БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Вертикальні узгоджені дії суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів

Вертикальні узгоджені дії суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів

- узгоджені дії, в яких беруть участь два або більше суб’єктів господарювання, що в межах таких узгоджених дій діють на різних рівнях ланцюга виробництва або постачання, та учасники яких можуть купувати, продавати або перепродавати окремі товари (далі - вертикальні узгоджені дії).
Не визнаються вертикальними узгодженими діями договори доручення або комерційне посередництво (агентська діяльність), якщо повірений (комерційний агент) у зв’язку з такою діяльністю не несе або несе лише незначні комерційні та/або фінансові ризики.
Договори доручення або комерційне посередництво (агентська діяльність) визнаються вертикальними узгодженими діями, якщо повірений (комерційний агент) у зв’язку з такою діяльністю несе істотні комерційні та/або фінансові ризики, зокрема якщо він відповідає хоча б одній з таких умов:
несе витрати на постачання/придбання товарів (за винятком транспортних витрат, якщо вони відшкодовуються суб’єктом господарювання, якого представляє повірений (комерційний агент));
зобов’язаний нести витрати на рекламу суб’єкта господарювання, якого представляє;
зберігає за власний рахунок або на власний ризик запаси товарів суб’єкта господарювання, якого представляє (за винятком відповідальності повіреного (комерційного агента) за втрату (нестачу) або пошкодження таких товарів);
забезпечує за власний рахунок ремонтні послуги або гарантійне обслуговування після продажу товару;
несе особливі витрати на обладнання, приміщення або навчання персоналу (за винятком випадків, коли такі витрати повністю відшкодовуються суб’єктом господарювання, якого представляє повірений (комерційний агент));
бере на себе відповідальність перед третіми сторонами за шкоду, завдану споживачам проданими товарами (за винятком настання у повіреного (комерційного агента) такої відповідальності на підставі законодавства);
бере на себе відповідальність за неспроможність покупців оплатити товар (за винятком настання відповідальності повіреного (комерційного агента) за власне недбальство або бездіяльність);
несе інші витрати та ризики у зв’язку із заходами, яких згідно з вимогами суб’єкта господарювання, якого він представляє, має бути вжито на тому самому товарному ринку (за винятком випадків, коли такі витрати повністю відшкодовуються суб’єктом господарювання, якого представляє повірений (комерційний агент)).
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України (Типові вимоги до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів, розд.1, п.2) 12.10.2017 № 10-рп (z1364-17)