БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Уповноважений представник

Уповноважений представник
- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності ( ст.1) м. Київ, 15 січня 2015 року № 124-VІІІ (124-19)
Уповноважений представник
- особа, яка призначена державою у разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката для участі в розслідуванні, що проводиться іншою державою.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Правил розслідування надзвичайних подій та пошкоджень цивільних повітряних суден на землі в Україні (Правила, п.1.7) 18.11.2004 N 188 (z1541-04)
Уповноважений представник
- фізична або юридична особа, що призначена відповідно до письмової угоди з виготовлювачем діяти на території України від його імені при виконанні зобов'язань, що випливають із положень ТР.
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Рекомендацій із застосування Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Рекомендації, розд.3) 21.08.2009 N 569 (v0569581-09)
Уповноважений представник
- особа, призначена державою для участі в розслідуванні, що проводиться іноземною державою на своїй сухопутній (морській) території або на сухопутній (морській) території іноземної держави.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З Міністра оборони України Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України (Правила, п.2.2) 19.05.2010 N 256 (z0386-10)
Уповноважений представник
- будь-яка юридична або фізична особа - резидент України, що отримала письмове доручення від виробника на виконання від його імені певних зобов'язань чи процедур, пов'язаних з цим Технічним регламентом.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин (Технічний регламент, п.2) від 30 січня 2013 р. № 62 (62-2013-п) м.Київ
Уповноважений представник
- фізична або юридична особа, яка є резидентом України та одержала письмове доручення від виробника діяти від його імені стосовно визначених завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок (Технічний регламент, п.4) від 11 липня 2013 р. № 515 (515-2013-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка юридична або фізична особа - підприємець, що є резидентом України або зареєстрована відповідно до законодавства України, а також представництво іноземного суб'єкта господарювання, що має належним чином підтверджене повноваження від виробника вчиняти юридичні дії від його імені стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Технічним регламентом.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики іn vіtro (Технічний регламент, п.2) від 2 жовтня 2013 р. № 754 (754-2013-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка юридична або фізична особа - підприємець, що є резидентом України або зареєстрована відповідно до законодавства України, а також представництво іноземного суб'єкта господарювання, що має належним чином підтверджені повноваження від виробника вчиняти юридичні дії від його імені стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Технічним регламентом.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують (Технічний регламент, п.2) від 2 жовтня 2013 р. № 755 (755-2013-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка юридична особа або фізична особа - підприємець, що є резидентом України або зареєстрована відповідно до законодавства України, представництво іноземного суб'єкта господарювання, що має належним чином підтверджені овноваження від виробника вчиняти юридичні дії від його імені стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Технічним регламентом.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів (Технічний регламент, п.2) від 2 жовтня 2013 р. № 753 (753-2013-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів (Технічний регламент, п.3) від 16 грудня 2015 р. № 1062 (1062-2015-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (Технічний регламент, п.3) від 16 грудня 2015 р. № 1067 (1067-2015-п) м.Київ
Уповноважений представник
- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Технічний регламент, п.6) від 16 грудня 2015 р. № 1077 (1077-2015-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що має від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску (Технічний регламент, п.4) від 28 грудня 2016 р. № 1025 (1025-2016-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (Технічний регламент, п.4) від 28 грудня 2016 р. № 1055 (1055-2016-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Технічний регламент, п.8) від 10 березня 2017 р. № 139 (139-2017-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені згідно з визначеними у такому дорученні завданнями.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання (Технічний регламент, п.5) від 24 травня 2017 р. № 355 (355-2017-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (Технічний регламент, п.5) від 21 червня 2017 р. № 438 (438-2017-п) м.Київ

Уповноважений представник

- фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі закону, статуту, довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про ліцензування банків (Положення, розд.1, п.2) 22.12.2018 № 149 (v0149500-18)

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що має від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення (Технічний регламент, п.4) від 3 жовтня 2018 р. № 802 (802-2018-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів(Технічний регламент, п.5) від 3 жовтня 2018 р. № 804 (804-2018-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил з вогнезахисту (Правила, розд.1, п.2) 26.12.2018 № 1064 (z0259-19)

Уповноважений представник

- будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що за письмовим дорученням виробника діє від його імені стосовно визначених завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок (Технічний регламент, п.4) від 28 лютого 2018 р. № 151 (151-2018-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском (Технічний регламент, п.5) від 4 липня 2018 р. № 536 (536-2018-п) м.Київ

Уповноважений представник

- будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (Технічний регламент, п.6) від 4 липня 2018 р. № 814 (814-2018-п) м.Київ

Уповноважений представник

- фізична чи юридична особа - резидент України, що одержав від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (Технічний регламент, п.3) від 16 січня 2019 р. № 27 (27-2019-п) м.Київ
"Уповноважений представник" означає будь-яку засновану в межах Співтовариства фізичну або юридичну особу, яка отримала від виробника письмове доручення діяти від його імені в межах визначених завдань.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Додаток I, гл.R1, ст.R1) м.Страсбург, 9 липня 2008 року ( див. текст (994_b42) )
"Уповноважений представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка отримала від виробника письмове доручення діяти від його імені щодо визначених завдань.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2010/35/ЄС від 16 червня 2010 року про пересувне обладнання, що працює під тиском, і скасування директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС (гл.1, ст.2) м.Страсбург, 16 червня 2010 року ( див. текст (984_002-10) )
"Уповноважений представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/29/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку простих посудин високого тиску ( ст.2) м.Страсбург, 26 лютого 2014 року ( див. текст (984_007-14) )
"Уповноважений представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану на території Союзу, яка отримала письмовий мандат від виробника діяти від його імені щодо визначених завдань.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/90/ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання та про скасування Директиви Ради 96/98/ЄС ( ст.2) м.Брюссель, 23 липня 2014 року ( див. текст (984_008-14) )
"Уповноважений представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС (Текст стосується ЄЕП) ( ст.3) від 9 березня 2016 року ( див. текст (984_009-16) )
"Уповноважений представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в Союзі, яка отримала від виробника письмову довіреність що уповноважує її діяти від його імені стосовно визначених завдань.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС (Текст стосується ЄЕП) ( ст.2) м.Страсбург, 9 березня 2016 року ( див. текст (984_011-16) )