БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Управлінське рішення

Управлінське рішення
- процес цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, викликаний конкретної ситуацією, який містить заходи та спосіб досягнення мети.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті (Положення, п.1.7) 20.11.2003 N 904 (z1193-03)
Управлінське рішення
- директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію, і який містить заходи, програму досягнення мети.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) (Типове положення, розд. 2) 12.11.2003 N 877 (v0877361-03)
Управлінське рішення
- директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, який характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті (Положення, п.1.9) 25.11.2005 N 895 (z1503-05)
Управлінські рішення - нормативно-правові акти, письмові чи усні розпорядження, рішення посадових осіб суб'єктів господарювання, на яких в установленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських та консультативно-дорадчих функцій або які виконують такі функції в межах спеціальних повноважень, що вплинули або можуть у подальшому вплинути на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання.
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України (Інструкція, розд.2) 06.12.2005 N 69 (v0069644-05)
Управлінські рішення - нормативно-правові акти, письмові розпорядження, рішення посадових осіб суб'єктів господарювання, на яких в установленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських та консультативно-дорадчих функцій або які виконують такі функції в межах спеціальних повноважень, що вплинули або можуть у подальшому вплинути на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України (Інструкція, п.2) 22.02.2007 N 112 (v0112555-07)
УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ
- рішення керівника робочої групи щодо необхідності проведення перевірочних заходів стосовно об'єктів та суб'єктів уваги.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо здійснення державного контролю за експортними операціями (п.1) 16.07.2007 N 433 (v0433225-07)
Управлінські рішення - нормативно-правові акти, письмові чи усні розпорядження, рішення посадових осіб суб'єктів господарювання, на яких в установленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських та консульта ивно-дорадчих функцій або які виконують такі функції в межах спеціальних повноважень, що вплинули або можуть у подальшому вплинути на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України (Порядок, розд.2) 01.04.2009 N 202 (v0202282-09)
Управлінське рішення
- акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України (Положення, п.1.4) 01.04.2011 N 27 (z0729-11)

Управлінське рішення

— будь-яке завдання, визначне посадовою особою або колегіальним органом в межах повноважень та спрямоване на досягнення поставлених цілей.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання документування управлінської діяльності (Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, розд.1, п.6) від 17 січня 2018 р. № 55 (55-2018-п) м.Київ