БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Транскордонне співробітництво

Транскордонне співробітництво
- спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин в Україні і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про транскордонне співробітництво (ст.1) м.Київ, 24 червня 2004 року N 1861-ІV (1861-15)
Для цілей цієї Конвенції "транскордонне співробітництво" означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін, та на укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення домовленостей. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції територіальних общин або властей, визначеної внутрішнім законодавством. Межі та характер такої компетенції цією Конвенцією не змінюються.
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (ст.2) м.Мадрід, 21 травня 1980 року (див. текст) (995_106)
"Транскордонне співробітництво" означає співробітництво митних органів Договірних Сторін, здійснюване через їхні відповідні кордони.
Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин (ст.1) м. Брюссель, 27 червня 2003 року (див. текст) (976_011)