БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Упаковка

Упаковка

- пачка, коробка чи будь-яке інше упакування тютюнових виробів для їх реалізації (крім транспортної тари), за винятком прозорих обгорток, що застосовуються в роздрібній торгівлі.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення (ст.1) м.Київ, 22 вересня 2005 року N 2899-ІV (2899-15)

Упаковка

- технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат у процесі його обігу, а довкілля - від забруднень.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ 16-2000) ( Інструкція, п.2 ) N 315 (z0393-00) від 17.05.2000 м.Київ

Упаковка

- технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля - від забруднен.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) (Порядок, п.2) N 224 (z0866-01) від 02.09.2001

Упаковка

- контейнер, з розміщеним в ньому ядерним матеріалом або відходами ядерного матеріалу.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)

Упаковка

- пакувальний комплект з розміщеними в ньому ЯМ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (Загальні положення, п.7) 06.09.2010 N 112 (z1082-10)

Упаковка

- транспортний пакувальний комплект з розміщеним у ньому ядерним паливом, підготовлений для транспортування.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом (Вимоги безпеки, розд.1, п.8) 21.06.2019 N 269 (z0833-19)
"Упаковка" означає завершений продукт операції упаковування, що складається з тари, великогабаритної тари чи КСВМВ і їхнього вмісту, підготовлений для відправлення. Цей термін включає посудини для газів, визначені в цьому розділі, а також вироби, які внаслідок їхнього розміру, ваги чи конфігурації можуть перевозитися не упакованими чи перевозитися в рамах, решетуваннях чи транспортно-завантажувальних пристосуваннях.
На борту суден цей термін охоплює також транспортні засоби, контейнери (у тому числі знімні кузови), контейнери-цистерни, переносні цистерни, транспортні засоби-батареї, автоцистерни та багатоелементні газові контейнери (БЕГК).
Цей термін не застосовується до вантажів, що перевозяться навалом/насипом у трюмах суден, і до речовин, що перевозяться в цистернах у танкерах.
Примітка. Стосовно радіоактивних матеріалів див. підрозділ 2.2.7.2.
Правила, додані до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)(п.1.2.1) 26.05.2000 (див. текст) (994_940)
"Упаковка" означає обгортку, що містить яйця класу А або B, за винятком транспортної упаковки та контейнерів промислових яєць.
Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 "Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 про стандарти продажу для яєць" від 23 червня 2008 року (ст.1) 23 червня 2008 року (див. текст) (994_a26)