БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Уповноважений орган

Уповноважений орган

- Національний банк України.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про організацію формування та обігу кредитних історій (ст.3) м.Київ, 23 червня 2005 року N 2704-ІV (2704-15)

Уповноважений орган

- регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб'єкту інвестиційної дія ьності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (ст.1) м. Київ, 21 жовтня 2010 року N 2623-VІ (2623-17)

Уповноважений орган

- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про публічні закупівлі (ст.1) м. Київ, 25 грудня 2015 року № 922-VIII (922-19)

Уповноважений орган

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення (ст.2) м. Київ, 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII (2168-19)

Уповноважений орган

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (ст.1) м. Київ, 12 грудня 2019 року № 377-IX (377-20)

Уповноважений орган

- дипломатичне представництво або консульська установа України, Департамент консульської служби МЗС України (далі - ДКС МЗС), представництво МЗС України на території України.
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (Інструкція, ) 26.07.2011 N 196 (z0983-11)

Уповноважений орган

- орган банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, п.2) 08.09.2011 N 306 (z1203-11)

Уповноважений орган

- визначений компетентним органом орган із сертифікації, акредитований відповідно до законодавства України і нотифікований ООН згідно з Угодою , який видає сертифікати типу та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання (Порядок, п.1.10) 17.08.2012 № 521 (z1586-12)

Уповноважений орган

- орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на теплову енергію.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, п.1.3) 14.12.2012 № 630 (z0097-13)

Уповноважений орган

- орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на послуги централізованого водопостачання та/або водовідведення.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, п.1.3) 14.12.2012 № 630 (z0098-13)

Уповноважений орган

- орган фондової біржі або депозитарію, якому відповідно до установчих документів надані повноваження обирати керівника та/або подавати кандидатуру керівника на погодження до Комісії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді (Порядок, п.2) 22.01.2013 № 64 (z0269-13)

Уповноважений орган

- орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИНАКАЗПро затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини(Порядок, розд.1, п.2) 11.03.2013 № 158 (z0528-13)

Уповноважений орган

- суб'єкт, що здійснив скликання та формування порядку денного зборів засновників фонду. До уповноваженого органу відносяться:
рада фонду;
засновник фонду за наявності у фонді кількох засновників;
учасники фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників фонду.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Порядку прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня 2004 року № 183 (Порядок, п.1.3) 18.07.2013 № 2363 (z1357-13)

Уповноважений орган

- адміністратор ЄДЕБО, який забезпечує збирання, оброблення, верифікацію, ведення обліку та зберігання замовлень на виготовлення квитків, поданих у електронній формі.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка (Положення, п.2) 25.10.2013 № 1474 (z2245-13)

Уповноважений орган

- орган державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що здійснює державне регулювання комунальних послуг, - для підприємств, ліцензування діяльності яких здійснюється цим органом; орган місцевого самоврядування - для інших підприємств.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (Порядок, п.2) 25.06.2014 № 179 (z1062-14)

Уповноважений орган

- ТПП України або регіональна торгово-промислова палата, до якої звернулась зацікавлена особа із заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
ПРЕЗИДІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ РЕГЛАМЕНТ засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (розд.3) 15.07.2014 № 40(3) (v0040571-14)

Уповноважений орган

- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ПОРЯДОК проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (п.2) 20.08.2004 N 757 (z1076-04)

Уповноважений орган

- орган, уповноважений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 61 (61-2003-п) "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 120) на проставлення апостиля.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля (Порядок ведення Електронного реєстру апостилів, п.2) від 4 листопада 2015 р. № 890 (890-2015-п) м.Київ

Уповноважений орган

- закордонна дипломатична установа України, департамент консульської служби МЗС, представництво МЗС на території України.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (Правила, п.2) від 1 березня 2017 р. № 118 (118-2017-п) м.Київ

Уповноважений орган

- орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Порядок, п.1.2) 14.09.2017 № 1131 (v1131874-17)

Уповноважений орган

- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, п.2) від 27 грудня 2019 р. № 1175 (1175-2019-п) м.Київ
"Уповноважений орган" означає на території тієї чи іншої Сторони будь-яку установу, організацію чи особу, призначену для виконання відповідного завдання.
Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (ст.1) м.Страсбург, 18 березня 1986 року (див. текст) (994_137)
"Уповноважений орган" - державний орган або юридична особа, що уповноважені Сторонами передавати, одержувати, зберігати, захищати, використовувати передану або створену в процесі співробітництва Сторін секретну інформацію.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про взаємну охорону секретної інформації (ст.1) 10 жовтня 2002 року (див. текст) (051_020)
"Уповноважений орган" - державний орган або юридична особа, що уповноважені Сторонами передавати, одержувати, зберігати, захищати, використовувати передану або створену в процесі співробітництва Сторін секретну інформацію.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про взаємну охорону секретної інформації (ст.1) м.Душанбе, 9 квітня 2003 року (див. текст) (762_018)
"Уповноважений орган" означає державний орган, на який покладено контроль за виконанням цієї Угоди.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з обмеженим доступом (ст.2) м.Алжир, 7 квітня 2008 р. (див. текст) (012_007)
"Уповноважений орган" означає:
(a) для Канади – помічника заступника міністра з податкової політики Міністерства фінансів або його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів; та
(b) для України – Державну фіскальну службу України або його правонаступника, повідомлення про якого надається іншій Стороні через Координаторів.
УГОДА про вільну торгівлю між Україною та Канадою (ст.18.1) м.Київ, 11 липня 2016 року ( див. текст (124_052-16) )