БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансовий актив

Фінансовий актив

- це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;
в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;
г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.
Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" (Положення (стандарт), п.п.4,6) N 559 (z1050-01) від 30.11.2001

Фінансовий актив

- будь-який актив, який є наданим кредитом, розміщеним депозитом, коштами банків у розрахунках, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінним папером, дебіторською заборгованістю, погашення якої здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (Положення, п.1.10) 25.01.2012 № 23 (z0231-12)

Фінансовий актив

- це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив;
в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами на потенційно вигідних умовах;
г) інструмент власного капіталу суб'єкта господарювання.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти", п.4) 18.05.2012 № 568 (z0902-12)

Фінансовий актив

- будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення, розд.1, п.5) 30.06.2016 № 351 (v0351500-16)

Фінансовий актив

- це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
і) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, або
іі) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими, або
г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:
і) непохідним інструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або
іі) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу. З цією метою до інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання не включають: фінансові інструменти з правом дострокового погашення, класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з параграфами 16А та 16Б; інструменти, які створюють для суб'єкта гос одарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб'єкта господарювання тільки при ліквідації і класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з параграфами 16В та 16Г, або інструменти, що є контрактами на майбут є отримання або надання інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32). Фінансові інструменти: подання (п.11) 01.01.2012 (див. текст) (929_029)
Термін "фінансовий актив" включає цінний папір (наприклад, пакет акцій корпорації; частку участі або бенефіціарного володіння в партнерстві або трасті, які мають широке коло акціонерів або акції яких котируються на біржі; вексель, облігацію, боргову розписку або інший доказ заборгованості), частку у партнерстві, товар, своп (наприклад, процентні свопи, валютні свопи, базисні свопи, фіксовані максимуми процентної ставки, фіксовані мінімуми процентної ставки, товарні свопи, свопи акціями, свопи індексами акцій та подібні угоди), договір страхування або договір про ануїтет, або будь-яку частку участі (включаючи ф'ючерсний і форвардний контракт чи опціон) у цінному папері, частці партнерства, товарі, свопі, договорі страхування або договорі про ануїтет. Термін "фінансовий актив" не включає неборгову пряму участь у нерухомому майні.
ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (додаток I, секція VIII, розд.A, п.7) м.Брюссель, 9 грудня 2014 року ( див. текст (984_010-14) )