БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Уповноважена особа

Уповноважена особа

- третя особа, уповноважена законом, якій делеговано здійснення окремих видів державного контролю від імені компетентного органу.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ( ст.1) м. Київ, 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР (771/97-ВР)

Уповноважена особа

- офіційний ветеринарний лікар, уповноважений ветеринар, працівник бійні, уповноважений на виконання обов'язків помічника державного ветеринарного інспектора, уповноважена лабораторія, яким компетентним органом відповідно до цього Закону надано повноваження щодо здійснення визначених цим Законом окремих заходів державного контролю.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин ( ст.1) м. Київ, 18 травня 2017 року № 2042-VIII (2042-19)

Уповноважена особа

- УЄФА як особа, що здійснює продаж квитків на фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, а також особи, яким право на продаж квитків надано безпосередньо УЄФА.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 ( ст.1) м. Київ,22 травня 2018 року № 2444-VIII (2444-19)

Уповноважена особа

- працівник чи службова особа члена ПФТС, уповноважена вводити інформацію в ПФТС, вести переговори і укладати угоди по цінних паперах. Уповноважена особа підлягає реєстрації Асоціацією.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Арбітражний кодекс (п.1.7) N 3 (v0003211-96) від 30.10.96 м.Київ АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Кодекс професійної відповідальності членів Асоціації Позабіржова Фондова Торговельна Система (п.1.1) від 25.04.97 N 6 (n0002699-97) м.Київ

"Уповноважена особа"

- особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів та транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ Н А К А З Про затвердження тимчасової Технологічної схеми освідчення транспортних засобів та оформлення свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами (Технологічна схема, п.1.2.3) 03.12.2002 N 823 (v0823483-02)

Уповноважена особа

- визначений за результатами конкурсу громадянин або юридична особа, з якою відповідний центральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про управління корпоративними правами держави (Положення, п.1) від 15 травня 2000 р. N 791 (791-2000-п) м.Київ

Уповноважена особа

- посадова особа уповноваженого підрозділу аеропорту або експлуатанта, яка має повноваження щодо організації контролю, обліку та подачі звітності стосовно регулярності, методики оцінки.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Порядку обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України (Порядок, розд.3) 24.10.2005 N 792 (z1490-05)

Уповноважена особа

- уповноважений представник учасника біржових торгів - фізична особа, яка від імені учасника торгів оголошує заявки та укладає біржові угоди.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" ПРАВИЛА ДП "Фондова біржа ПФТС" (розд.2) 11.07.2006 N 2.1 (v02_1211-06)

Уповноважена особа

- працівник учасника торгів, який пройшов сертифікацію в ПФТС та уповноважений вести переговори та укладати угоди по цінних паперах в ПФТС.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Р І Ш Е Н Н Я Про Торговий кодекс ПФТС (Торговий кодекс, розд.1) 19.12.2002 N 4 (vr004211-02)

Уповноважена особа

- учасник договору (контракту) про спільну діяльність (далі - договір про спільну діяльність) - юридична особа, зареєстрована в Україні відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприє ців" (далі - Закон), або її філія, яка є платником податку на прибуток і уповноважена вести облік результатів спільної діяльності іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України (Порядок, п.1.7) 22.12.2010 N 979 (z1439-10)

Уповноважена особа

- фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, п.2) 08.09.2011 N 306 (z1203-11)

Уповноважена особа

- особа, яку призначено власником виконувати визначені обов'язки і яка має відповідні повноваження для їх виконання.
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) (Положення, п.1.4) 11.08.2011 N 826 (z1531-11)

Уповноважена особа

- посадова особа Мінекономрозвитку, яка має повноваження підписувати реєстраційні картки проектів міжнародної технічної допомоги, свідоцтва про акредитацію виконавців та інші відомості з Єдиного реєстру.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги (Порядок, п.1.3) 03.12.2012 № 1378 (z2165-12)

Уповноважена особа

- фізична особа, яка, зокрема, на підставі рішення уповноваженого органу заявника щодо обрання кандидата на посаду керівника фондової біржі або депозитарію має право підпису заяви та документів для отримання письмового погодження Комісії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді (Порядок, п.2) 22.01.2013 № 64 (z0269-13)

Уповноважена особа

- особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі - договір про спільну діяльність).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Порядок, п.1.7) 09.12.2011 № 1588 (z1562-11)

Уповноважена особа

- генеральний директор БМД та заступник генерального директора БМД, яким згідно з довіреністю та/або розпорядчим актом Національного банку щодо делегування повноважень доручено підписувати договори, рахунки або інші документи.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, п.3) 07.11.2013 № 440 (z2039-13)

Уповноважена особа

- фахівець з повною вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи за фахом не менше 2 років, на якого суб'єктом господарювання покладено обов'язки щодо ефективного управління системою якості лікарських засобів при їх оптовій та роздрібній торгівлі, проведення вхідного контролю якості лікарських засобів. Виконання обов'язків уповноваженої особи, відповідальної за ефективне управління системою якості лікарських засобів в аптеці, що розташована у сільській місцевості, може покладатися на особу із фармацевтичною освітою, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця - молодший спеціаліст, бакалавр. Виконання обов'язків уповноваженої особи у сільській місцевості може покладатися на спеціалістів без стажу роботи за фахом.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі (Порядок, розд.1, п.8) 29.09.2014 № 677 (z1515-14)

