БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Уповноважений банк

"уповноважений банк"

- будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;
ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про систему валютного регулювання і валютного контролю (ст.1) м.Київ, 19 лютого 1993 року N 15-93 (15-93)

Уповноважений банк

- визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про електроенергетику (ст.1) м. Київ, 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР (575/97-ВР)

Уповноважений банк

- банк, зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за операціями суб'єктів підприємницької діяльності, що проводять операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим банком.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (стаття 2) N 265/95-ВР (265/95-ВР) 6 липня 1995 року м.Київ

Уповноважений банк

- комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (ст.1) м.Київ, 20 квітня 2000 року N 1674-ІІІ (1674-14)

Уповноважений банк

- банк, визначений Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України, у статутному капіталі якого не менше 75 відсотків акцій (часток) належать державі та який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання і додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників процедури погашення відповідно до цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії(ст.1) м. Київ, 17 червня 2020 року № 719-IX (719-20)

Уповноважений банк

- переможець конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги, заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки одержувачів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ (Порядок, п.2) від 26 вересня 2001 р. № 1231 (1231-2001-п) м. Київ

Уповноважений банк

- банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст.1) м.Київ, 9 липня 2003 року N 1058-ІV (1058-15)

Уповноважений банк

- фінансова установа, що відповідає нормативам, установленим Національним банком України, та методології Державної іпотечної установи.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва (ст.4) м. Київ, 25 грудня 2008 року N 800-VІ (800-17)

Уповноважений банк

- визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про теплопостачання (ст.1) м.Київ, 2 червня 2005 року N 2633-ІV (2633-15)

Уповноважений банк

- банк, визначений Кабінетом Міністрів України та Національним банком для координації процесу проведення заліку взаємної заборгованості.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості (п.2 Порядку) від 19 квітня 1999 р. N 621 (621-99-п) м.Київ

Уповноважений банк

- банк, визначений Кабінетом Міністрів України та Національним банком для здійснення кредитування будівництва житла для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку надання довготермінового безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне житлове будівництво для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання (Загальні положення, п.2.) від 9 серпня 1999 р. N 1447 (1447-99-п) м.Київ

Уповноважений банк

- банк, визначений Державним казначейством для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку із застосуванням власних активів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку погашення заборгованості Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за військове майно (роботи, послуги) (п.2 Порядку) від 13 листопада 2000 р. м.Київ N 1692 (1692-2000-п)

Уповноважений банк

- банк, визначений за його згодою Мінфіном на підставі пропозицій Державного казначейства для проведення розрахунків із застосуванням власних активів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги (Порядок, п.2) від 26 квітня 2003 р. N 600 (600-2003-п) м.Київ

Уповноважений банк

- банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (Інструкція, п.1.2) 12.11.2003 N 492 (z1172-03)

Уповноважений банк

- визначений замовником банк, який відповідно до законодавства надає кредити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань (Порядок, п.2) від 28 січня 2004 р. N 88 (88-2004-п) м. Київ

Уповноважений банк

- визначені Кабінетом Міністрів України банківські установи, що обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки (Алгоритм, п.3) 30.09.2015 № 251 (z1505-15)

Уповноважений банк

- банк, щодо якого Правління Національного банку відповідно до вимог Положення № 389 прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій із запасами готівки Національного банку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (Положення, п.4) 07.12.2016 № 408 (v0408500-16)

Уповноважений банк

- банк, уповноважений на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними та іншими платежами, визначений на конкурсній основі в установленому законодавством порядку.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення (Порядок, розд.1, п.2) 01.11.2017 № 898 (z1429-17)

Уповноважений банк

- банк, щодо якого Правління Національного банку прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку відповідно до вимог Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (Інструкція, розд.1, п.4) 25.09.2018 № 103 (v0103500-18)