БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Фінансовий інструмент

Фінансовий інструмент
- контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" (Положення (стандарт), п.3) N 344 (z0647-01) від 16.07.2001
Фінансовий інструмент
- контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" (Положення (стандарт), п.п.4,5) N 559 (z1050-01) від 30.11.2001
Фінансовий інструмент
- контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (Правила, розд.1, гл.2) 18.06.2003 N 255 (z0583-03)
Фінансовий інструмент
- цінний папір або оформлений відповідно до вимог законодавства документ, який підтверджує право власності на цінні папери, валютні цінності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений чи не обмежений законодавством.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Р І Ш Е Н Н Я Про Торговий кодекс ПФТС (Торговий кодекс, розд.1) 19.12.2002 N 4 (vr004211-02)
Фінансовий інструмент
- це будь-який контракт, що започатковує виникнення фінансового активу, з одного боку, та фінансового зобов'язання чи інструментів у вигляді акцій - з іншого. Фінансові інструменти класифікуються як фінансові активи (ресурси) аб як інші (умовні та похідні) фінансові інструменти.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження методологічних положень щодо складання фінансового рахунку (Методологічні положення, розд.1) 16.02.2004 N 112 (v0112202-04)
Фінансовий інструмент
- контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта державного сектору (суб'єкта господарювання) і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу суб'єкта господарювання у іншого суб'єкта державного сектору (суб'єкта господарювання).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти", п.4) 18.05.2012 № 568 (z0902-12)
Фінансовий інструмент
- це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб'єкта господарювання і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (Інструкція, п.1.3) 27.12.2010 N 481 (z0048-08)
Фінансовий інструмент
- контракт, за яким одночасно в одного суб'єкта господарювання виникає фінансовий актив, а в іншого - фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про схвалення Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України (Методичні рекомендації, п.1.3) 01.06.2011 № 171 (v0171500-11)
Фінансовий інструмент
- це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб'єкта господарювання і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України (Інструкція, ) 22.06.2015 № 400 (v0400500-15)
Фінансовий інструмент
- це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32). Фінансові інструменти: подання (п.11) 01.01.2012 (див. текст) (929_029)