Уповноважена особа

- особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси енергопостачальника та вчиняти правочини від імені та за рахунок енергопостачальника, який планує брати участь в аукціоні.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (Порядок, п.1.2) 12.02.2015 № 176 (z0521-15)

Уповноважена особа

- посадова особа уповноваженого органу, на яку наказом начальника уповноваженого органу, начальника регіонального управління або Адміністрації Державної прикордонної служби України покладено завдання з отримання та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин (навчальних зразків), з числа осіб, які відповідно до письмового наказу начальника уповноваженого органу мають доступ до роботи, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України (Порядок, розд.1, п.2) 25.05.2015 № 604 (z0684-15)

Уповноважена особа

- це фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських групп (Положення, п.2) 09.04.2012 № 134 (z0708-12)

Уповноважена особа

- посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації прав, а також помічник нотаріуса, що відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) виключно для цілей прийняття та видачі документів під час державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, п.2) від 25 грудня 2015 р. № 1127 (1127-2015-п) м. Київ

Уповноважена особа

- фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, що надає відповідні повноваження).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (Положення, розд.1, п.4) 24.12.2015 № 926 (v0926500-15)

Уповноважена особа

- працівник уповноваженого органу, на якого письмовим рішенням департаменту консульської служби МЗС покладено виконання обов’язків щодо розгляду візових клопотань та прийняття рішень стосовно оформлення віз.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (Правила, п.2) від 1 березня 2017 р. № 118 (118-2017-п) м.Київ

Уповноважена особа

- особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси енергопостачальника та вчиняти правочини від імені та за рахунок енергопостачальника, який планує брати участь в аукціоні.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж (Порядок, п.1.2) 28.03.2017 № 426 (v0426874-17)

Уповноважена особа

— особа, яка наділена правом вчиняти дії та відповідає згідно із законодавством за наслідки їх вчинення.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання документування управлінської діяльності (Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, розд.1, п.6) від 17 січня 2018 р. № 55 (55-2018-п) м.Київ

Уповноважена особа

- фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України(Правила, розд.1,п.3) 13.11.2018 № 120 (v0120500-18)

Уповноважена особа

- особа, визначена керівником установи для координації процесів внутрішнього контролю.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАКАЗ Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС (Порядок, Додаток 5, п.1.3) 20.02.2019 № 112 (з основної діяльності) (з основної діяльності) ( v0112388-19)

Уповноважена особа

- особа, яку керівником закладу охорони здоров'я, лікарем, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець із наявною ліцензією на провадження господарської діяльності з медичної практики, уповноважено реєструвати медичні висновки в електронній системі охорони здоров'я.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього (Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, п.2) від 17 квітня 2019 р. № 328 (328-2019-п) м.Київ

Уповноважена особа

- особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси учасника ринку або зареєстрованого учасника та вчиняти правочини від імені та за рахунок учасника ринку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів (Правила, п.1.2) 03.04.2020 № 763 (v0763874-20)

Уповноважена особа

- посадова особа уповноваженого державного органу, на яку покладено обов'язки з проведення/організації спеціальної перевірки стосовно претендентів.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИМІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИНАКАЗ Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України (Інструкція, розд.1, п.3) 24.03.2020 № 49-20/56 (z0367-20)

Уповноважена особа

- уповноважена особа Національного агентства, визначена відповідно до статті 13 Закону, до посадових обов'язків якої віднесено проведення заходів фінансового контролю.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НАКАЗ Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Порядок, п.2) 15.04.2020 № 144/20 (z0362-20)

Уповноважена особа

- працівник банку, який має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку він представляє, на законних підставах накладає відповідний електронний підпис на файл звітності.
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РІШЕННЯ Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5 (Правила, розд.1, п.2) 18.06.2020 № 1158 (z0831-20)

Уповноважена особа

- керівник учасника/суб'єкта ринку, заявника або особа (фізична чи юридична), уповноважена керівником учасника/суб'єкта ринку, заявником представляти учасника/суб'єкта ринку, заявника.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (Порядок, п.1.3) 23.09.2020 № 1760 (v1760874-20)
Термін "уповноважена особа" означає особу, яка уповноважена роботодавцем, капітаном судна або відповідальною особою для виконання певного завдання чи завдань і має потрібні технічні знання та досвід.
Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах ( ст.3) N 152 м.Женева, 25 червня 1979 року (див. текст) (993_309)

"Уповноважена особа"

- міністерство, інший державний орган, юридична або фізична особа, що відповідно до національного законодавства уповноважена використовувати секретну інформацію.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації ( ст.1) м. Київ, 30 червня 2010 року (див. текст) (144_004)

"Уповноважена особа"

- державний орган або юридична особа, уповноважені відповідно до національного законодавства Сторін здійснювати діяльність, пов'язану з інформацією з обмеженим доступом.
УГОДА між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом ( ст.2) м. Київ, 22 травня 2017 року ( див. текст (620_001-17) )