БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання

 
 
Фільтрувальні - пристрої, які очищують повітря, яке вдихається, від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, що входять у конструкцію ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні матеріали. До таких пристроїв залежно від конструктивних особливостей належать промислові респіратори та протигази. Фільтрувальні ЗІЗОД за умов, при яких вони можуть бути використані повинні забезпечувати очищення повітря, що вдихається, до концентрацій шкідливих речовин, які не перевищують норми, установлені ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", та концентрацій, установлених чинними санітарними нормами, ГДК та ОБРВ.
Фільтрувальні ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу та концентрації шкідливих речовин. Вони використовуються тільки при достатній кількості кисню в повітрі робочої зони (не менше ніж 17% за об'ємом). Їх не можна застосовувати при роботах у важкодоступних та погано провітрюваних приміщеннях малого об'єму: цистернах, колодязях, трубопроводах тощо.
За принципом подачі повітря фільтрувальні ЗІЗОД поділяються на самовсмоктувальні (де повітря рухається крізь комплект фільтрів завдяки зусиллям легенів людини) та з примусовою фільтрацією (де повітря рухається крізь комплект фільтрів завдяки повітронагнітальному приладу).
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (Правила, п.4.1.1) 28.12.2007 N 331 (z0285-08)
 
Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання - пристрої, які очищують повітря, яке вдихається, від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, що входять у конструкцію ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні матеріали. До таких пристроїв залежно від конструктивних особливостей належать респіратори та протигази (Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 N 331, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 р. за N 285/14976).
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативнорятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуальн ого захисту у зонах хімічного та радіоактивног о забруднення (Методичні рекомендації, розд.2) 07.08.2009 N 551 (v0551666-09)