підготовка та подання МАГАТЕ в установленому порядку звітів з обліку ядерного матеріалу;
б) забезпечення правильного виконання звітів та процедур обліку;
в) забезпечення доступу інспекторів МАГАТЕ та координація заходів, якщо це потрібно, щоб надати можливість МАГАТЕ виконувати діяльність з перевірки;
г) перевірка виконання експлуатуючими організаціями вимог ДСОК з обліку ядерного матеріалу
на рівні МАГАТЕ:
а) незалежна перевірка інформації з обліку ядерного матеріалу в записах установок і звітах держави та постійне проведення інших видів діяльності, передбачених угодами про застосування гарантій;
б) визначення ефективності ДСОК;
в) складання заяв про діяльність МАГАТЕ з перевірки в державі.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)