БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Верифікація

Верифікація

- порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (ст.3) м. Київ, 20 листопада 2012 року № 5492-VІ (5492-17)
Верифікація
- процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій (Загальні положення, розд.2) 19.11.2007 N 162 (z0056-08)
Верифікація
- експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку.
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації (Положення, п.1.3) 23.06.2008 N 100 (z0651-08)
Верифікація
- перевірка та підтвердження звіту про обсяги скорочення антропогенних викидів парникових газів, досягнуті в результаті реалізації проекту спільного впровадження, з видачею верифікаційного висновку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів (Порядок, п.2)від 22 лютого 2006 р. N 206 (206-2006-п) м.Київ
Верифікація
- процедура підтвердження перевірянням та забезпеченням об'єктивних доказів того, що встановлені вимоги виконано.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку планування, формування, створення, функціонування, супроводження, систематизації електронних інформаційних ресурсів Міністерства економіки України та доступу до них (Порядок, п.1.2) 16.07.2010 N 854 (v0854665-10)
Верифікація
(від лат. verus - істинний, facere - робити) - методичний підхід, який застосовують для підтвердження отримання специфічного результату щодо наявності ВІЛ-інфекції на підставі надання об'єктивних доказів наявності захворювання.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення (Порядок, п.1) 21.12.2010 N 1141 (z0319-11)
Верифікація
- незалежна оцінка правильності проведення інвентаризації парникових газів, яка може виконуватися незалежними експертними організаціями.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки методик для інвентаризації викидів парникових газів від антропогенних джерел (Методичні рекомендації, розд.2) 05.10.2009 N 73 (v0073672-09)
Верифікація
- підтвердження шляхом аналізу та подання об'єктивних доказів того, що результати, отримані на кожній стадії розробки, відповідають цілям і вимогам, що були задані на попередніх стадіях.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій (Вимоги, п.2) 22.07.2015 № 140 (z0954-15)
Верифікація
- перевірка шляхом обстеження та надання об'єктивних доказів дотримання визначених вимог.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (Вимоги, п.1.9) 01.10.2012 № 590 (z1704-12)

Верифікація

- комплекс заходів із збору, проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (Порядок, п.2) від 18 лютого 2016 р. № 137 (137-2016-п) м.Київ

Верифікація

- комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб'єктів надання інформації.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат (Порядок, п.2) від 18 лютого 2016 р. № 136 (136-2016-п) м.Київ

Верифікація

- процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення (Загальні положення, розд.1, п.6) 01.08.2017 № 279 (z1045-17)

Верифікація

- комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться у центральній базі даних, з відомостями, отриманими від органів державної влади, відомостями з державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання електронної системи охорони здоров'я(Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я, п.2) від 25 квітня 2018 р. № 411 (411-2018-п) м.Київ

Верифікація

- процес перевірки відповідності інформації, що вноситься до ЄДЕБО, інформації та документам, що містяться в ЄДЕБО.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти (Положення, розд.1, п.2)08.06.2018 № 620 (z1132-18)

Верифікація

- процедура підтвердження комісією з питань обліку майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей даних, внесених заявником до Реєстру.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей (Порядок ведення Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, п.2) від 26 червня 2019 р. № 580 (580-2019-п) м.Київ

Верифікація

- підтвердження за допомогою надання об'єктивних свідчень того, що встановлені вимоги виконано.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Обслуговування аеронавігаційною інформацією" (Авіаційні правила України, розд.1, п.4) 13.05.2019 № 582 (z0760-19)