БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Великі підприємства

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.63) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV (436-15)
"Великі підприємства" означає підприємства, які не підпадають під визначення малих та середніх підприємств.
ІНФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ, ОРГАНІВ, БЮРО ТА АГЕНТСТВ ВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності (2014/C 198/01) (п.15) 27.06.2014 ( див. текст (984_006-14) )