БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Вибухові речовини

Вибухові речовини
- хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення (ст.1) м.Київ, 23 грудня 2004 року N 2288-ІV (2288-15)
Вибухові речовини
- тверді, рідкі чи газоподібні речовини або суміші речовин, які при їх використанні як первісного, прискорювального або головного заряду в боєголовках, пристроях для руйнування та в інших військових цілях детонують.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (Порядок, розд. Загальні примітки) від 20 листопада 2003 р. N 1807 (1807-2003-п) м.Київ
Вибухові речовини
- хімічні сполуки або суміші таких речовин, що під дією певних зовнішніх впливів здатні до вибуху.
Примітка. Розрізняють три основні групи вибухових речовин (ВР): - ініціюючі ВР - високочутливі до зовнішньої дії; їх вибух детонує бризантні та метальні речовини; до ініціюючих ВР відносять гримучу ртуть, азид свинцю, тенерес (ТНРС) - бризантні ВР - що вибухають під впливом ініціюючих речовин та здатні дробити, руйнувати предмети, що стикаються з ними; до бризантних ВР відносять гексоген, тен, тетрил, тротил, мелініт, пластид; - метальні ВР - різні види порохів: чорний димний, бездимний піроксиліновий та нітрогліцериновий.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)
Вибухові речовини
- хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України (Інструкція, п.1.3) 09.07.2014 № 653 (z0870-14)

Вибухові речовини

- це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впливом зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та виділенням тепла. До них належать амоніти, амонали, тротил, вибухові напівпродукти утилізації - порохи тощо.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (Інструкція, розд.1, п.2) 16.01.2019 № 17 (z0139-19)
"Вибухові речовини" означають вибухові продукти, широко відомі як "пластичні вибухові речовини", в тому числі вибухові речовини в гнучкій або еластичній листовій формі, як вони визначені в технічному додатку до цієї Конвенції.
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення (ст.1) м.Монреаль, 1 березня 1991 року (див. текст) (995_016)