БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Третя особа

Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у зв'язку з тим, що рішення може суттєво зачепити її права та інтереси, охоронювані цим Законом. Про визнання третьою особою органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції (ст.39) м.Київ, 11 січня 2001 року N 2210-ІІІ (2210-14)

Третя особа

- будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист персональних даних (ст.2) м. Київ, 1 червня 2010 року N 2297-VІ (2297-17)

Третя особа

- це особа-боржник за кредитним договором, в інтересах якої укладається договір про заставу, коли Заставодавцем виступає майновий поручитель.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯ Про Методичні рекомендації по застосуванню банками Закону України "Про заставу" (п.2.) від 08.10.93 N 23015/11 (v5_11500-93)

Третя особа

- фізична або юридична особа, інша ніж страховик або страхувальник, перед якою існують зобов'язання з відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок будівництва, і на користь якої здійснюється страхове відшкодування. Не відносяться до третіх осіб фізичні особи, які виконують роботу на основі трудового договору (контракту) з страхувальником (вигодонабувачем), працюють за цивільно-правовим договором на території страхового покриття і діють під контролем страхувальника (вигодонабувача).
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Додаток до наказу Мінрегіонбуду 30.05.2008 N 230. РЕКОМЕНДАЦІЇ зі страхування ризиків у будівництві (п.2) 30.05.2008 N 230 (v0230661-08)

Третя особа

- будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про персональні дані Держенергоефективності України (Положення, п.2.1) 10.01.2012 N 1 (v0001824-12)
"Третя особа" означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, іншу ніж орган публічної влади.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE)(ст.3) м.Страсбург, 14 березня 2007 року ( див. текст (984_002-07) )